Công thức tính: [Diện Tích] [Thể tích] Hình Nón & bài tập tham khảo – Công Thức Toán - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Ibaitap : Qua bài Công thức tính : [ Diện Tích ] [ Thể tích ] Hình Nón và bài tập tìm hiểu thêm cùng tổng hợp lại những kỹ năng và kiến thức về hình nón và hướng dẫn giải thuật chi tiết cụ thể bài tập vận dụng .

I. HÌNH NÓN LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học khoảng trống, khi xoay một tam giác vuông quanh trục của nó ( một cạnh góc vuông ) một vòng ta được hình tròn trụ nón .Ví dụ : Hình nón .60e197699b0f337b62a02299_hinh-non-7580252

II. DIỆN TÍCH HÌNH NÓN

60e19772de913975801e3f4f_hinh-non-1-7541478

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón bằng tích pi bán kính mặt cầu đáy với độ dài đường sinh khối nón, như sau:

(S_{xq}=pi rl)

Trong đó:

Bạn đang đọc: Công thức tính: [Diện Tích] [Thể tích] Hình Nón & bài tập tham khảo – Công Thức Toán

 • (S_{xq}): diện tích xung quanh hình nón.
 • r: độ dài bán kính mặt cầu đáy.
 • h: độ dài chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón.
 • l: độ dài đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy khối nón, như sau:

(S_{tp}=S_{xq}+S_{d}=pi rl+pi r^2)

Trong đó :

 • S: diện tích toàn phần hình nón.
 • r: độ dài bán kính mặt cầu đáy.
 • h: độ dài chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón.
 • l: độ dài đường sinh của hình nón.

III. THỂ TÍCH HÌNH NÓN

Công thức tính thể tích hình nón bằng 1/3 pi chiều cao hình nón với bình phương nửa đường kính mặt cầu đáy, như sau :

(V=dfrac{pi r^2 h}{3})

Trong đó :

 • V: thể tích hình nón.
 • r: độ dài bán kính mặt cầu đáy.
 • h: độ dài chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón.

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích toàn phần của hình nón biết bán kính mặt cầu đáy dài 3m và độ dài chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình nón là 4m.

Lời giải tham khảo:

Xem thêm: este – Wiktionary

Áp dụng công thức Pitago, đường sinh của hình nón là : ( l = sqrt { r ^ 2 + h ^ 2 } = sqrt { 3 ^ 2 + 4 ^ 2 } = 5 ( m ) )

Áp dụng công thức tính thể tích của hình nón, ta có thể tích của hình nón đã cho là:

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

( V = dfrac { pi r ^ 2 h } { 3 } = dfrac { pi. 3 ^ 2. 4 } { 3 } = 12 pi ( m ^ 3 ) )Áp dụng công thức tính diện tích quy hoạnh toàn phần hình nón, ta có diện tích quy hoạnh toàn phần hình nón đã cho là : ( S_ { tp } = S_ { xq } + S_ { d } = pi rl + pi r ^ 2 = ( 3.5 + 3 ^ 2 ). pi = 24 pi ( m ^ 2 ) )

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận