Công thức bài toán đốt cháy este hay nhất – Hoá học lớp 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Với Công thức bài toán đốt cháy este Hoá học lớp 12 chi tiết cụ thể nhất giúp học viên thuận tiện nhớ hàng loạt những công thức bài toán đốt cháy este từ đó biết cách làm bài tập Hoá học 12. Mời những bạn đón xem :

Công thức bài toán đốt cháy este hay nhất – Hoá học lớp 12

Bài toán đốt cháy este là một trong những dạng bài tập đặc trưng của este. Để làm tốt bài toán đốt cháy este học viên cần nắm vững mối liên hệ về mẫu sản phẩm cháy và sử dụng linh động những định luật bảo toàn. Bài viết dưới đây tổng hợp toàn bộ những công thức giúp những em học viên hoàn toàn có thể làm tốt dạng bài tập này .

1. Các công thức giải bài toán đốt cháy este

Bạn đang đọc: Công thức bài toán đốt cháy este hay nhất – Hoá học lớp 12

Gọi công thức phân tử tổng quát của este là CnH2n + 2-2 kO2x ( n ≥ 2 )
Trong đó :
n là số nguyên tử cacbon trong phân tử este
k là độ bất bão hòa trong phân tử este
x là số nhóm chức – COO –
Suy ra công thức este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 ( n ≥ 2 )
– Đối với este no, đơn chức, mạch hở : CnH2nO2 ( n ≥ 2 )
nCO2 = nH2O
– Đối với este không no, đơn chức, một link đôi C = C mạch hở : CnH2nO2
nCO2 > nH2Oneste = nCO2 − nH2O
– Đối với este no, hai chức, mạch hở :
nCO2 > nH2Oneste = nCO2 − nH2O
– Đối với este mạch hở bất kể, có độ bất bão hòa toàn phân tử là k ( k gồm cả link ở nhóm chức và ở gốc hiđrocacbon )
nCO2 − nH2O = ( k − 1 ). n este
Ngoài ra, khi giải bài tập đốt cháy este cần phối hợp những định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố :
– Bảo toàn nguyên tố :
+ ) nO ( este ) + 2 nO2 = 2 nCO2 + nH2O
+ ) nC = nCO2 ; nH = 2 nH2O

+) n este = nCO2n (n là số nguyên tử cacbon trong este)

+ ) Số C ¯ = nCO2neste ; Số H ¯ = 2. nH2Oneste
– Bảo toàn khối lượng :
meste = mC + mH + mOmeste = mCO2 + mH2O − mO2

Ví dụ: X là hỗn hợp 2 este đơn chức không no có 1 nối đôi trong gốc hiđrocacbon, liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X được 1,4 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Công thức phân tử 2 este là

A. C4H6O2 và C5H8O2 .
B. C4H4O2 và C5H6O2 .
C. C3H4O2 và C4H6O2 .
D. C3H2O2 và C4H4O2 .

Hướng dẫn giải

Este đơn chức, không no có 1 nối đôi C = C cháy
→ neste = nCO2 − nH2O = 1,4 – 1,1 = 0,3 mol
Số C ¯ = nCO2neste = 1,40,3 = 4,67
Hai este liên tục trong dãy đồng đẳng
→ C4H6O2 và C5H8O2

→ Đáp án A

2. Bạn nên biết

– Phản ứng đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở
CnH2nO2 + 3 n – 22O2 → t ° nCO2 + nH2O
– Phản ứng đốt cháy este không no, đơn chức, một link đôi C = C mạch hở hoặc este no, hai chức, mạch hở
CnH2n-2O2 + 3 n – 32O2 → t ° nCO2 + ( n – 1 ) H2O
– Phản ứng tổng quát đốt cháy este .

CnH2n+2-2kO2x + 3n+1-k-2x2O2 →t° nCO2 + (n +1 – k)H2O

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

3. Kiến thức mở rộng

 Xử lý sản phẩm cháy

Dẫn mẫu sản phẩm cháy đi qua dung dịch kiềm
+ Nếu Ba ( OH ) 2 / Ca ( OH ) 2 dư :
+ mbình tăng = mCO2 + mH2O
+ ∆ mdung dịch = mCO2 + mH2O − m ↓
Nếu ∆ m dung dịch 0 → khối lượng dung dịch tăng

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm các este đơn chức, no, mạch hở. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 24,8 gam và thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 40,0 .
B. 24,8 .
C. 20,0 .
D. 49,6 .

Hướng dẫn giải

Gọi công thức phân tử của este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 ( n ≥ 2 )
→ Đốt cháy
nCO2 = nH2O = x mol
mbình tăng = mCO2 + mH2O = 44 x + 18 x
→ 44. x + 18. x = 24,8
→ x = 0,4 mol
→ nCaCO3 ↓ = nCO2 = 0,4 mol
→ mCaCO3 = 0,4. 100 = 40 gam

→ Đáp án A

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ 15,12 lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được 24,2 gam khí CO2. Giá trị của m là

A. 43,1
B. 12,5
C. 4,9
D. 21,5

Hướng dẫn giải

nCO2 = 0,55 mol ; nO2 = 0,675 mol
Este no, đơn chức, mạch hở

→ nCO2=nH2O=0,55 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
meste + mO2 = mCO2 + mH2O
→ m + 32. 0,675 = 44.0,55 + 18.0,55
→ m = 12,5 gam

→ Đáp án B

Xem thêm các dạng bài tập và công thức Hoá học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Công thức bài toán đốt cháy chất béo hay nhất

Công thức đốt cháy glucozơ hay nhất

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

Công thức tính số mắt xích tinh bột hay nhất
Công thức tính số mắt xích xenlulozơ hay nhất
Công thức tính nhanh số đồng phân amin, amino axit hay nhất

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận