Công suất là gì? Công thức tính công suất – https://thcsbevandan.edu.vn - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Công suất là gì ? Những biểu thức công tính hiệu suất nào thường dùng ? … Hôm nay Toanhoc. Org sẽ giúp bạn hiểu rõ trong bài viết này

1. Công suất là gì?

Định nghĩa: Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

Biểu thức : USD P = frac { A } { t } $

 • P là công suất (W)
 • A là công (J)
 • t là thời gian (s)

Theo hệ đo lường SI, đơn vị của công suất là W (oát). Một số đơn vị thứ nguyên của W

Bạn đang đọc: Công suất là gì? Công thức tính công suất – https://thcsbevandan.edu.vn

 • 1 W = 1 J/s
 • 1 kW = 1000 W
 • 1 HP = 0,746 kW tại Anh
 • 1 CV = 0,736 kW tại Pháp

2. Tổng hợp các công thức tính Công suất

a) Công suất cơ học $P = frac{A}{t}$

Đối với hoạt động đều, có thời hạn Δt và khoảng cách Δs, vật hoạt động với tốc độ v và được công dụng lực F thì hiệu suất P. được tính bằng công thức sau :

cong-thuc-tinh-cong-suat-toanhocorg-9759447

Đối với hoạt động quay, có thời hạn Δt và góc quay Δφ, vật hoạt động với tốc độ góc w và dưới công dụng của mômen M thì hiệu suất P. được tính bằng công thức :

cong-thuc-tinh-cong-suat-toanhocorg-1-8951330

b) Công suất điện

* Công suất tiêu thụ : P = U.Icos ( φu – φi ) = UIcosφ ​
Trong đó : ​

 • P: công suất của mạch điện xoay chiều (W).
 • U: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện xoay chiều (V).
 • I: cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều (A).
 • cos φ: hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều.

* Công suất hao phí : ΔP = I2. R

 • ΔP là công suất hao phí (W)
 • R là điện trở (Ω)

* Với dòng điện xoay chiều thì công suất cơ được xác định theo công thức: P’ = P – ΔP

Xem thêm: Kiến thức cơ bản và những đề thi về bài Vợ chồng A Phủ Tô Hoài

 • P = UIcosφ​
 • ΔP = I2.R

* Công suất tỏa nhiệt : Khi có dòng điện chạy qua điện trở R thì nó tỏa ra lượng nhiệt
Biểu thức $ Q = { I ^ 2 }. R = frac { U } { R } $

 • Q: Công suất tỏa nhiệt ( W)
 • U là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở (dòng 1 chiều hoặc xoay chiều)

* Công suất biểu kiến là gì ?
Trả lời : Công suất biểu kiến, hiệu suất phức S, 1 khái niệm trong kĩ thuật điện dùng để chỉ sự đáp ứng điện năng từ nguồn, là tổng phần thực hiệu suất hiệu dụng và phần ảo hiệu suất hư kháng trong điện xoay chiều .
S = P + iQ hay $ S = sqrt { { P ^ 2 } + { Q ^ 2 } } $
* Bảng hiệu suất điện xoay chiều thường dùng
[ P = UI cos varphi = frac { { { U ^ 2 } } } { Z }. cos varphi = frac { { { { left ( { U.c { rm { os } } varphi } right ) } ^ 2 } } } { R } = { I ^ 2 } R ] Bảng công thức mạch điện gồm RLC có R đổi khác

cong-thuc-tinh-cong-suat-toanhocorg-2-7071123

Xem thêm: Kiến thức cơ bản và những đề thi về bài Vợ chồng A Phủ Tô Hoài

cong-thuc-tinh-cong-suat-toanhocorg-4-5925539

3. Bài tập công suất

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận