Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của 10 4 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Bội và ước của một số nguyên

Cho a, b và b. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a .

Ví dụ: -9 là bội của 3 vì (-9) = 3.(-3)

Chú ý:

• Nếu a = bq (b ≠ 0) thì ta còn nói a chia cho b được q và viết a:b = q.

Bạn đang đọc: Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của 10 4

• Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0 .
• Số 0 không phải là ước của bất kể số nguyên nào .
• Các số 1 và – 1 là ước của mọi số nguyên .
• Nếu c vừa là ước của a vừa là ước của b thì c cũng được gọi là ước chung của a và b .

Ví dụ:

Các ước của 8 là : – 8 ; – 4 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 4 ; 8 .
Các bội của 3 là : 0 ; 3 ; 6 ; 9 ; – 3 ; – 6 ; – 9 ; …

2. Tính chất

• Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a cũng chia hết cho c .

Ví dụ:

• Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b

Ví dụ:


• Nếu hai số a, b chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c .

Ví dụ:

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Cho a, b ∈ Z và b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì:

A. a là ước của b B. b là ước của a

C. a là bội của b D. Cả B, C đều đúng

Lời giải
Với a, b ∈ Z và b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì a là bội của b và b là ước của a .

Chọn đáp án D.

Câu 2: Các bội của 6 là:

A. -6; 6; 0; 23; -23 B. 132; -132; 16

C. -1; 1; 6; -6 D. 0; 6; -6; 12; -12; …

Lời giải
Bội của 6 là số 0 và những số nguyên có dạng 6 k ( k ∈ Z * )
Các bội của 6 là 0 ; 6 ; – 6 ; 12 ; – 12 ; …

Chọn đáp án D.

Câu 3: Tập hợp các ước của -8 là:

A. A = {1; -1; 2; -2; 4; -4; 8; -8} B. A = {0; ±1; ±2; ±4; ±8}

C. A = {1; 2; 4; 8} D. A = {0; 1; 2; 4; 8}

Lời giải
Ta có – 8 = ( – 1 ). 8 = 1. ( – 8 ) = ( – 2 ). 4 = 2. ( – 4 )
Tập hợp những ước của – 8 là A = { 1 ; – 1 ; 2 ; – 2 ; 4 ; – 4 ; 8 ; – 8 }

Chọn đáp án A.

Câu 4: Có bao nhiêu ước của -24

A. 9 B. 17 C. 8 D. 16

Lời giải

Xem thêm: Phân biệt 8 biện pháp tu từ đã học và cách ghi nhớ

Có 8 ước tự nhiên của 24 là 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24
Vậy có 8.2 = 16 ước của – 24 .

Chọn đáp án D.

Câu 5: Tập hợp tất cả các bội của 7 có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 50 là:

A. {0; ±7; ±14; ±21; ±28; ±35; ±42; ±49}

B. {±7; ±14; ±21; ±28; ±35; ±42; ±49}

C. {0; 7; 14; 21;28; 35; 42; 49}

D. {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; -7; -14; -21; -28; -35; -42; -49; -56; …}

Lời giải
Bội của 7 là số 0 và những số nguyên có dạng 7 k ( k ∈ Z * )
Khi đó những bội nguyên dương của 7 mà nhỏ hơn 50 là 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; 35 ; 42 ; 49
Vậy tập hợp tổng thể những bội của 7 có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 50 là : { 0 ; ± 7 ; ± 14 ; ± 21 ; ± 28 ; ± 35 ; ± 42 ; ± 49 }

Chọn đáp án A.

Câu 6: Tìm x, biết 12:x và x

A. {1} B. {-3; -4; -6; -12}

C. {-2; -1} D. {-2; -1; 1; 2; 3; ;4; 6; 12}

Lời giải
Tập hợp ước của 12 là { ± 1 ; ± 2 ; ± 3 ; ± 4 ; ± 6 ; ± 12 }
Vì x Chọn đáp án B.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tìm các bội của -13 lớn hơn -40 và nhỏ hơn 40

Lời giải
Tập hợp những bội của – 13 là { 0 ; – 13 ; 13 ; – 26 ; 26 ; – 39 ; 39 ; – 52 ; 52 ; … }
Mà theo bài ta có : bội đó lớn hơn – 40 và nhỏ hơn 40
Nên những bội cần tìm là { – 39 ; – 26 ; – 13 ; 0 ; 13 ; 26 ; 39 }
Vậy những bội số thỏa mãn nhu cầu nhu yếu là { – 39 ; – 26 ; – 13 ; 0 ; 13 ; 26 ; 39 }

Câu 2: Tìm tất cả các ước của -15 và 54

Lời giải
Các ước của – 15 là { – 15 ; – 5 ; – 3 ; – 1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 15 }
Vậy những ước cần tìm là { – 15 ; – 5 ; – 3 ; – 1 ; 1 ; 3 ; 5 ; 15 }
Các ước của 54 là { – 54 ; – 27 ; – 18 ; – 9 ; – 6 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54 }
Vậy những ước cần tìm là { – 54 ; – 27 ; – 18 ; – 9 ; – 6 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 ; 27 ; 54 }

Trang chủ Sách ID Khóa học không tính tiền

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Xem thêm: este – Wiktionary

Ảnh đẹp, 18, Bài giảng điện tử, 10, Bạn đọc viết, 225, Bất đẳng thức, 74, Bđt Nesbitt, 3, Bổ đề cơ bản, 9, Bồi dưỡng học viên giỏi, 39, Cabri 3D, 2, Các nhà Toán học, 129, Câu đố Toán học, 83, Câu đối, 3, Cấu trúc đề thi, 15, Chỉ số mưu trí, 4, Chuyên đề Toán, 289, Công thức Thể tích, 11, Công thức Toán, 101, Cười nghiêng ngả, 31, Danh bạ website, 1, Dạy con, 8, Dạy học Toán, 259, Dạy học trực tuyến, 20, Dựng hình, 5, Đánh giá năng lượng, 1, Đạo hàm, 16, Đề cương ôn tập, 38, Đề kiểm tra 1 tiết, 29, Đề thi – đáp án, 933, Đề thi Cao đẳng, 15, Đề thi Cao học, 7, Đề thi Đại học, 157, Đề thi giữa kì, 16, Đề thi học kì, 130, Đề thi học viên giỏi, 122, Đề thi THỬ Đại học, 376, Đề thi thử môn Toán, 44, Đề thi Tốt nghiệp, 41, Đề tuyển sinh lớp 10,98, Điểm sàn Đại học, 5, Điểm thi – điểm chuẩn, 210, Đọc báo giúp bạn, 13, Epsilon, 8, File word Toán, 33, Giải bài tập SGK, 16, Giải chi tiết cụ thể, 184, Giải Nobel, 1, Trao Giải FIELDS, 24, Trao Giải Lê Văn Thiêm, 4, Trao Giải Toán học, 5, Giải tích, 29, Giải trí Toán học, 170, Giáo án điện tử, 11, Giáo án Hóa học, 2, Giáo án Toán, 17, Giáo án Vật Lý, 3, Giáo dục đào tạo, 349, Giáo trình – Sách, 80, Giới hạn, 20, GS Hoàng Tụy, 8, GSP, 6, Gương sáng, 191, Hằng số Toán học, 19, Hình gây ảo giác, 9, Hình học khoảng trống, 106, Hình học phẳng, 88, Học bổng – du học, 12, Khái niệm Toán học, 64, Khảo sát hàm số, 36, Kí hiệu Toán học, 13, LaTex, 12, Lịch sử Toán học, 80, Linh tinh, 7, Logic, 11, Luận văn, 1, Luyện thi Đại học, 231, Lượng giác, 55, Lương giáo viên, 3, Ma trận đề thi, 7, MathType, 7, McMix, 2, McMix bản quyền, 3, McMix Pro, 3, McMix-Pro, 3, Microsoft phỏng vấn, 11, MTBT Casio, 26, Mũ và Logarit, 36, MYTS, 8, Nghịch lí Toán học, 11, Ngô Bảo Châu, 50, Nhiều cách giải, 36, Những câu truyện về Toán, 15, OLP-VTV, 33, Olympiad, 278, Ôn thi vào lớp 10,1, Perelman, 8, Ph. D.Dong books, 7, Phần mềm Toán, 26, Phân phối chương trình, 4, Phụ cấp thâm niên, 3, Phương trình hàm, 4, Sách giáo viên, 12, Sách Giấy, 10, Sai lầm ở đâu ?, 13, Sáng kiến kinh nghiệm tay nghề, 8, SGK Mới, 5, Số học, 55, Số phức, 34, Sổ tay Toán học, 4, Tạp chí Toán học, 37, TestPro Font, 1, Thiên tài, 95, Thơ – nhạc, 9, Thủ thuật BLOG, 14, Thuật toán, 3, Thư, 2, Tích phân, 77, Tính chất cơ bản, 15, Toán 10,128, Toán 11,173, Toán 12,361, Toán 9,64, Toán Cao cấp, 26, Toán học Tuổi trẻ, 26, Toán học – thực tiễn, 100, Toán học Nước Ta, 29, Toán trung học cơ sở, 16, Toán Tiểu học, 4, Tổ hợp, 36, Trắc nghiệm Toán, 220, TSTHO, 5, TTT12O, 1, Tuyển dụng, 11, Tuyển sinh, 270, Tuyển sinh lớp 6,7, Tỷ lệ chọi Đại học, 6, Vật Lý, 24, Vẻ đẹp Toán học, 108, Vũ Hà Văn, 2, Xác suất, 28 ,

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận