Chọn giống vật nuôi – Là gì Wiki - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Chọn giống trong ngành chăn nuôi, là việc phát hiện và giữ lại những cá thể mang đặc tính tốt đáp ứng các yêu cầu đề ra và loại thải các cá thể xấu không đạt yêu cầu, nhằm hoàn thiện giống vật nuôi và nâng cao năng suất vật nuôi. Chọn lọc là một trong ba khâu rất quan trọng trong công tác giống vật nuôi (chọn lọc-chọn phối-nhân giống). Đó là khâu đầu tiên và có vai trò quyết định của công tác giống. Muốn có những cá thể để ghép đôi rồi từ đó nhân lên thì trước hết phải chọn lọc từ các cá thể tốt từ quần thể. Trên cơ sở chọn lọc tốt kết hợp với nuôi dưỡng chăm sóc tốt thì con vật sẽ phát huy được giá trị của phẩm giống.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Phương thức

  • Chọn lọc tự nhiên: Chọn lọc tự nhiên (natural selection) là quá trình đào thải chọn lọc trong điều kiện tự nhiên, tồn tại lại những cá thể có tính năng, tính trạng thích hợp. Tất cả các con vật đều bắt nguồn từ thú hoang và chịu ảnh hưởng sâu sắc của chọn lọc tự nhiên. Đó là mối tương quan giữa cơ thể và ngoại cảnh. Cá thể nào thích nghi được thì tồn tại và phát triển, cá thể nào không thích nghi được thì bị tiêu diệt.
  • Chọn lọc nhân tạo: Chọn lọc nhân tạo (Artificial selection) là quá trình chọn lọc nhân tạo do con người tiến hành, nhằm chọn ra những cá thể có tính năng tính trạng mong muốn.
  • Chọn lọc cá thể: Chọn lọc cá thể (Individual selection) là quá trình chọn lọc từng con (cá thể) một, căn cứ vào những chỉ tiêu nhất định để chuẩn bị ghép đôi. Để chọn lọc cá thể cần tiến hành đánh giá qua tổ tiên, bản thân và qua đời con.
  • Chọn lọc theo nhóm: Chọn lọc theo nhóm là quá trình chọn lọc và sử dụng theo nhóm dựa trên những chỉ tiêu nhất định tính chung cho toàn nhóm.
  • Chọn lọc kiểu hình: Chọn lọc kiểu hình (phenotypic selection) là chọn các cá thể dựa trên các chỉ tiêu về ngoại hình, sức sản xuất, sức sinh sản của chúng.
  • Chọn lọc khác: Chọn lọc vô ý thức (ngẫu nhiên), chọn lọc có ý thức.

Tham khảo

  • Giáo trình chăn nuôi. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 2000. TS Trần Văn Tường.

Template:Chú thích trong bài
Template:Sơ khai sinh học

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Thể loại:Sinh học
Thể loại:Chăn nuôi
Thể loại:Giống vật nuôi
Thể loại:Công nghệ sinh học

Bạn đang đọc: Chọn giống vật nuôi – Là gì Wiki

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận