Chọn câu sai Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Chọn câu trả lời sai.
A. Hiện tượng đặc biệt xảy ra trong dao động cưỡng bức là hiện tượng cộng hưởng.
B. Điều kiện cộng hưởng là hệ phải dđộng cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số f bằng tần số riêng của hệ f0.
C. Biên độ cộng hưởng dao động không phụ thuộc vào lực ma sát của môi trường, chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

Bạn đang đọc: Chọn câu sai Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Câu hỏi: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là:
  • Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án B
  • Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về hiện tượng cộng hưởng
  • Video liên quan

D. Khi cộng hưởng xê dịch, biên độ của xê dịch cưỡng bức tăng bất ngờ đột ngột và đạt giá trị cực lớn. Chọn phát biểu sai về hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng .
A. Điều kiện cộng hưởng là hệ phải giao động cưỡng bức dưới tính năng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn và tần số ngoại lực bằng tần số riêng của hệ .
B. Biên độ cộng hưởng giao động phụ thuộc vào vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức mà không phụ thuộc vào vào lực cản của môi trường tự nhiên .
C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra trong giao động cưỡng bức .
D. Khi xảy ra cộng hưởng, biên độ của giao động cưỡng bức tăng bất thần và đạt giá trị cực lớn .
Trang chủ Sách ID Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án C
+ Điều kiện xảy ra cộng hưởng lần tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số giao động của hệ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Điều kiện để xảy ra hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng là :
A.biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ của hệ giao động. B.chu kỳ luân hồi của giao động cưỡng bức bằng chu kỳ luân hồi riêng của hệ xê dịch. C.tần số của hệ tự giao động bằng tần số riêng của hệ xê dịch. D.tần số của xê dịch cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Hiện tượng cộng hưởnglà hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0của hệ dao động. Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là chu kỳ của dao động cưỡng bức bằng chu kỳ riêng của hệ dao động.

Câu hỏi: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là:

A. Biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ của hệ xê dịch .
B. Chu kỳ của xê dịch cưỡng bức bằng chu kỳ luân hồi riêng của hệ giao động .
C. Tần số của hệ tự giao động bằng tần số riêng của hệ xê dịch .
D. Tần số của giao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức .

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Chu kỳ của dao động cưỡng bức bằng chu kỳ riêng của hệ dao động.

Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là chu kỳ của dao động cưỡng bức bằng chu kỳ riêng của hệ dao động.

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án B

– Ta có định nghĩa về hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng : Hiện tượng biên độ xê dịch cưỡng bức tăng đến giá trị cực lớn khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 của hệ giao động gọi là hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng .
– Như vậy, hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng xảy ra khi : f = f0 hay nói cách khác, điều kiện của sự cộng hưởng là : f = f0 .
– Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ xê dịch thì hệ được cung ứng nguồn năng lượng một cách uyển chuyển đúng lúc, do đó biên độ giao động của hệ tăng dần lên. Biên độ xê dịch đạt tới giá trị không đổi và cực lớn khi vận tốc tiêu tốn nguồn năng lượng do ma sát bằng vận tốc cung ứng nguồn năng lượng cho hệ. Do đó, gây ra hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng .
– Hiện tượng cộng hưởng được ứng dụng để làm hộp đàn của những đàn ghita, viôlon …
– Một số tai hại của hiện tưởng cộng hưởng : Những hệ xê dịch như tòa nhà, cầu, bệ máy, khung xe, … đều có tần số riêng. Phải cẩn trọng không để cho những hệ ấy chịu tính năng của những lực cưỡng bức mạnh có tần số bằng tần số riêng ấy. Nếu không, nó làm cho những hệ ấy giao động mạnh, dẫn đến đổ hoặc gãy .

Như vậy, Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là chu kỳ của dao động cưỡng bức bằng chu kỳ riêng của hệ dao động.

>>> Xem thêm: Dao động tắt dần dao động cưỡng bức là gì sự cộng hưởng

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về hiện tượng cộng hưởng

Câu 1: Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nết nhất khi

A. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ .
B. tần số của lực cưỡng bức lớn .
C. lực ma sát của thiên nhiên và môi trường lớn .
D. lực ma sát của thiên nhiên và môi trường nhỏ .

Đáp án đúng: D. lực ma sát của môi trường nhỏ.

Câu 2: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số bằng tần số xê dịch riêng .
B. với tần số lớn hơn tần số giao động riêng .
C. với tần số nhỏ hơn tần số xê dịch riêng .
D. mà không chịu ngoại lực tính năng .

Đáp án đúng: A. với tần số bằng tần số dao động riêng.

Câu 3: Đối với dao động cơ, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức

A. rất nhỏ so với tần số riêng của hệ .
B. bằng chu kỳ luân hồi riêng của hệ .
C. bằng tần số riêng của hệ
D. rất lớn so với tần số riêng của hệ .

Đáp án đúng: C. bằng tần số riêng của hệ

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

A. Biên độ của giao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng không nhờ vào vào lực cản của thiên nhiên và môi trường .
B. Tần số giao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà công dụng lên hệ ấy .
C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số giao động riêng của hệ .
D. Tần số giao động tự do của một hệ cơ học là tần số xê dịch riêng của hệ ấy .

Đáp án đúng: A. Biên độ của dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.

Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều gồm R, cuộn dây thuần cảm L = 0,159H và C0= 100/π(mF). Đặt vào hai đầu mạch một điện áp u = U0cos100πt(V). Cần mắc thêm tụ C thế nào và có giá trị bao nhiêu để mạch có cộng hưởng điện?

A.Mắc tiếp nối đuôi nhau thêm tụ C = 100 / π ( mF ) .
B.Mắc tiếp nối đuôi nhau thêm tụ C = 2.10 – 4 / π ( F ) .
C.Mắc song song thêm tụ C = 100 / π ( mF ) .

D.Mắc nối tiếp thêm tụ C = 2.10-3/π(F).

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

Đáp án đúng: C.Mắc song song thêm tụ C = 100/π(mF).

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận