Chọn câu đúng khi nói về quang điện tử - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Hãy chọn câu đúng. Khi nói về hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoài và hiện tượng kỳ lạ quang điện trong :

Bạn đang đọc: Chọn câu đúng khi nói về quang điện tử

A.hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoài có bước sóng số lượng giới hạn λo, còn hiện tượng kỳ lạ quang dẫn thì không có. B.khi nguồn năng lượng Phôton của ánh sáng chiếu vào sắt kẽm kim loại chưa đủ tạo ra hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoài thì sẽ có hiện tượng kỳ lạ quang dẫn trong sắt kẽm kim loại. C.bước sóng số lượng giới hạn của hiện tượng kỳ lạ quang dẫn hoàn toàn có thể thuộc vùng hồng ngoại. D.nguồn năng lượng thiết yếu để bứt electron ra khỏi link trong chất bán dẫn lớn hơn công thoát electron ra khỏi mặt sắt kẽm kim loại. 18/06/2021 11,336

A. Quang điện trở được cấu tạo bằng chất bán dẫn và có đặc điểm điện trở tăng khi ánh sáng chiếu vào.

B. Quang điện trở được cấu tạo bằng kim loại và có đặc điểm điện trở giảm khi ánh sáng chiếu vào.

C. Quang điện trở được cấu tạo bằng chất bán dẫn và có đặc điểm điện trở giảm khi ánh sáng chiếu vào.

Đáp án chính xác

D. Quang điện trở được cấu tạo bằng kim loại và có đặc điểm điện trở tăng khi ánh sáng chiếu vào.

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng kỳ lạ : Xem đáp án » 18/06/2021 7,737

Chọn câu vấn đáp đúng ? Xem đáp án » 18/06/2021 4,254

Thiết bị nào sau đây hoạt động giải trí dựa vào hiện tượng kỳ lạ quang điện trong ? Xem đáp án » 18/06/2021 3,007

Chọn câu sai khi so sánh hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoài và hiện tượng kỳ lạ quang điện trong : Xem đáp án » 18/06/2021 2,885

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang điện trở và pin quang điện ? Xem đáp án » 18/06/2021 2,631

Mệnh đề nào sau đây sai khi nói về quang điện trở ? Xem đáp án » 18/06/2021 2,180

Chọn phát biểu sai về hiện tượng kỳ lạ quang điện trong ? Xem đáp án » 18/06/2021 1,738

Phát biểu nào sau đây là sai ? Xem đáp án » 18/06/2021 1,734

Chọn nhận xét sai về hiện tượng kỳ lạ quang dẫn ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,683

Xem thêm: este – Wiktionary

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang điện trở và pin quang điện ? Xem đáp án » 18/06/2021 1,572

Chọn phát biểu sai ?
Hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng kỳ lạ quang điện trong Xem đáp án » 18/06/2021 1,447

Nguyên tắc hoạt động giải trí của quang điện trở dựa vào : Xem đáp án » 18/06/2021 1,263

Những dụng cụ nào dưới đây ứng dụng hiện tượng kỳ lạ quang điện ? Xem đáp án » 18/06/2021 1,188

Trong những hiện tượng kỳ lạ sau : hiện tượng kỳ lạ nào là hiện tượng kỳ lạ quang – phát quang ? Xem đáp án » 18/06/2021 944

Trong hiện tượng kỳ lạ quang điện ngoài, khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào catốt của tế bào quang điện thì êlectron sẽ : Xem đáp án » 18/06/2021 850 Trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 12 Vật lý Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 31 Hiện tượng quang điện trong

Chọn câu đúng khi nói về…

Câu hỏi : Chọn câu đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn (còn gọi là hiện tượng quang điện trong) :

A. Electron trong sắt kẽm kim loại bật ra khỏi sắt kẽm kim loại khi được chiếu sáng thích hợpB. Electron trong bán dẫn bật ra khỏi bán dẫn khi được chiếu sáng thích hợpC. Electron ở mặt phẳng sắt kẽm kim loại bật ra khỏi sắt kẽm kim loại khi được chiếu sáng thích hợp .D. Electron trong bán dẫn bật ra khỏi link phân tử khi được chiếu sáng thích hợp. Đáp án D Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 31 Hiện tượng quang điện trong

Lớp 12 Vật lý Lớp 12 – Vật lý

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận