Cho dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

18/06/2021 14,732

Bạn đang đọc: Cho dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3

A. Có kết tủa keo trắng xuất hiện, sau đó kết tủa lại tan tạo dung dịch trong suốt

Nội dung chính

 • A. Có kết tủa keo trắng xuất hiện, sau đó kết tủa lại tan tạo dung dịch trong suốt
 • B. Có kết tủa keo màu trắng xuất hiện
 • C. Có kết tủa màu xanh nhạt xuất hiện, sau đó kết tủa lại tan dần
 • D. Không có hiện tượng gì
 • Đáp án B
  6NH3+ Al2(SO4)3+ 6H2O→ 2Al(OH)3↓ +3 (NH4)2SO4
  Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

B. Có kết tủa keo màu trắng xuất hiện

Đáp án chính xác

C. Có kết tủa màu xanh nhạt xuất hiện, sau đó kết tủa lại tan dần

D. Không có hiện tượng gì

Đáp án B
6NH3+ Al2(SO4)3+ 6H2O→ 2Al(OH)3↓ +3 (NH4)2SO4
Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hòa tan 14,2 gam P2O5 trong 250 g dung dịch H3PO4 9,8 %. Nồng độ % của dung dịch axit H3PO4 thu được là : Xem đáp án » 18/06/2021 17,113

Dẫn 1,344 lít khí NH3 vào bình chứa 0,672 lít khí Cl2 ( đktc ). Khối lượng muối thu được sau phản ứng là : Xem đáp án » 18/06/2021 14,026

Dẫn 2,24 lít khí NH3 ( đktc ) đi qua ống sứ đựng 32 gam bột CuO nung nóng thu được chất rắn X và khí Y. Thể tích khí Y sinh ra là : Xem đáp án » 18/06/2021 13,936

Cho lượng khí NH3 đi từ từ qua ống sứ chứa 3,2 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn A và một khí B. Chất rắn A phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch HCl 1M. Tính thể tích khí N2 ( đktc ) được tạo thành sau phản ứng : Xem đáp án » 18/06/2021 9,317

Dẫn V lít khí NH3 đi qua ống sứ đựng lượng dư bột CuO ( m gam ) nung nóng thu được ( m-4, 8 ) gam chất rắn X và V ’ lít khí Y ( đktc ). Giá trị của V ’ là : Xem đáp án » 18/06/2021 6,632

Trong phòng thí nghiệm để điều chế nito, người ta nhiệt phân NH4NO2, nhưng trong thực tiễn do chất này kém bền khó dữ gìn và bảo vệ nên người ta thường trộn hai dung dịch X và Y lại với nhau. Đó là : Xem đáp án » 18/06/2021 6,612

Hấp thụ V lít khí NH3 ( đktc ) vào dung dịch Al2 ( SO4 ) 3 dư thu được m gam kết tủa. Đem nung m gam kết tủa này đến khối lượng không đổi thu được ( m-1, 08 ) gam chất rắn khan. Giá trị của m là : Xem đáp án » 18/06/2021 6,394

Sục khí NH3 dư vào 200 ml dung dịch hỗn hợp chứa AlCl3 1M và CuCl2 0,5 M sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được kết tủa, lọc kết tủa đem nung nóng đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có khối lượng là bao nhiêu ? Xem đáp án » 18/06/2021 6,382

Amoniac phản ứng được với nhóm chất nào sau đây trong điều kiện kèm theo thích hợp ? Xem đáp án » 18/06/2021 5,519

Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Để khử độc, hoàn toàn có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây ? Xem đáp án » 18/06/2021 4,721

Cho 2,13 gam P2O5 vào dung dịch có chứa 1,6 gam NaOH, thêm nước vào cho vừa đủ 400 ml. Tính CM của những muối trong dung dịch thu được ? Xem đáp án » 18/06/2021 4,092

Cho những phản ứng :
a ) NH3 + HCl → NH4Cl

b) 4NH3+ 3O2 → 2N2+ 6H2O

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

c ) 3NH3 + 3H2 O + AlBr3 → Al ( OH ) 3 + 3NH4 Br
d ) NH3 + H2O ⇌ NH4 + + OH –
Nhận xét nào sau đây là đúng ? Xem đáp án » 18/06/2021 3,463

Có những so sánh NH3 với NH4 + :
( 1 ) Trong NH3 và NH4 +, nitơ đều có số oxi hóa – 3
( 2 ) NH3 có tính bazơ, NH4 + có tính axit
( 3 ) Phân tử NH3 và ion NH4 + đều chứa link cộng hóa trị
( 4 ) Trong NH3 và NH4 +, nitơ đều có cộng hóa trị 3
( 5 ) NH3 và NH4 + đều tan tốt trong nước
Số so sánh đúng là : Xem đáp án » 18/06/2021 3,432

Phát biểu nào sau đây không đúng ? Xem đáp án » 18/06/2021 2,989

Nhiệt phân dung dịch hòa tan m gam hỗn hợp NH4Cl và NaNO2 có tỉ lệ số mol NH4Cl : NaNO2 = 2 : 3 thu được 5,6 lít N2 ( đktc ). Giá trị của m là : Xem đáp án » 18/06/2021 2,967

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Cho dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3Cho dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3

 • linhproksa
 • Cho dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3

 • 02/09/2020
 • Cho dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3
 • Cho dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 11 – TẠI ĐÂY

Xem thêm: Sơ đồ tư duy lý 10 chương 1

Cho dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3Đặt câu hỏi

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận