Cấu trúc Object trong tiếng Anh và cách dùng chuẩn xác – Step Up English - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

3.1 (62.37%)

59

Bạn đang đọc: Cấu trúc Object trong tiếng Anh và cách dùng chuẩn xác – Step Up English

votes

Object vừa là một danh từ, vừa là một động từ trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nghĩa của hai loại từ này lại… chẳng liên quan đến nhau lắm. Nếu bạn chưa nắm chắc các cấu trúc Object thì hãy đọc ngay bài viết sau đây của Step Up nhé. 

1. Định nghĩa Object

Khi là danh từ, object mang nghĩa là một đồ vật, một vật thể nào đó hoặc một mục tiêu, mục đích.  

Ví dụ:

 • My father has a collection of precious objects .
  Bố tôi có một bộ sưu tập những vật phẩm quý giá .
 • I saw an unidentified flying object ( UFO ) yesterday !
  Tớ đã thấy một vật thể bay không xác lập vào ngày trong ngày hôm qua đấy !
 • With the object of attracting customers, my company holds many events .
  Với mục tiêu lôi cuốn thêm người mua, công ty của chúng tôi tổ chức triển khai rất nhiều sự kiện .

cau-truc-object-1-4649987

Ngoài ra trong ngữ pháp thì Object còn được dịch là tân ngữ

Ví dụ:

 • In the sentence “ I like apples ”, “ apples ” is the object of the verb “ like ” .
  Trong câu “ I like apples ”, “ apples ” là tân ngữ của động từ ” like .

Khi là động từ, object (đi với giới từ to) có nghĩa là phản đối, không đồng tình với điều gì đó. 

Ví dụ:

 • I don’t think anyone will object to leaving early .
  Tớ không nghĩ là có ai phản đối việc về sớm đâu .
 • Lara objects to being called Mike’s assistant .
  Lara phản đối việc bị gọi là trợ lý của Mike .
 • She objected that the price was too high .
  Cô ấy phản đối rằng giá cao quá .

hnnp-dai-3830522

2. Cách sử dụng cấu trúc Object trong tiếng Anh

Trong phần này, Step Up sẽ hướng dẫn bạn những cấu trúc Object với Object ở dạng động từ nhé .
Ta có công thức chung như sau :

object to + N / V-ing

Ý nghĩa : phản đối ai, cái gì

Ví dụ:

 • Some people object to the new policy .
  Một số người phản đối chủ trương mới .
 • He objects to superstitious activities .
  Anh ấy phản đối những hành vi mê tín dị đoan dị đoan .
 • I object to being treated like this .
  Tôi không thích bị đối xử như vậy .

cau-truc-object-2-4957885

Sau đây sẽ là 1 số ít cấu trúc Object thường gặp .

2.1 Object to the idea

Ý nghĩa : phản đối một quan điểm / ý tưởng sáng tạo nào đó .

Ví dụ:

 • My mom object to the idea that I move out .
  Mẹ tôi phản đối sáng tạo độc đáo tôi dọn ra ngoài sống .
 • Do you object to this idea ?
  Bạn có phản đối quan điểm này không .

[MIỄN PHÍ]

1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.Xem thêm: Giúp bạn hiểu ngay cấu trúc Accuse

2.2 Object to the notion

Ý nghĩa: phản đối một quan điểm nào đó.

Xem thêm: Con Tim Rung Động 2 Chap 149.2 Tiếng Việt – TimTruyen

Ví dụ:

 • Scientists often object to the notions of each other .
  Các nhà khoa học thường phản đối quan điểm lẫn nhau .
 • I object to the notion that alcohol can be the salvation of anything .
  Tôi phản đối quan điểm rằng rượu hoàn toàn có thể là cứu cánh của bất kỳ thứ gì .

2.3 Object to the use

Ý nghĩa : phản đối một mục tiêu nào đó

Ví dụ:

 • Many people object to the use of stimulant to relax .
  Rất nhiều người phản đối việc sử dụng chất kích thích để thư giãn giải trí .
 • We must object to the use of personal information to earn money .
  Chúng ta cần phản đối việc sử dụng thông tin cá thể để kiếm tiền .

cau-truc-object-3-4804188

2.4 Object strongly

Ý nghĩa : phản đối can đảm và mạnh mẽ
Ta hoàn toàn có thể thêm trạng từ “ strongly ” vào sau động từ object để bộc lộ sự phản đối can đảm và mạnh mẽ .

Ví dụ:

 • I strongly object to your behavior !
  Tôi rất không thích hành vi của bạn !
 • The emlpoyees object strongly to the decision of the board of directors .
  Các nhân viên cấp dưới phản đối kịch liệt quyết định hành động của ban giám đốc .

app-dai-1376323

2.5 Object that + sentence

Ngoài ra, ta hoàn toàn có thể dùng “ that ” sau object để nối với mệnh đề .

Ví dụ:

 • My teacher objected that the test will be more difficult.
  Giáo viên của tôi phản đối việc bài kiểm tra trở nên khó hơn nữa.  

 • I object that the price is too high .
  Tôi phản đối việc giá quá cao .

[MIỄN PHÍ]

1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

3. Lưu ý khí sử dụng cấu trúc Object trong tiếng Anh

Step Up tin rằng cấu trúc Object không hề khó khăn vất vả so với bạn .
Hãy chú ý quan tâm một chút ít rằng trong cấu trúc Object to + N / V-ing thì “ to ” ở đây là giới từ đi với object, chứ KHÔNG phải động từ ở dạng “ to V-ing ” đâu nha .
Xem thêm: Cấu trúc Agree và cách dùng chuẩn xác nhất

4. Bài tập về cấu trúc Object trong tiếng Anh

Sau đây hãy rèn luyện một chút ít với cấu trúc Object để ghi nhớ kiến thức và kỹ năng được lâu hơn .

cau-truc-object-4-4615944

Chọn đáp án thích hợp vào chỗ trống :

1. Look, there’s a strange ______ in the sky !

A. object
B. object to
C. objects

2. The locals are objecting ______ plans for a new shopping centre .

A. to
B. for
C. that

3. My best friend often objects to ______ but it’s okay .

A. my use
B. my notions
C. my object

4. He ______ the fact that the documents weren’t available before the meeting .

A. object to
B. objects to
C. objected to

5. I object ______ we use this technique .

A. that
B. to
C. for

Đáp án

1. A 
2. A
3. B
4. C
5. A 

Trên đây là hàng loạt kiến thức và kỹ năng về cấu trúc Object mà những bạn cần biết, gồm có : định nghĩa, cách dùng, chú ý quan tâm và bài tập. Hy vọng những bạn thấy bài viết có ích .
Step Up chúc những bạn học tốt nhé !

hnnp-vuong-6806616

Xem thêm: Tuyển Tập Truyện Mẹ Và Con Trai Làm Chuyện Ấy Truyện Loạn Luân

Comments

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận