Cấu trúc How long, câu hỏi thường dùng với How long - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Khi muốn hỏi ai đó về một khoảng thời gian hoặc bao lâu chắc chắn phải dùng đến How long, đây là câu hỏi thông dụng trong các cuộc hội thoại trong tiếng anh, chi tiết về cấu trúc how long cũng như một số câu hỏi thường gặp với how long sẽ có đầy đủ ở bài học bên dưới.

cau-truc-how-long-1-3543267

Cấu trúc How long

How long: bao lâu

1.Cách dùng How long

Trong Tiếng Anh, How long có những cách dùng phổ biến như sau:

Bạn đang đọc: Cấu trúc How long, câu hỏi thường dùng với How long

– How long được dùng để đặt câu hỏi về khoảng chừng thời hạn người nào đó đã dành để thao tác gì .
– How long dùng để đặt câu hỏi về độ dài được đo đạc của một vật nào đó .
– Khi đặt câu hỏi với How long, thời hạn đó thường là một khoảng chừng thời hạn đơn cử với thời hạn khởi đầu và kết thúc .

2. Cấu trúc đặt câu hỏi với How long.

Form 1: How long + do/does/did + S + Vinf…?

➔ Cấu trúc How long ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. How long sẽ được dùng để đặt câu hỏi về thời hạn người nào đó làm / đã làm việc gì .
Ex : How long does she go to school ? ( Cô ấy đi đến trường mất bao lâu ? )

Form 2: How long + have/has + S + Ved/PII…?

➔ Cấu trúc How long ở thì hiện tại hoàn thành xong và cũng có nghĩa tựa như với dạng 1 bên trên .
Ex : How long has it rained ? ( Trời đã mưa lê dài bao lâu ? )

Form 3: How long does it take + (O) + to Vinf…?

➔ Cấu trúc How long mang nghĩa Ai đó mất bao lâu để thao tác gì. Cấu trúc How long chỉ khoảng chừng thời hạn của một hành vi .

Answer: It takes + (O) + time + to Vinf,,,

( Ai đó mất … thời hạn để làm … )
Ex : How long does it take to get to Ho Chi Minh City by plane ?

(Mất bao nhiêu thời gian để đi tới thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay?)

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

It takes 2 hours to get to Ho Chi Minh City by plane .
( Mất 2 tiếng để đi tới thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay ) .

3. Một số mẫu câu hỏi với How long.

a. Câu hỏi với How long về độ dài của vật.

How long was the birthday dress ?
( Chiếc váy sinh nhật dài bao nhiêu ? )
It was really very short .
( Nó thực sự rất ngắn ) .

b. Câu hỏi với How long về khoảng thời gian.

– How long has Jim been a lawyer ? – About 4 years .
( Jim trở thành một luật sư mất bao lâu ? – Khoảng 4 năm. )
– How long have you learning English ? – I have been learning English for 7 years .
( Bạn đã học Tiếng Anh bao lâu rồi ? – Tôi đã đang học Tiếng Anh được khoảng chừng 7 năm ) .
– How long has Kin been waiting ? – Only for a minute / An hour .
( Kin đã đang đợi bao lâu rồi ? – Chỉ khoảng chừng 1 phút / Một tiếng ) .

c. Câu hỏi How long với cấu trúc How long does it take…?

How long does it take her to speak English fluently? – It takes her 2 years to speak English fluently.

Xem thêm: Anh Bạn Thiên Thần – Angel Buddy Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

( Cô ấy đã dành thời hạn bao lâu để nói thành thạo Tiếng Anh ? – Cô ấy mất 2 năm để nói thành thạo Tiếng Anh ) .
Nắm được cách dùng how long sẽ giúp bạn đặt ra những câu hỏi trong hội thoại đúng chuẩn. Chúc những bạn học tốt tiếng Anh .
Ngữ Pháp –

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận