Câu 1: Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau: A. Quyển sách. B. Mặt Trời. C. Bóng đèn bị đứt dây tóc. D. Mặt Trăng. Câu 2: Chỉ ra vật nào không phải là ngu - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Câu 1: Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau:
A. Quyển sách. B. Mặt Trời.
C. Bóng đèn bị đứt dây tóc. D. Mặt Trăng.
Câu 2: Chỉ ra vật nào không phải là nguồn sáng?
A. Ngọn nến đang cháy. B. Mặt Trời.
C. Một gương phẳng. D. Đèn ống đang sáng.
Câu 3: Vì sao ta nhìn thấy một vật ?
A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật. B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.
C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. D. Vì vật được chiếu sáng.
Câu 4: Ta nhận biết được ánh sáng khi nào ?
A. Xung quanh ta có vật sáng. B. Có ánh sáng truyền vào mắt ta.
C. Ta mở mắt và phía trước có vật sáng. D. Trước mắt ta không có vật chắn sáng.
Câu 5: Chúng ta không nhìn thấy các vật trong tủ khi đóng kín là do:
A. Các vật không phát ra ánh sáng. B. Ánh sáng từ vật không truyền đi.
C. Vật không hắt ánh sáng vì tủ che chắn. D. Khi đóng kín, các vật không sáng.
Câu 6: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì:
A. Giữa mắt và dây tóc bóng đèn không có vật chắn sáng.
B. Có dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn.
C. Có ánh sáng từ mắt truyền đến dây tóc.
D. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt.
Câu 7: Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất nào dưới đây?
A. Song song B. Phân kì C. Hội tụ D. Đầu tiên hội tụ sau phân kì.
Câu 8: Chùm sáng…………. gồm các tia sáng…….. trên đường truyền của chúng. Chọn các cụm từ cho sau đây, điền vào chỗ trống của câu trên theo thứ tự cho đầy đủ.
A. hội tụ; không giao nhau B. hội tụ; giao nhau
C. phân kỳ; giao nhau D. song song; loe rộng ra
Câu 9 : Có mấy loại chùm sáng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 10 : Chùm sáng phân kì gồm:
A. Các tia sáng không giao nhau. B. Các tia sáng giao nhau tại cùng một điểm.
C. Các tia sáng loe rộng ra. D. Các tia sáng song song.
Câu 11: Định luật truyền thẳng ánh sáng là:
A.Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
B.Trong môi trường trong suốt, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
C.Trong môi trường đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
D.Ánh sáng luôn truyền đi theo đường thẳng ở bất kì môi trường nào.
Câu 12: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào?
A.Đường cong bất kì B. Đường dích dắc
C. Đường thẳng. D. Đường gấp khúc.
Câu 13: Trên hình vẽ biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gi ?
A. Ánh sáng đang chuyển động. B. Ánh sáng mạnh hay yếu.
C. Ánh sáng truyền đi nhanh hay chậm. D. Hướng truyền của ánh sáng.
Câu 14: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?
A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng nên chúng ta không nhìn thấy Mặt Trời nữa.
B. Mặt Trời bỗng nhiên biến mất là do các vị thần đã lấy đi.
C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất.
D. Người quan sát đứng ở nửa sau Trái Đất, không được Mặt Trời chiếu sáng.
Câu 15: Hiện tượng nào xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng ?
A. Nhật thực một phần. B. Nguyệt thực.
C. Nhật thực toàn phần. D. Nhật thực.
Câu 16: Đặt một ngọn nến trước một màn chắn sáng. Để mắt trong vùng bóng nửa tối, ta quan sát ngọn nến thấy có gì khác so với khi không có màn chắn?
A. Ngọn nến sáng yếu hơn.
B. Ngọn nến sáng mạnh hơn.
C. Không có gì khác.
D. Chỉ nhìn thấy một phần ánh sáng của ngọn nến.
Câu 17: Thế nào là bóng tối?
A. Là vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
B. Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
C. Là vùng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
D. Là vùng có lúc nhận, có lúc không nhận được ánh sáng truyền tới.
Câu 18: Khi chiếu một tia sáng tới gương phẳng thì góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới có tính chất:
A. bằng hai lần góc tới. B. bằng góc tới.
C. bằng nửa góc tới. D. bằng góc phản xạ.
Câu 19. Chiếu một tia sáng SI tới gương phẳng ta thu được tia phản xạ IR với góc phản xạ là 600. Hỏi góc tới có giá trị nào sau đây?
A. 400 B. 600 C. 700 D. 800
Câu 20. Chiếu một tia sáng SI tới gương phẳng ta thu được tia phản xạ IR với góc phản xạ là 500. Hỏi góc tới có giá trị nào sau đây?
A. 250 B. 350 C. 450 D. 500

Xem thêm: Sinh 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật | Hay nhất Giải bài tập Sinh học 11

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận