Cách vẽ hình bình hành bằng compa - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

1. Hình chữ nhật

Hoạt động 1: Trang 83 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Một số hình ảnh của hình chữ nhật có trong đời sống là : cửa, tivi, tủ lạnh, gạch ốp tường, mảnh vườn, hộp bánh, …

Hoạt động 2: Trang 83 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1) Đỉnh hình chữ nhật: A, B, C, D.

Bạn đang đọc: Cách vẽ hình bình hành bằng compa

Cạnh hình chữ nhật : AB, BC, CD, DA .Đường chéo hình chữ nhật : AC, BD .Hai cạnh đối hình chữ nhật : AB và CD ; BC và AD .2 ) Các góc của hình chữ nhật đều bằng nhau và bằng 90 ° : ( widehat { A } = widehat { B } = widehat { C } = widehat { D } = 90 ° ) .3 ) Hai cạnh đối của hình chữ nhật bằng nhau, hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau : AB = CD, BC = AD ; AC = BD .

2. Hình thoi

Hoạt động 3: Trang 84 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1 ) Đồ vật có dạng hình thoi : gồm có chiếc nhẫn .2 ) Một số hình ảnh khác của hình thoi có trong trong thực tiễn là : cánh diều, họa tiết trang trí, cánh cửa kéo, …

Hoạt động 4: Trang 85 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1 ) Các cạnh của hình thoi đều bằng nhau .2 ) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau .3 ) Hình thoi có các cạnh đối song song với nhau .

3. Hình bình hành

Hoạt động 5: Trang 86 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1 ) Hình bình hành là hình c .2 ) Một số hình ảnh của hình bình hành có trong trong thực tiễn là : họa tiết trang trí, …

Hoạt động 6: Trang 87 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1 ) Hình bình hành có 2 cặp cạnh đối bằng nhau .2 ) Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm mỗi đường : OA = OC ; OB = OD .3 ) Hình bình hành có 2 cặp cạnh đối song song với nhau .4 ) Hình bình hành có các góc đối bằng nhau .

4. Hình thang cân

Hoạt động 7: Trang 88 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Một số hình ảnh hình thang cân có trong thực tiễn ví dụ như : họa tiết trang trí, cái thang, mặt phẳng cắt của tòa tháp, …

Hoạt động 8: Trang 88 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

1 ) Đỉnh hình thang cân : A, B, C, D .Đáy lớn hình thang cân : DC .Đáy nhỏ hình thang cân : AB .Đường chéo hình thang cân : AC, BD .Cạnh bên hình thang cân : AD, BC .

2) Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.

Xem thêm: Top 18 khi em mỉm cười rất đẹp tập 12 mới nhất 2022 – Thanh lý bàn ghế văn phòng Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội với giá hủy diệt

Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau .3 ) Hình thang cân có hai đáy song song với nhau .4 ) Hình thang cân có hai góc kề 1 đáy bằng nhau .

Luyện tập: Trang 88 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Hình thang cân trong các hình đã cho là hình thang HKIJ .

PHẦN 2: GIẢI BÀI TẬP CUỐI BÀI SGK

Câu 4.9: Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6cm, một cạnh dài 4cm (Trang 89 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = DC = 6 cm ; chiều rộng BC = AD = 4 cm :Bước 1 : Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6 cm .Bước 2 : Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng BC = 4 cm .Bước 3 : Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng AD = 4 cm .Bước 4 : Nối C với D ta được hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm .

Câu 4.10: Vẽ hình thoi có cạnh 4cm. (Trang 89 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Hình thoi ABCD có cạnh AB = BC = CD = AD = 4 cm :Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cmBước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B, lấy điểm C thuộc đường thẳng đó sao cho BC = 4 cm .Bước 3. Vẽ 2 đường thẳng :

  • Đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB.
  • Đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 4. Hai đường thẳng trên cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD có cạnh 4 cm .

Câu 4.11: Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 3 cm. (Trang 89 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Hình bình hành ABCD có cạnh AB = CD = 6 cm, BC = AD = 3 cm :Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 6 cm .Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B, lấy điểm C thuộc đường thẳng đó sao choBC = 3 cm .Bước 3. Vẽ 2 đường thẳng :

  • Đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB.
  • Đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 4. Hai đường thẳng trên cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD có độ dài một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 3 cm .

Câu 4.11: Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau: (Trang 89 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Các hình thang cân có trong hình lục giác đều trên là : ABCD, BCDE, CDEF, DEFA, EFAB, FABC .Các hình chữ nhật có trong hình lục giác đều trên là : ABDE, BCEF, CDFA .

Câu 4.13: Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước thẳng kiểm tra xem điểm I có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không? (Trang 89 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Điểm I là trung điểm của hai đường chéo AC và BD hình bình hành ABCD .

Câu 4.14: Vẽ và cắt từ giấy một hình thoi tùy ý. Sau đó cắt hình thoi theo hai đường chéo của nó để được bốn mảnh. Ghép lại bốn mảnh đó để được một hình chữ nhật. (Trang 89 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Học sinh tự triển khai làm .

Câu 4.15: “Bàn làm việc đa năng”. Hãy cắt 6 hình thang cân giống nhau rồi ghép thành hình mặt chiếc bàn làm việc như hình dưới đây: (Trang 89 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Học sinh tự triển khai làm .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận