Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong không gian Oxyz

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong không gian được tính như thế nào? Các bạn đang cần bài tập tự luyện dạng này? Có những cách nào để tính và cách nào nhanh hơn, phù hợp với thi trắc nghiệm hơn. Những vấn đề trên sẽ được giới thiệu trong bài viết dưới đây. Cuối bài viết là 1 chuyên đề 50 câu chủ đề khoảng cách hình giải tích 12 để các bạn tự luyện tập. Các bạn cùng theo dõi nhé.

Nội dung chính

 • Khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong không gian Oxyz
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN
 • KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
 • Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng; Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau
 • Video liên quan

Nội Dung

Bạn đang đọc: Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12

 • 1 KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
 • 2 TÍNH KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN OXYZ
  • 2.1 1. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng song song trong Oxyz
  • 2.2 2. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau trong Oxyz
  • 2.3 3. Bài tập tự luyện chuyên đề khoảng cách hình Oxyz có key đáp án

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Viết phương trình đường thẳng d là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau cho trước
 • Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song
 • Viết phương trình đường thẳng d song song và cách đều hai đường thẳng song song cho trước và nằm trong mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó
 • Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M và vuông góc với hai đường thẳng chéo nhau d1 và d2
 • Viết phương trình đường thẳng d song song với đường thẳng d’ đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1 và d2
 • Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d1 và cắt đường thẳng d1
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d1 và cắt đường thẳng d2
 • Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng và bài tập áp dụng
 • Công thức tính góc giữa hai đường thẳng và bài tập áp dụng
 • Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và bài tập áp dụng
 • Viết phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1 và d2
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1 và d2
 • Phương pháp tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong không gian
 • Viết phương trình tham số của đường thẳng d’ là hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng (P)
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và song song với một đường thẳng cho trước

KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian hai đường thẳng có 4 vị trí tương đối là : Trùng nhau ; Cắt nhau ; Song song ; Chéo nhau .Trường hợp hai đường thẳng trùng nhau hay cắt nhau thì ta hoàn toàn có thể coi khoảng cách giữa chúng bằng 0 .Nếu hai đường thẳng song song thì khoảng cách giữa chúng là khoảng cách từ điểm bất kể trên đường thẳng này đến đường thẳng kia .Còn trong trường hợp hai đường thẳng chéo nhau thì khoảng cách giữa chúng là độ dài đoạn vuông góc chung. Trong đó đoạn vuông góc chung là đoạn thẳng nối hai điểm trên hai đường thẳng chéo nhau đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng đó. Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau là sống sót và duy nhất.

Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng; Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Trang trước Trang sau

Bài giảng: Các dạng bài về khoảng cách, góc trong không gian – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên Tôi)

Quảng cáo

– Muốn tìm khoảng cách từ một điểm M đến đường thẳng d : có 2 cách sau :
+ Cách 1 : Tìm hình chiếu H của điểm đó đến d => MH là khoảng cách từ A đến d
+ Cách 2. công thức ( với u → là vectơ chỉ phương của d và M0 là một điểm thuộc d )
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12– Muốn tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau d ( u → là vectơ chỉ phương của d và d đi qua M0 ) và d ’ ( ( u ‘ ) ⃗ là vectơ chỉ phương của d ’ và d ’ đi qua M0 ‘ ) ta làm như sau :
+ Viết phương trình mặt phẳng ( P. ) chứa d và song song d ’
+ Khoảng cách giữa d và d ’ chính là khoảng cách từ điểm M0 ‘ đến mặt phẳng ( P. ) d ( d, d ’ ) = d ( M0 ‘, ( P. ) )
+ Hoặc dùng công thức :
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12

Ví dụ: 1

Tìm khoảng cách của A ( – 2 ; 1 ; 3 ) đến đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C. 2
D.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d đi qua B ( 0 ; 1 ; – 1 ) và có vectơ chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Vậy
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn B .

Ví dụ: 2

Cho mặt phẳng ( P. ) : 3 x – 2 y – z + 5 = 0 và đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12

Hướng dẫn giải

Mặt phẳng ( P. ) có vecto pháp tuyếnCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Đường thẳng d có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Vậy d / / ( P. )
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn D.

Ví dụ: 3

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D. 1

Hướng dẫn giải

Cách 1 :
Đường thẳng d có vecto chỉ phương là :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Đường thẳng d ’ có vecto chỉ phương là :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12– Gọi ( P. ) là mặt phẳng chứa d và song song với d ’. ( P. ) nhận vectơ pháp tuyến là
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12M0 ( 1 ; – 1 ; 1 ) thuộc d cũng thuộc ( P. ) nên phương trình mặt phẳng ( P. ) là :
– 1 ( x-1 ) – 2 ( y + 1 ) + 1 ( z-1 ) = 0 hay x + 2 y – z + 2 = 0
– d ’ đi qua M0 ‘ ( 2 ; – 2 ; 3 )
VậyCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Cách 2 :
Ta có :
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Vậy
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12chọn A.
Quảng cáo

Ví dụ: 4

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng d đi qua điểm M ( 1 ; 0 ; – 2 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12=> Khoảng cách từ A đến đường thẳng d là :
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn C.

Ví dụ: 5

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho hai đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D. Tất cả sai

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng d đi qua A ( 1 ; 0 ; – 2 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Đường thẳng d ’ đi qua B ( 2 ; – 1 ; 2 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12=> Khoảng cách giữa hai đường thẳng đã cho là :
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn B.

Ví dụ: 6

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho 3 điểm A ( 0 ; 1 ; 2 ) ; B ( – 2 ; 0 ; 1 ) và C ( 2 ; 1 ; – 3 ). Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC ?
A .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng BC đi qua B ( – 2 ; 0 ; 1 ) và nhận vectoCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12=> Khoảng cách từ điể A đến đường thẳng BC là :
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn A.

Ví dụ: 7

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho bốn điểm A ( 1 ; 2 ; – 1 ) ; B ( – 2 ; 1 ; 1 ) C ( 2 ; 1 ; 3 ) và D ( – 1 ; 0 ; 5 ). Tính khoảng cách hai đường thẳng AB và CD ? biết rằng ba điểm A, C và D không thẳng hàng .
A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng AB : đi qua A ( 1 ; 2 ; – 1 ) và nhận vectoCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Đường thẳng CD đi qua C ( 2 ; 1 ; 3 ) và nhận vectoCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Hai đường thẳng AB và CD có cùng vecto chỉ phương và điểm A không thuộc đường thẳng CD .
=> AB / / CD nên d ( AB ; CD ) = d ( A ; CD )
+ Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn C.

Ví dụ: 8

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho điểm A ( – 1 ; 0 ; 2 ) và đường thẳng d :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A. m = – 1 hoặc m = ( – 2 ) / 3

B. m= – 1 hoặc m= 1/7

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

C. m = 1 hoặc m = – 1
D. m = 1 hoặc m = 1/7

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng d đi qua M ( 2 ; 1 ; 2 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Ta có ;Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Theo đầu bài ta có : d ( A ; d ) =
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn B.

Ví dụ: 9

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho điểm A ( 1 ; m ; 2 ) và đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A. m = 2
B. m = – 1
C. m = 3
D. m = – 4

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng d đi qua M ( 1 ; 2 ; 0 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Để khoảng cách từ A đến d là 2 thì :
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn A.

Câu 1:

Tìm khoảng cách của A ( 1 ; – 2 ; 1 ) đến đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C. 2
D.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Hiển thị lời giải
Đường thẳng d đi qua B ( 2 ; 0 ; – 1 ) và có vectơ chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Vậy
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn B .

Câu 2:

Cho mặt phẳng ( P. ) : x + 2 y – z + 1 = 0 và đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Hiển thị lời giải
Mặt phẳng ( P. ) có vecto pháp tuyếnCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Đường thẳng d có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Vậy d / / ( P. )
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn C.

Câu 3:

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Hiển thị lời giải
Đường thẳng d đi qua A ( 2 ; – 1 ; 1 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Đường thẳng d ’ đi qua B ( 0 ; – 2 ; 1 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Vậy
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn D.

Câu 4:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D. Đáp án khác
Hiển thị lời giải
+ Đường thẳng d đi qua điểm M ( 0 ; 1 ; – 1 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Ta có ;Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12=> Khoảng cách từ A đến đường thẳng d là :
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn A.

Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho hai đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D. Tất cả sai
Hiển thị lời giải
+ Đường thẳng d đi qua A ( 1 ; 0 ; 0 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Đường thẳng d ’ đi qua B ( 0 ; 1 ; 2 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12=> Khỏang cách giữa hai đường thẳng đã cho là :
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn D.

Câu 6:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho hai điểm A ( 2 ; – 1 ; – 1 ) ; B ( 2 ; 3 ; 1 ). Tính khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng AB ?
A .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D. Đáp án khác
Hiển thị lời giải
+ Đường thẳng AB đi qua A ( 2 ; – 1 ; – 1 ) và nhận vectoCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12=> Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng AB là :
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn A.

Câu 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho bốn điểm A ( 0 ; 0 ; 2 ) ; B ( 1 ; 2 ; – 1 ) C ( 2 ; 1 ; 3 ) và D ( 4 ; 5 ; – 3 ). Tính khoảng cách hai đường thẳng AB và CD ? biết rằng ba điểm A, C và D không thẳng hàng .
A.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12B.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12C .Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12D.Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Hiển thị lời giải
+ Đường thẳng AB : đi qua A ( 0 ; 0 ; 2 ) và nhận vectoCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Đường thẳng CD đi qua C ( 2 ; 1 ; 3 ) và nhận vectoCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Hai đường thẳng AB và CD có hai vecto chỉ phương là cùng phương và điểm A không thuộc đường thẳng CD .
=> AB / / CD nên d ( AB ; CD ) = d ( A ; CD )
+ Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn C.

Câu 8:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho điểm A ( 1 ; 1 ; 1 ) và đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A. m = – 1
B. m = 0
C. m = – 2
D. m = 1
Hiển thị lời giải
+ Đường thẳng d đi qua M ( 1 ; 2 ; 2 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Ta có ;Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Theo đầu bài ta có : d ( A ; d ) =
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn B.

Câu 9:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ; cho điểm A ( m ; 0 ; 2 ) và đường thẳngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12A. m = 2 hoặc m = 1
B. m = – 1 hoặc m = 0
C. m = 3 hoặc m = 0
D. m = – 4 hoặc m = – 1
Hiển thị lời giải
+ Đường thẳng d đi qua M ( 1 ; 2 ; – 1 ) và có vecto chỉ phươngCách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Ta có :Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12+ Để khoảng cách từ A đến d là 2 thì :
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 12Chọn B.

Bài giảng: Các dạng bài về khoảng cách, góc trong không gian – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên Tôi)

Xem thêm các chuyên đề Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận