Cách tìm ước và bội của số nguyên (ước chung và bội chung) - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn những bạn cách tìm ước và bội của một số nguyên, qua bài bạn sẽ hiểu khái niệm ước chung là gì và bội chung là gì, cũng như tìm ước chung lớn nhất và bội chung lớn nhất .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

Bạn đang đọc: Cách tìm ước và bội của số nguyên (ước chung và bội chung)

, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Ước của số nguyên là gì?

Gọi N là số nguyên, lúc này tập hợp tổng thể những số mà N chia hết thì đó chính là ước của N .
Để tìm list những ước thì ta chia lần lượt số đó cho 1, 2, 3 … N, những số nào mà N chia hết thì đó chính là ước .

Ví dụ: Danh sách các ước của số 21 sẽ là tập hợp sau.

Bài viết này được đăng tại [ không tính tiền tuts. net ]

U = {1, 3, 7, 21}

Bởi vì trong khoảng chừng từ 1 đến N chỉ sống sót ba số đó là N chia hết .

2. Bội của số nguyên là gì?

Gọi N là số nguyên, lúc này tập hợp tất cả cấp số nhân của N chính là danh sách các bội của N.

Để tìm bội số thì ta chỉ cần nhân số N lần lượt cho những số 0, 1, 2, 3, 4 …

Ví dụ: Bội của số 3 là tập hợp các số sau.

B = {0, 3, 6, 9, 12, 15 ...}

Ta có thể tìm được bội nhỏ nhất, không tìm được bội lớn nhất.

Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

3. Cách tìm ước chung lớn nhất (UCLN)

Giả sử có hai số A và B, lúc này nước chung lớn nhất ( UCLN ) chính là số vừa là ước của A vừa là ước của B và là lớn nhất trong tập hợp những ước số .

Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất của hai số 15 và 30

Ta thấy số 15 có những ước như sau :

U1 = {1, 3, 5, 15}

Số 30 có những ước như sau :

U2 = {1, 2, 3, 5, 10, 15, 30}

Như vậy ước chung lớn nhất ( UCLN ) của hai số 15 và 30 là số 15 .

4. Cách tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN)

Gọi A và B la hai số nguyên, lúc này bội chung nhỏ nhất ( BCNN ) chính là số vừa là bội của A và vừa là bội của B và nhỏ nhất trong list những bội .

Ví dụ: Cho hai số 3 và 4. Lúc này danh sách các bội sẽ như sau.

Bội của 3 là :

B1 = {0, 3, 6, 9, 12...}

Bội của 4 là :

B2 = {0, 4, 8, 12, ...}

Như vậy bội chung nhỏ nhất là 0.

Xem thêm: Công thức tính tích có hướng – Mobitool

Vì bội chung nhỏ nhất của hai số luôn luôn là 0 nên ta thường có thêm bài toán ” tìm bội chung nhỏ nhất khác 0 ” .

  • => Đó chính là số 12

Trên là khái niệm ước số là gì và bội số là gì, cũng qua bài này giúp bạn biết được cách tính ước số và bội số, cũng như tính ước chung lớn nhất của hai số nguyên .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận