Cách tìm tiệm cận của đồ thị hàm số cực hay – Toán lớp 12 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Cách tìm tiệm cận của đồ thị hàm số cực hay

Cách tìm tiệm cận của đồ thị hàm số cực hay

Bài giảng: Cách tìm tiệm cận của đồ thị hàm số – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Bạn đang đọc: Cách tìm tiệm cận của đồ thị hàm số cực hay – Toán lớp 12

1. Đường tiệm cận ngang

Cho hàm số y = f ( x ) xác lập trên một khoảng chừng vô hạn ( là khoảng chừng dạng ( a ; + ∞ ), ( – ∞ ; – b ) hoặc ( – ∞ ; + ∞ ). Đường thẳng y = y0 là đường tiệm cận ngang ( hay tiệm cận ngang ) của đồ thị hàm số y = f ( x ) nếu tối thiểu một trong những điều kiện kèm theo sau được thỏa mãn nhu cầu

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

        Nhận xét: Như vậy để tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chỉ cần tính giới hạn của hàm số đó tại vô cực.

2. Đường tiệm cận đứng

Đường thẳng x = x0 được gọi là đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số sau

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hướng dẫn:

a. Ta có :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

b. Ta có :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng
c. Ta có :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang .

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ x = 1/2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

Quảng cáo

p>Ví dụ 2: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số sau
p > Tìm những đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số sau

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải     Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hướng dẫn:

a. Ta có :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 1 ; y = – 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .
Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng .
b. Ta có :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 4 ; y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ x = – 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

Ví dụ 3: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số sau

a. Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải     b. Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hướng dẫn:

a. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 11/2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
b. Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Quảng cáo

B. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án
Ta có

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải ⇒ y = -3 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải ⇒ x = -2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 2: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm sốCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

Hiển thị đáp án
Ta có

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải ⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

Câu 3: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án
Ta có

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ x = 1 ; x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

Câu 4: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án
Ta có

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 1/2 ; y = – 50% là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Câu 5: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án
Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Câu 6: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án
Ta có :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 0 ; y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

Câu 7: Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hiển thị đáp án
Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = – 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Câu 1: Ta có

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải ⇒ y = -3 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải ⇒ x = -2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 2: Ta có

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải ⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

Câu 3: Ta có

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ x = 1 ; x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

Câu 4: Ta có

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 1/2 ; y = – 50% là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Câu 5: Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Câu 6: Ta có:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = 0 ; y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .

Câu 7: Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

⇒ y = – 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

tiem-can.jsp

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận