Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là? - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Câu hỏi:

 

Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là?

A.Truyền thống hiếu học .
B.Truyền thống yêu nước .

C.Truyền thống nhân nghĩa.

Bạn đang đọc: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là?

D.Cả A, B, C .

Đáp án đúng D.

Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là truyền thống hiếu học, truyền thống yêu nước, truyền thống nhân nghĩa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị ý thức hình thành trong quy trình lịch sử vẻ vang vĩnh viễn của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

 

Truyền thống gồm có những thói quen được hình thành từ truyền kiếp. Nó không bao giờ thay đổi trong tâm lý, nếp sống của nhiều Lever đối tượng người tiêu dùng khác nhau như một mái ấm gia đình, một tập thể, một xã hội, một dân tộc, một tập đoàn lớn lịch sử dân tộc .
Truyền thống còn là những tư tưởng, tình cảm trong một hội đồng người nhất định, được hình thành trong quá khứ, mang lại những giá trị tốt đẹp .
Từ đó, truyền thống được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Thế hệ sau có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống do ông cha để lại .
Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị niềm tin ( những tư tưởng, tính cách, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp … ) hình thành trong quy trình lịch sử vẻ vang vĩnh viễn của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác .
Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào, như :
+ Truyền thống yêu nước ;

+ Truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm;

Xem thêm: Dạng bài tập Tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên cực hay | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

+ Truyền thống đoàn kết ;
+ Truyền thông nhân nghĩa ;
+ Truyền thống chịu khó lao động ;
+ Truyền thống hiếu học ;
+ Truyền thống tôn sư trọng đạo ;
+ Truyền thống hiếu thảo …
– Các tiếp thị quảng cáo về văn hoá ( những tập quán tốt đẹp và cách ứng xử mang truyền thống văn hoá Việt Nam )
– Các truyền thông online về thẩm mỹ và nghệ thuật ( nghệ thuật và thẩm mỹ tuồng chèo, những làn điệu dân ca .. )

– Những nghề truyền thống (nghề ươm tơ dệt lụa, nghề đúc đồng, nghề thêu, nghề khảm trai…)

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Ví dụ để phân biệt truyền thống tốt đẹp của dân tộc với những hủ tục, tập quán lỗi thời là :
Ví dụ truyền thống tốt đẹp : Phụ nữ Việt Nam mặc chiếc áo dài mỗi dịp liên hoan .
Ví dụ về hủ tục, tập quán lỗi thời : Tục phơi xác chết hàng chục ngày rồi mới mai táng của người Mông ở Hà Giang .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận