Các thì trong tiếng Anh cơ bản – Tổng hợp công thức và bài tập có đáp án - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Thì (tense) trong tiếng Anh là thuật ngữ dùng để xác định thời gian đã xảy ra, đang xảy ra hoặc dự kiến sẽ xảy ra một sự việc, hiện tượng, hành động,… nào đó. 

Thì đi liền với chủ ngữ và động từ ( động từ tobe theo ngôi khi phối hợp danh từ, tính từ hoặc động từ thường ) dùng để chỉ về một trạng thái của động từ trong câu xảy ra trong khoảng chừng thời hạn nào đó hoặc đã xảy ra, dự kiến xảy ra, luôn xảy ra, …
Các loại thì trong tiếng Anh được chia theo thời hạn quá khứ, hiện tại và tương lai. Video cụ thể nhé :

Bạn đang đọc: Các thì trong tiếng Anh cơ bản – Tổng hợp công thức và bài tập có đáp án

Để chinh phục những mức độ tiếng Anh nâng cao thì việc thành thạo cách sử dụng các thì trong tiếng Anh là một điều rất quan trọng. Thực tế, có tới 13 thì trong tiếng Anh ( 12 thì cơ bản + 1 thì lan rộng ra ). Cụ thể đó là ” tương lai gần ( Near Future ) ” .

*Bật mí: Để học và ghi nhớ các thì hiệu quả hơn thì mình có chia sẻ cách dùng các thì trong tiếng Anh, công thức thì và mẹo ghi nhớ. Cách này mình sẽ chia sẻ cuối bài viết sau khi bạn đã hiểu hết kiến thức nhé!

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn ( Present Simple ) là thì diễn đạt hành vi chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần một thực sự hiển nhiên hoặc một hành vi diễn ra trong thời hạn hiện tại .

12-thi-trong-tieng-anh-2-4192370

1. Công thức

Động từ thường :

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S + V (s/es)+ O

Ví dụ : She watches TV .

Phủ định ( – )

S+ do/does + not + V (Infinitive) + O

Ví dụ : I don’t know her .

Nghi vấn ( ? )

Do/does + S + V (Infinitive)+ O?

Ví dụ : Do you love me ?

Đối với động từ Tobe:

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S + is/am/are + N/Adj

Ví dụ : I am a girl .

Phủ định ( – )

S + am/are/is + NOT + N/Adj

Ví dụ : I am not a student, i am a teacher .

Nghi vấn ( ? )

Am/are/is  + S + N/Adj

Ví dụ : Are they happy ?

*Lưu ý:

– Những từ có tận cùng là ” o “, ” ch “, ” sh “, ” x “, ” s ” thì khi dùng với ngôi thứ ba số ít hãy thêm đuôi ” es ” ( Ví dụ : do – does ; watch – watches ; fix – fixes, go – goes ; miss – misses, wash – washes, … ) .
– Những từ có tận cùng là ” y ” thì khi dùng với ngôi thứ 3 số ít, bỏ ” y ” và thêm đuôi ” ies ” ( Ví dụ : copy – copies ; study – studies, … ) trừ một số ít từ ngoại lệ như ” buy “, ” play “, …
– Những từ còn lại, thêm đuôi ” s ” ( Ví dụ : see – sees ; play – plays, … )

2. Cách dùng

Thì hiện tại đơn được dùng :
– Diễn tả một chân lý, thực sự hiển nhiên ( Ví dụ : The Earth orbits around the Sun ) .
– Diễn tả một thói quen, sở trường thích nghi hoặc vấn đề lặp đi lặp lại hàng ngày ( Ví dụ : He goes to school by bike ) .
– Thể hiện năng lực của một ai đó ( Ví dụ : She studies very well ) .

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu hiện tại đơn có Open những trạng từ chỉ tần suất như : Always ( luôn luôn ), usually ( liên tục ), often ( liên tục ), sometimes ( thi thoảng ), seldom ( hiếm khi ), rarely ( hiếm khi ), hardly ( khó ), never ( không khi nào ), … Hoặc từ every ( every day, every week, every month, … )

4. Bài tập

Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc
– She always ______delicious meals. ( make )
– Tome______eggs. ( not eat )
– They______do the homework on Sunday ( do )
– He ______ a new T-shirt today ( buy )
– My mom______shopping every week. ( go )
– ______Duong and Hoa ______ to work by bus every day ? ( go )
– _____ your parents ______with your decision ? ( agree )
– My sister ______ her hair every day ( wash )
Police ______ robbers ( catch )
Đáp án :
– Makes
– Does not eat
– Don’t
– Buys
– Goes
– Do – go
– Do – agree
– Washes
– Catch

Để hiểu rõ hơn cách dùng trong các trường hợp khác nha, trong IELTS và làm bài tập ghi nhớ lâu hơn, bạn hãy click vào bài viết này nhé, có 7 bài luyện tập chuyên sâu nha: HIỆN TẠI ĐƠN (Present Simple) – Công thức, dấu hiệu, bài tập có đáp án chi tiết

Thì hiện tại tiếp nối

Thì hiện tại tiếp nối ( Present Continuous ) là thì dùng để diễn đạt một hành vi xảy ra ở thời gian hiện tại, đang diễn ra và kéo dài dài một thời hạn ở hiện tại .

12-thi-trong-tieng-anh-3-6411088

1. Công thức

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S +am/is/are + V-ing

Ví dụ : I am writing an essay .

Phủ định ( – )

S + am/is/are not + V-ing

Ví dụ : She is not studying now .

Nghi vấn ( ? )

Am/is/are + S + V-ing

Ví dụ : Are they sleeping ?

Thì hiện tại tiếp nối không chia động từ tobe .

2. Cách dùng

– Diễn tả một hành vi đang diễn ra tại thời gian nói ( Ví dụ : He is going home. ) .
– Diễn tả hành vi đang diễn ra, hoàn toàn có thể không phải ở thời gian nói ( Ví dụ : I am reading the book ” The thorn bird “. ) .
– Diễn tả hành vi được lên lịch, sắp xảy ra trong tương lai gần ( Ví dụ : He is going to school tomorrow. ) .
– Diễn tả vấn đề lặp đi lặp lại gây không dễ chịu. Câu này mang tính than phiền, phàn nàn, có động từ chỉ tần suất kèm theo ( Ví dụ : He is always coming late. ) .
– Mô tả cái gì đó thay đổi, tăng trưởng hơn ( Ví dụ : The children are growing quickly. ) .

*Lưu ý: Các bạn không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các từ thể hiện nhận thức, cảm xúc như: Be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate,…

3. Dấu hiệu nhận biết

– Đi cùng với các trạng từ chỉ thời hạn như : Now, at the moment, it’s + giờ đơn cử + now .
– Có các động từ : Look, watch, listening, keep silent, …

4. Bài tập

– My/ dad/ water/ some plants/ the/ garden.

________________________

– My/ mom/ clean/ floor/.

________________________

– Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

________________________

– They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

________________________

– My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture

________________________

Đáp án:

– My dad is watering some plants in the garden.

– My mom is cleaning the floor.

– Mary is having lunch with her friends in a restaurant.

– They are asking a man about the way to the railway station.

– My student is drawing a (very) beautiful picture.

Trên đây là khái quát về thì hiện tại tiếp diễn.

Để biết được ứng dụng của thì này trong IELTS như thế nào, thường sử dụng trong trường hợp nào thi các bạn click theo link này, luyện tập thêm nha: HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous) – Công thức, dấu hiệu và bài tập giải chi tiết

Để nâng cao hơn kiến thức, mừng năm học mới 2022-2023, IELTS Fighter dành tặng các bạn ebook Sổ tay cấu trúc tiếng Anh đặc biệt, bạn click theo link để đăng ký nhận nha: https://bit.ly/sachmoit9

321ba342-595c-4ad1-9f26-2bce5dead626-8233426

Thì hiện tại triển khai xong

Thì hiện tại hoàn thành xong ( Present Perfect ) là thì dùng để diễn đạt hành vi xảy ra ở một thời gian không xác lập trong quá khứ .

12-thi-trong-tieng-anh-4-4912560

1. Công thức

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S + have/has + V3

Ví dụ : I have cooked for 2 hours .

Phủ định ( – )

S + have/has not + V3

Ví dụ : She hasn’t met her mother since April .

Nghi vấn ( ? )

Have/has + S + V3

Ví dụ : Have you arrived in American yet ?

2. Cách dùng

– Diễn tả hành vi diễn ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp nối đến hiện tại ( Ví dụ : I have lived in Ha Noi for 5 years. ) .
– Diễn tả hành vi đã hoàn thành xong tính đến thời gian hiện tại nhưng không rõ thời hạn kết thúc ( Ví dụ : She has written three books and now she is working on the fourth one. ) .
– Diễn tả sự kiện quan trọng trong đời ( Ví dụ : This is the happiest party that I’ve been to. ) .
– Dùng để chỉ hiệu quả. ( Ví dụ : I have finished my homework. ) .
– Diễn tả kinh nghiệm tay nghề, thưởng thức tính đến thời gian hiện tại ( Ví dụ : Have you ever been to American ? ) .

3. Dấu hiệu nhận biết

Những từ Open trong thì này như : Just – Recently – Lately, Already, Before, Ever, Never, For, Since, Yet, So far – Until now – Up to now – Up to the present .

4. Bài tập

Chia động từ trong ngoặc:

– They ______a new lamp. (buy)

– We ______our holiday yet. (not/ plan)

– He just ______ out for 2 hours (go)

– I ______ my plan (not/finish)

– ______ you ______ this lesson yet? ( learn)

Viết lại câu:

This last time she came back to her hometown was 4 years ago.

=> She hasn’t______

– He started working as a bank clerk 3 months ago.

=> He has______

– It is a long time since we last met.

=> We haven’t______

Đáp án:

Chia động từ:

– Have bought

– Haven’t planned

– Has gone

– Haven’t finished

– Have – learned

Viết lại câu:

– She hasn’t come back home for 4 years.

– He has worked as a bank clerk for 3 months.

– We haven’t met each other for a long time.

Để tìm thêm nhiều cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành xong, những quan tâm quanh thì này và làm bài tập ứng dụng, các bạn click theo link bài :

Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Công thức và bài tập có đáp án chi tiết.

Thì hiện tại triển khai xong tiếp nối

Thì hiện tại hoàn thành xong tiếp nối ( Present Perfect Continuous ) là thì dùng để chỉ hành vi vẫn tiếp nối ở hiện tại, có năng lực xảy ra trong tương lai .

12-thi-trong-tieng-anh-5-9638484

1. Công thức

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S + have/has been + V-ing + O

Ví dụ : I have been going to school

Phủ định ( – )

S + hasn’t/ haven’t + been + V-ing + O

Ví dụ : They haven’t been working together .

Nghi vấn ( ? )

Has/have + S + been + V-ing + O

Ví dụ : Have you been traveling to Hồ Chí Minh City ?

2. Cách dùng

– Được dùng miêu tả một hành vi đã khởi đầu trong quá khứ và diễn ra cho đến hiện tại. Hành động có tính liên tục ( Ví dụ : I have been walking on this street for more than 1 hours. ) .
– Thì hiện tại triển khai xong tiếp nối nhấn mạnh vấn đề vào quy trình còn thì hiện tại triển khai xong thì nhấn mạnh vấn đề vào tác dụng, các bạn chú ý quan tâm nhé .
Thì hiện tại triển khai xong tiếp nối cũng tương tự như các thì tiếp nối, sẽ không dùng được với các động từ chỉ trạng thái, xúc cảm, động từ không mang tính lê dài, khi chỉ số lượng, số lần .

3. Dấu hiệu nhận biết

Đó là : all ( day, week … ), since, for, … Lưu ý cách dùng ở trên cho thì hiện tại hoàn thành xong. Một số từ khác : Recently, lately, in the past, in recent years, up until now, and so far, … Hoặc ” how long ( bao lâu ) ” :
– Since + mốc thời hạn. Ex : since 2000
– For + khoảng chừng thời hạn Ex : for 3 years

4. Bài tập

– Where is she ? I ( wait ) ______ for her since 5 o’clock !
– He ( go ) ______out since 5 a. m .
– How long you ( study ) ______ English ? For 5 years
– Why are your hands so dirty ? – I ( repair ) ______ my bike

Đáp án:

– have been waiting
– has been going
– have you been studying
– have been repairing

 Các bạn cùng theo dõi chi tiết và luyện tập thực hành nhiều hơn bằng cách click vào bài viết này nha: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

Thì quá khứ đơn

Quá khứ đơn ( Past Simple ) là thì dùng để diễn đạt một hành vi đã xảy ra và kết thúc tại một thời gian xác lập trong quá khứ

12-thi-trong-tieng-anh-6-3680489

1. Công thức

Đối với động từ tobe:

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S + Was/were + N/adj

Ví dụ : I was a good student .

Phủ định ( – )

S + was/were not + N/adj

Ví dụ : She wasn’t a beautiful girl .

Nghi vấn ( ? )

Was/were + S + N/adj

Ví dụ : Were you a good cook ?

Đối với động từ:

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S + V (ed) + O

Ví dụ : I used to study in Chu Van An High Shool

Phủ định ( – )

S + did n’t + O

Ví dụ : We didn’t go to the cinema .

Nghi vấn ( ? )

Did +S + Verb

Ví dụ : Did you do homework ?

 2. Cách dùng

– Diễn tả một hành vi đã diễn ra ở quá khứ. Hoặc chưa từng xảy ra ( Ví dụ : She went to Hanoi 3 years ago. ) .
– Diễn đạt những hành vi xảy ra liên tục trong quá khứ ( Ví dụ : She came home, switched on the computer and checked her e-mail s. ( Cô ấy đã về nhà và bật máy tính và kiểm tra email. ) .
– Diễn đạt một hành vi chen vào một hành vi đang diễn ra ( Ví dụ : When I was studying, my mom went home. ) .
– Dùng cho câu điều kiện kèm theo loại 2 ( Ví dụ : If I had one hour, I would finish this essay. ) .

3. Dấu hiệu nhận biết

Các từ thường Open : Ago, at the past, last, …

4. Bài tập

– I _____ at home last weekend. ( stay )
– Angela ______ to the cinema last night. ( go )
– I and my friends ______ a great time in Nha Trang last year. ( have )
– My vacation in Hue last summer ______ wonderful. ( be )

Đáp án

– Stayed

– Went
– have
– was .

Các bạn cần xem thêm về thì quá khứ đơn với ứng dụng cho IELTS, những lưu ý, bài tập thực hành nhiều hơn tại: Quá khứ đơn (Past simple) – Tất tần kiến thức và bài tập có đáp án

Thì quá khứ tiếp nối

Quá khứ tiếp nối ( Past Continuous ) là thì dùng để miêu tả một hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng có một hành vi khác xen vào .

12-thi-trong-tieng-anh-7-8022740

1. Công thức

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S + was/were + V-ing + O

Ví dụ : We were playing basketball at 9 o’clock yesterday .

Phủ định ( – )

S + was/were not + V-ing + O

Ví dụ : I wasn’t playing basketball at 9 o’clock yesterday .

Nghi vấn ( ? )

Was/Were + S + V-ing + O?

Ví dụ : Was he playing basketball at 9 o’clock yesterday ?

2. Cách dùng

– Diễn tả một hành vi đang xảy ra ở quá khứ ở thời gian xác lập. Hãy nhớ thời gian xác lập thì mới dùng thì này nhé .
– Diễn tả một hành vi đang xảy ra thì hành vi khác xen vào ở quá khứ. Hành động xen vào là thì quá khứ đơn, hành vi diễn ra là thì quá khứ tiếp nối ( Ví dụ : I was having lunch when my mom came home. ) .

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu có những từ : While, when, as, at 10 : 00 ( giờ ) last night, …
Ví dụ : I went home while she was watching the news on TV .

4. Bài tập:

– Tom ( walk ) ___________down the street when it began to rain .
– At this time last year, he ( attend ) __________an English course .
– We ( stand ) ________ under the tree when he heard an explosion .
– The boy fell and hurt himself while he ( ride ) _________ a bicycle .
Đáp án :
– Was walking
– Was attending
– Were standing
– Was riding

Cùng tìm hiểu chi tiết và luyện bài tập thì này ở đây nha: Thì quá khứ tiếp diễn Past continuous – bài tập có đáp án

Thì quá khứ hoàn thành xong

Quá khứ hoàn thành xong ( Past Perfect ) là thì diễn đạt một hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước một hành vi khác cũng xảy ra và kết kết thúc trong quá khứ .

12-thi-trong-tieng-anh-8-5686165

1. Công thức

Dạng câu

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S + had + Vpp

Ví dụ : He had gone out when i came intro the house .

Phủ định ( – )

S + hadn’t + Vpp

Ví dụ : She hadn’t come home when i got there .

Nghi vấn ( ? )

Had + S + Vpp?

Ví dụ : Had the film ended when you arrived at the cinema ?

2. Cách dùng

Được dùng để miêu tả một hành vi diễn ra trước một hành vi khác trong quá khứ. Hành động sau là ở thì quá khứ đơn. Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng theo thứ tự là quá khứ hoàn thành xong – quá khứ đơn – hiện tại đơn nhé. Cụ thể, thì quá khứ triển khai xong được dùng để :
– Diễn tả một hành vi diễn ra trước một hành vi khác trong quá khứ ( Ví dụ : We had had lunch before we went to school. ) .
– Một hành vi diễn ra trước một thời gian khác trong quá khứ ( Ví dụ : When my father checked, I had finished my homework. ) .
– Hành động xảy ra để dẫn đến hành vi khác ( Ví dụ : He had lost 10 kg and became a handsome man. ) .
– Diễn tả điều kiện kèm theo không có thực trong câu điều kiện kèm theo loại 3 ( Ví dụ : If we had been invited, we would have come to her party. ) .

3. Dấu hiệu nhận biết

Sử dụng thì quá khứ triển khai xong thường đi kèm với thì quá khứ đơn. Các từ thường Open :
– Before, after, Until then, by the time, prior to that time, for, as soon as, by, …
– When, when by, by the time, by the end of + time in the past, …

*Lưu ý:

– QKHT + before + QKĐ .
– After + QKHT, QKĐ .

4. Bài tập

– I ( go ) ______ home after I ( finish ) ______ my work .
– He said that he ( already, see ) ______ Dr. Rice .
– After taking a bath, she ( go ) ______ to bed .
-. They told me they ( not / eat ) ______ such kind of food before .
Đáp án :
– went – had finished
– had already seen
– went
– hadn’t eaten

Vì thì quá khứ hoàn thành có những điểm cần lưu ý kỹ hơn, đặc biệt là ứng dụng trong IELTS, các bạn hãy click link này để học và luyện tập thêm nhé: Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect) và bài tập có đáp án

Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp nối

Quá khứ triển khai xong tiếp nối ( Past Perfect Continuous ) là thì dùng để diễn ta một hành vi đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành vi khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ .

12-thi-trong-tieng-anh-9-9336709

1. Công thức

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định

S + had been + V-ing

Ví dụ : I had been studying IELTS for 1 year and prepared for a test .

Phủ định

S +hadn’t been + V-ing

Ví dụ : I hadn’t been studying hard until I got a really bad score on the test yesterday .

Nghi vấn

Had + S + been + V-ing?

Ví dụ : Had you been watching TV before I went home ?

 2. Cách dùng

– Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp nối được dùng để diễn đạt một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong quá khứ và đến thời gian đó vẫn còn tiếp nối ( Ví dụ : I had been doing my homework before my dad called me. ) .
– Diễn tả hành vi lê dài liên tục trước một hành vi khác trong quá khứ. ( Ví dụ : They had been talking for 2 hour about this problem before he gave a solution. ) .
– Diễn tả hành vi xảy ra để sẵn sàng chuẩn bị cho hành vi khác tiếp theo. Nhấn mạnh tính liên tục ( Ví dụ : They had been dating for 2 years and prepared for a wedding. ) .
– Diễn tả một hành vi lê dài liên tục trước một thời gian xác lập trong quá khứ. ( Ví dụ : We had been walking for 3 hours before went home at 9.pm last night. ) .
– Nhấn mạnh hành vi để lại hiệu quả trong quá khứ ( Ví dụ : Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night. ) .
– Thì quá khứ triển khai xong tiếp nối cũng hoàn toàn có thể sử dụng cho câu điều kiện kèm theo loại 3 như thì quá khứ hoàn thành xong ở trên ( Ví dụ : If we had been preparing better, we would have got good grades. ) .

3. Dấu hiệu nhận biết

Các từ thường Open trong câu : Until then, By the time, Prior to that time, Before, after, …

4. Bài tập

– It was very noisy next door. Our neighbours …. ( have ) a party .
– Tam and I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … ( walk ) so fast
– Tim was sitting on the ground. He was out of breath. He … ( run )
– When Phuong arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … ( eat )

Đáp án:

– were having
– was walking
– had been running
– were eating

Để hiểu rõ hơn cách dùng và luyện tập nhớ lâu, bạn click vào link này nha: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)

Thì tương lai đơn

Tương lai đơn ( Future Simple ) là thì dùng để diễn đạt một hành vi sẽ xảy ra trong tương lai nhưng không xác lập rõ thời hạn .

12-thi-trong-tieng-anh-10-9713714

1. Công thức

Với động từ thường

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định

S + will + verb

Ví dụ : I will clean my room .

Phủ định

 S + will not + verb

He will not go to school with her .

Nghi vấn

Will + S + verb?

Ví dụ : Will you read this book ?

Với động từ tobe

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định

S + will + be + N/adj

Ví dụ : He will be a good husband .

Phủ định

S + will not + be + N/adj

Ví dụ : I will not be angry if you can do it .

Nghi vấn

Will + S + be

Ví dụ : Will you be home tonight ?

 *Lưu ý: will not = won’t

2. Cách dùng

– Thì tương lai đơn miêu tả một quyết định hành động tại thời gian nói .
Ví dụ : I will go home in 2 days .
– Dùng để đưa ra lời nhu yếu, đề xuất, lời mời .
Ví dụ : Will you go home with me tonight ?
– Dùng để đưa ra lời hứa hẹn : Ai đó sẽ làm gì .
Ví dụ : I will do my homework tomorrow .

3. Dấu hiệu nhận biết

Trạng từ chỉ thời hạn : in + thời hạn, tomorrow, Next day, Next week / next month / next year …
Động từ biểu lộ năng lực sẽ xảy ra :
– think / believe / suppose / … : nghĩ / tin / cho là / …
– perhaps : có lẽ rằng
– probably : có lẽ rằng
– Promise : hứa

4. Bài tập

  • I / hope / that / you / come / my house / tomorrow .

________________________

  • He / finish / his poem / 5 days .

________________________

  • If / he / not / study / hard / he / not / pass / final / exam .

________________________

  • You / look / tired / so / I / bring / you / something / eat .

______________________________

  • You / please / close / door ?

______________________________

Đáp án:

– I hope that you will come to my house tomorrow .
– He will finish his poem in 5 days .
– If he doesn’t study hard, he won’t pass final exam .
– You look tired, so I will bring you something to eat .
– Will you please close the door ?

Thì tương lai gần

Tương lai gần ( Near Future ) là thì dùng để diễn đạt một hành vi sẽ xảy ra trong tương lai đã được dự tính kế hoạch từ trước hoặc một Dự kiến có địa thế căn cứ đơn cử .
Thì tương lai gần khá giống với tương lai đơn nhưng thì này được dùng để diễn đạt một hành vi, sự kiện đã có dự tính từ trước chứ không phải bộc phát .

12-thi-trong-tieng-anh-11-4275713

1. Công thức

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định

S + am/is/are going to + verb

Ví dụ : I am going to the hospital next day

Phủ định

 S + am/is/are not going to + verb

Ví dụ : We are not going to school tomorow .

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + going to + verb?

Ví dụ : When are you going to Hanoi ?

2. Cách dùng

– Dùng để miêu tả một dự tính, kế hoạch trong tương lai ( Ví dụ : He is going to married this year. ) .
– Dùng để diễn đạt một Dự kiến có địa thế căn cứ, có dẫn chứng đơn cử ( Ví dụ : The sky is very black. It is going to rain ) .

3. Dấu hiệu nhân biết

Thì tương lai gần sử dụng các trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai có địa thế căn cứ và dẫn chứng đơn cử .
Ví dụ : Tomorrow I am going to visit my parents in Thành Phố New York. I have just bought the ticket .
Trong đó, ” tomorrow ” là thời hạn trong tương lai, ” I have just blought the ticket ” là dẫn chứng đơn cử cho việc sẽ ” visit parents in Thành Phố New York ” .

4. Bài tập :

Tương lai đơn và tương lai gần – Công thức, cách sử dụng trong IELTS và bài tập

Thì tương lai tiếp nối

Tương lai tiếp nối ( Future Continuous ) là thì dùng để diễn đạt một hành vi sẽ xảy ở một thời gian nhất định nào đó trong tương lai .

12-thi-trong-tieng-anh-12-6064740

1. Công thức

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S + will + be + V-ing

Ví dụ : I will be going home at 9.am tomorrow .

Phủ định ( – )

S + will not + be+ V-ing

Ví dụ : I will not be going home at 9.am tomorrow .

Nghi vấn ( ? )

Will + S + be + V-ing?

Ví dụ : Will you be going home at 9.am tomorrow ?

2. Cách dùng

Được dùng để miêu tả một hành vi xảy ra tại thời gian xác lập trong tương lai .

3. Dấu hiệu nhân biết

Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai kèm theo thời gian xác lập :
– At this time / at this moment + thời hạn trong tương lai ( Ví dụ : Vào thời gian này … ) .
– At + giờ đơn cử + thời hạn trong tương lai ( Ví dụ : Vào lúc … ) .

4. Bài tập:

– At this time tomorrow, I______ ( go ) shopping in Nước Singapore .
– I ______ ( send ) in my application tomorrow
– ___you___ ( wait ) for her when her plane arrives tonight ?

Đáp án:

– Will be going
– Will be sending
– Will you be waiting

Xem chi tiết và luyện tập nhớ lâu: Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous): Kiến thức & bài tập

Thì tương lai triển khai xong

Tương lai triển khai xong ( Future Perfect ) là thì được dùng để diễn đạt một hành vi sẽ hoàn thành xong tại một thời gian xác lập trong tương lai .

12-thi-trong-tieng-anh-13-1098861

1. Công thức

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định ( + )

S + will + have + Vpp

Ví dụ : I will have watched my favourite film at the end of this month

Phủ định ( – )

 S + will + not + have + Vpp

Ví dụ : She will not have finished this project tomorrow

Nghi vấn ( ? )

Will + S + have + Vpp?

Ví dụ : Will you have finished this plan at the end of this week ?

2. Cách dùng

Thì này được dùng để diễn đạt một hành vi sẽ hoàn thành xong tại một thời gian xác lập trong tương lai .

3. Dấu hiệu nhận biết

Là những cụm từ :
– by + thời hạn trong tương lai .
– by the end of + thời hạn trong tương lai .
– by the time …
– before + thời hạn trong tương lai .
Ví dụ : Will you have come back before theo Partty

4. Bài tập:

– By the end of this month I______ ( take ) an English course
– She______ ( finish ) writing the report before 8 o’clock
– The film ______ ( start ) by the time we get to the cinema .

Đáp án:

– will have taken
– will have finished
– will ( already ) have started

Mời các bạn luyện tập nhiều hơn để ghi nhớ thì nha: Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect): Kiến thức & bài tập

Thì tương lai hoàn thành xong tiếp nối

Tương lai hoàn thành xong tiếp nối ( Future Perfect Continuous ) là thì được dùng để diễn đạt một hành vi sẽ xảy ra ở một thời gian nhất định nào đó trong tương lai .

12-thi-trong-tieng-anh-14-9598667

1. Công thức

Dạng câu

Công thức – ví dụ

Khẳng định

S + will + have + been +V-ing

Ví dụ : I will have been studying for 4 years by next month .

Phủ định

S + will not/won’t + have + been + V-ing

Ví dụ : He won’t have been studying at 9 p. m tomorrow .

Nghi vấn

Will + S + have + been + V-ing?

Ví dụ : Will you have been walking around VietNam at the next month ?

2. Cách dùng

– Được sử dụng để miêu tả một hành vi xảy ra và lê dài liên tục đến một thời gian xác lập trong tương lai ( Ví dụ : I will have been dating with her for 3 years by next month. ) .
– Thể hiện sự liên tục của hành vi so với một hành vi khác trong tương lai ( Ví dụ : He will have been travelling by bus by the time he work at this company. ) .

3. Dấu hiệu nhận biết

Thì tương lai triển khai xong tiếp nối sử dụng các trạng từ chỉ thời hạn :
– By … for + khoảng chừng thời hạn .
– By then …
– By the time …

*Lưu ý: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn không dùng với những mệnh đề có bắt đầu những từ chỉ thời gian như: Before, after, when, while, by the time, as soon as, if, unless,…

Một số từ không dùng ở dạng tiếp nối cũng như thì tương lai hoàn thành xong tiếp nối .

– State: be, mean, suit, cost, fit,

– Possession: belong, have

– Senses: smell, taste, feel, hear, see, touch

– Feelings: like, love, prefer, hate, hope, regret, want, wish

– Brain work: believe, know, think (nghĩ về), understand

Nếu có dự tính trước thì bạn hoàn toàn có thể dùng ” be going to ” thay thế sửa chữa cho ” will ” nhé .
Dạng bị động của tương lai hoàn thành xong tiếp nối :

will have been being + Vpp

Ví dụ : ” I will have been writing my essay for one day by the time. ” -> ” My esay have been being written by me for one day by the time the final exam is came. ”

4. Bài tập:

– He ______ ( write ) this book for 3 months by the end of this week .
– They ( talk ) ______with each other for an hour by the time I get home .
– My mother ( cook ) ______dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house .

Đáp án:

– Will have been writing .
– Will have been talking .
– Will have been cooking .

Làm sao để học và ghi nhớ các thì hiệu suất cao hơn ?

Nhiều bạn khi học tiếng Anh cảm thấy khó nhớ các thì bởi có quá nhiều cấu trúc và luôn phải phát hiện dựa theo tín hiệu phân biệt. Để học thuộc hiệu suất cao và lâu bền, IELTS Fighter sẽ san sẻ cho bạn một số ít cách học thuộc các thì của tiếng Anh hiệu suất cao sau đây .

1. Lập bảng tổng hợp các thì trong tiếng Anh

Lập bảng tổng hợp giúp bạn học và sử dụng cấu trúc các thì trong tiếng Anh trở nên thuận tiện hơn với ngăn nắp chỉ trên một tờ giấy .

bang-tong-hop-cac-thi-trong-tieng-anh-6419257

bang-tong-hop-cac-thi-bi-dong-8070878

2. Vẽ khoảng chừng thời hạn sử dụng thì

Vẽ đường thời hạn là cách phân biệt các thì trong tiếng Anh dựa theo mốc thời gian xảy ra vấn đề, sự kiện, hiện tượng kỳ lạ, … vô cùng hiệu suất cao. Để xác lập, bạn hãy vẽ khoảng chừng thời hạn sử dụng thì tựa như như sau :

12-thi-trong-tieng-anh-16-8531928

Các thì còn thiếu bạn hãy bổ trợ thêm nhé, dựa theo mức thời hạn của các thì và hãy sắp xếp sao cho dễ hiểu nhất .

3. Nhớ bảng động từ bất quy tắc

Bạn hãy học thuộc bảng động từ bắt quy tắc trước và chú ý quan tâm một số ít nguyên tắc sau :
– Đối với các thì hiện tại, động từ và trợ động tự được chia ở cột thứ nhất trong bảng động từ bất quy tắc .
– Đối với những thì tương lai, bắt buộc phải có từ ” will ” trong câu và động từ có 2 dạng là ” to be ” ” và ” verb-ing ” .
– Đối với những thì quá khứ, động từ cũng như trợ động từ sẽ được chia theo cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc .

4. Sử dụng sơ đồ tư duy các thì trong tiếng Anh

Hãy tìm hiểu thêm thêm cách học với sơ đồ các thì trong tiếng Anh như dưới đây và thử vận dụng xem thế nào nhé !
SƠ ĐỒ TƯ DUY 12 THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH theo dạng câu :

Để vẽ sơ đồ tư duy, các bạn hãy :
– Chuẩn bị các bút màu khác nhau và vẽ theo sơ đồ kỹ năng và kiến thức với key chính – key phụ .
– Bạn xác lập các nhánh chính là mục nào ?
Ví dụ như trên phân các nhánh thì đơn, thì hoàn thành xong, thì tiếp nối. Ở các nhánh nhỏ hơn sẽ là loại câu theo thể phủ định dạng thời hạn hiện tại, quá khứ, tương lai. Các nhánh vẽ thêm sẽ là phần kỹ năng và kiến thức lan rộng ra hơn .
– Giờ bạn hoàn toàn có thể vẽ một sơ đồ với dạng hiện tại, chia thành hiện tại đơn, hoàn thành xong, tiếp nối, hoàn thành xong tiếp nối. Tiếp đến là nhánh nhỏ hơn về thể chứng minh và khẳng định, phủ định, nghi vấn ví dụ điển hình nhé !
– Khi vẽ, hãy quan tâm sắp xếp các phần theo logic để bạn học dễ nhớ hớn. Tô màu các nhánh để tạo sự độc lạ .
– Nếu hoàn toàn có thể thì các bạn vẽ thêm những hình minh họa đơn thuần, nhưng dễ nhớ hơn vào hình của mình nhé .
Ngoài các kiến thức và kỹ năng và bài tập về những thì trong tiếng anh như trên thì những phần ngữ pháp khác cũng cần quan tâm không kém mà các bạn cần học thêm để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình mỗi ngày. Và nhớ đừng để kiến bị mai một mà hãy ôn luyện tiếp tục nhé !

Link tải PDF cho các bạn muốn in: DOWNLOAD

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

IELTS Fighter tổng hợp: 30 ngày phủ xanh IELTS

Chúc các bạn học tập tốt nhé ! Còn gì vướng mắc, hãy comment ngay bên dưới nha !

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận