Các mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi được dùng nhiều nhất - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi giúp người phạm lỗi kiểm điểm lại bản thân, kiểm điểm lại hành vi của mình, đó có thể là học sinh vi phạm nội quy của trường lớp, người lao động vi phạm nội quy công ty, cũng có thể là Đảng viên tự kiểm điểm…

Trước khi viết bản kiểm điểm cần lưu ý gì?

Với bất kể ai, để có một bản kiểm điểm nhận lỗi xác nhận, hiệu suất cao cũng cần phải quan tâm những yếu tố như :

– Xác định nguyên nhân vì sao bản thân lại phải viết bản tường trình, kiểm điểm.

– Cá nhân người viết bản kiểm điểm cần thừa nhận sai lầm, trình bày trung thực về những nguyên nhân dẫn đến việc phạm lỗi, đồng thời nêu các giải pháp khắc phục,cải thiện của bản thân trong bản kiểm điểm. Việc trung thực trong đánh giá bản thân, thừa nhận lỗi đóng vai trò quan trọng trong bản kiểm điểm nhận lỗi.

mau-ban-kiem-diem-nhan-loi-1_1705160458-1296374

Bạn đang đọc: Các mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi được dùng nhiều nhất

Bạn cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu bản kiểm kiểm nhận lỗi dưới đây :

Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi 

1. Mẫu bản kiểm điểm dành cho người lao động
tai-ve_1201171357-5105916

Công ty nào cũng có bảng nội quy và mọi nhân viên cấp dưới đều phải tuân thủ, nếu người lao động vi phạm thì sẽ có những hình thức xử phạt khác nhau .
Nếu cá thể nào đó vi phạm những lao lý sẽ phải viết bản tự kiểm điểm để nhận lỗi trước tập thể .
Bản kiểm điểm vi phạm nội quy công ty hay còn gọi là bản kiểm điểm nhận lỗi được vận dụng trong những doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước. Bản kiểm điểm tường trình lại hành vi vi phạm và là địa thế căn cứ để lập biên bản xử phạt .
Trong bản kiểm điểm vi phạm nội quy công ty, người viết bản kiểm điểm cần :
– Ghi rõ họ tên của mình, những thông tin về chức vụ, đơn vị chức năng công tác làm việc, trách nhiệm được giao .
– Trình bày cụ thể, rõ ràng những vấn đề đã xảy ra và xác lập lỗi của bản thân .
– Nêu rõ hậu quả do sai phạm xảy ra
– Tự nhận hình thức kỷ luật để làm địa thế căn cứ cho ban chỉ huy công ty xem xét giải quyết và xử lý .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên : … .
Hiện đang thao tác tại Bộ phận : … .
Nhiệm vụ được giao là : …
Nay tôi tự kiểm bản thân với những vấn đề xảy ra như sau : ( Trình bày vấn đề xảy ra )
Xác định vấn đề trên bản thân mình có lỗi hay không ? … .
Nguyên nhân sai phạm ( hoặc nguyên do tại sao không có lỗi ) : … .
Hậu quả do sai phạm xảy ra : …
Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật : … .
Bản thân hứa để lần sau không vi phạm : … .

… .., ngày … … tháng … … năm … … .

Người viết kiểm điểm

( Ký, ghi rõ họ tên )

2. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên

Mục đích kiểm điểm đảng viên
– Kiểm điểm tự phê bình, phê bình, nhìn nhận, xếp loại chất lượng Đảng viên hằng năm để những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, tập thể chỉ huy cơ quan, đơn vị chức năng và từng cá thể kiểm điểm lại mình nhằm mục đích đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, trong chỉ huy, quản trị, quản lý và điều hành .
– Trong kiểm điểm phải khắc phục thực trạng nể nang, tránh mặt, ngại va chạm, lấy hiệu quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá thể, lấy hiệu quả kiểm điểm của cá thể để bổ trợ, hoàn hảo kiểm điểm của tập thể .

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

——————

… … … … …., ngày …. tháng … năm … ..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên : … .
Ngày sinh : … .
Chức vụ Đảng : … .
Đơn vị công tác làm việc : …
Chi bộ : … .
1. Về tư tưởng chính trị .
– Luôn kiên trì và trung thành với chủ với đường lối thay đổi của Đảng, Mục tiêu độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh .
– Luôn chấp hành tốt những quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chủ trương sách pháp lý của nhà nước .
– Có niềm tin tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị trình độ nhiệm vụ và năng lượng công tác làm việc .
– Thực hiện trang nghiêm cuộc hoạt động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, triển khai và tuyên truyền cuộc hoạt động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” .
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống .
– Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức có ý thức nâng cao và tác dụng tốt trong việc thực hành thực tế tiết kiệm chi phí chống tiêu tốn lãng phí, quan liêu và những biểu lộ xấu đi khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên. Thực hiện tốt và có hiệu suất cao cuộc hoạt động “ Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” luôn chấp hành tốt pháp luật của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm .
– Trong công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng ; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; thực thi Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như những pháp luật và Hương ước của địa phương nơi cư trú .
– Trong thực thi trách nhiệm và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa cá thể và tập thể, giữa nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn, giữa góp sức và tận hưởng một cách dứt khoát, công minh và sòng phẳng, không vụ lợi cá thể ; Luôn đặt quyền lợi tập thể lên số 1 .
– Luôn có niềm tin tự phê bình và phê bình ; tôn trọng, lắng nghe quan điểm của người khác để kiểm soát và điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với những bộc lộ chia rẽ, bè đảng, làm mất đoàn kết nội bộ .
3. Về thực thi chức trách, trách nhiệm được giao
– Có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm và hiệu quả cao trong việc thực thi chức trách nhiệm vụ được giao :
* Về công tác làm việc trình độ : + Được phân công …
* Về công tác làm việc đoàn thể :
+ … được tỉnh đoàn Tặng bằng khen .
+ Chi đoàn …. được huyện đoàn khuyến mãi ngay bằng khen .
+ Bản thân được huyện đoàn khuyến mãi ngay bằng khen .
– Thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm công dân nơi cư chú theo pháp luật .
– Trong quy trình công tác làm việc tôi luôn thực thi đúng kế hoạch chỉ huy của cấp trên phó thác, triển khai tốt những trách nhiệm của năm học và thực thi đúng chức trách và trách nhiệm được giao .
– Hoàn thành tốt mọi việc làm mà sở giáo dục và trường đề ra .
4. Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật
– Tôi luôn triển khai nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ trong tổ chức triển khai và hoạt động giải trí, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức triển khai .
– Luôn thực thi nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo lao lý ; – Chấp hành nghị quyết, thông tư, nghị quyết định hành động của tổ chức triển khai đảng .
– Chấp hành chủ trương, pháp lý cùa Nhà nước và những nội quy, quy định, lao lý của địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng, doanh nghiệp, đoàn thể .
– Có thái độ cầu thị trong việc nhận thay thế sửa chữa, khắc phục khuyết điểm .
5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục thay thế sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương … và những yếu tố mới phát sinh .
– Trong công tác làm việc giáo dục tư tưởng chính trị luôn luôn giữ vững, kiên trì lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc triển khai Quy định về 19 điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập và tham gia không thiếu những lớp học tập Nghị quyết của Đảng, những lớp tập huấn .
– Xây dựng tổ chức triển khai Đảng, đơn vị chức năng, mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể nhân dân trong sáng, vững mạnh và ngày càng văn minh .

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

– Biết linh động, mềm dẻo trong xử lý việc làm với đồng nghiệp, với học viên và với nhân dân nơi sinh sống và cư trú .
– Đã xử lý việc làm có hiệu suất cao, khắc phục được tính nóng nảy khi xử lý việc làm .
6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên do .
– Chưa dành thời hạn thích hợp để điều tra và nghiên cứu, tìm hiểu và khám phá sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, pháp luật của Đảng ; pháp lý, chủ trương của Nhà nước .
– Trách nhiệm cá thể trong việc phối phối hợp với những đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu suất cao cao nhất .
– Chưa mạnh dạn đề xuất kiến nghị, tham mưu những giải pháp nhằm mục đích phát huy tốt hơn nữa trong công tác làm việc trình độ .
– Chưa mạnh dạn góp phần quan điểm trong hoạt động và sinh hoạt chi bộ vì còn ngần ngại, còn nể nang tình cảm trong công tác làm việc phê bình và tự phê bình .
7. Phương hướng và giải pháp khắc phục, sửa chữa thay thế yếu kém, khuyết điểm trong thời hạn tới .
– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước. Thực hiện trang nghiêm quy định dân chủ trong Đảng và cơ quan .
– Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho chiến sỹ, đồng nghiệp, mạnh dạn góp phần quan điểm hơn trong hoạt động và sinh hoạt chi bộ. Trong xử lý việc làm phải linh động nhưng thận trọng, biểu lộ thái độ nhất quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp thêm phần thiết kế xây dựng Đảng, chính quyền sở tại vững mạnh .
– Tự giác học tập, điều tra và nghiên cứu update kỹ năng và kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lượng công tác làm việc .
– Tự ý thức rèn luyện thực chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành .
– Sâu sát hơn nữa so với từng nghành nghề dịch vụ, trách nhiệm được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình hình hoạt động giải trí của Đoàn, chi đoàn để tham mưu cho chỉ huy xử lý những việc làm kịp thời .
– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ nhiệm vụ .
8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức :
+ Xếp loại đảng viên : Đủ tư cách, triển khai xong tốt trách nhiệm .
+ Xếp loại cán bộ, công chức : Hoàn thành tốt chức trách, trách nhiệm

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

( Ký, ghi rõ họ tên )

3. Mẫu bảng kiểm điểm nhận lỗi cho học sinh

Dành cho học viên, sinh viên vi phạm nội quy, quy định của nhà trường để tự kiểm điểm, nhận lỗi gửi cho giáo viên hoặc nhà trường xem xét. Bản kiểm điểm nhận lỗi của cá thể học viên nhằm mục đích trình diễn những sai sót, khuyết điểm bản thân mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm tay nghề, nâng cao ý thức bản thân .

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi : Giáo viên chủ nhiệm lớp … … … … ..
Họ và tên : …………………………………….
Học sinh lớp : … … … … … … … … … Trường : ………………………………
Trong học kì …. năm học 2020 – 2021 vừa mới qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau :
+ Ưu điểm :
Trong học kỳ vừa mới qua, em đã đạt được những ưu điểm như sau :
Học tập :
Kỷ luật :
Hoạt động trào lưu :
Vấn đề khác :
+ Về khuyết điểm :
Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau :
– Nghỉ học có phép : … …. lần .
– Nghỉ học không phép : … …. lần .
– Đi học muộn : … … .. lần .
– Nói chuyện ồn ào trong giờ học : … … .. lần .
– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp : … … .. lần .
– Vô lễ với giáo viên : … … .. lần .
… …
Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin nhìn nhận hạnh kiểm của cá thể như sau :
+ Tự xếp loại hạnh kiểm :
Ngoài ra, em xin đưa ra một vài quan điểm góp phần về lớp học trong học kỳ sắp tới, mong được thầy cô xem xét .
+ Ý kiến cá thể :
Trên đây là bản kiểm điểm cá thể của em. Kính mong thầy / cô giáo xem xét, nhìn nhận và xếp loại hạnh kiểm cho em .
Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực, nỗ lực hơn nữa để học tập tốt, triển khai theo đúng nội quy và có những góp phần hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân thành cảm ơn !
… … … …., ngày … tháng … năm … …

  Học sinh
( Ký và ghi rõ họ tên )

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————————

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi thầy hiệu trưởng trường ……………………………………………………….
Đồng kính gửi thầy ( cô ) chủ nhiệm lớp ………………………………
Tên em là … … … … … … … … … … … … … .. Là học viên lớp ………………………………
Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau :
Nội dung vấn đề : … .. ( Trình bày vấn đề )
Em tự nhận thấy lỗi của mình là : … .. ( viết lỗi đơn cử ) gây tác động ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy ( cô ) lo ngại .
Em đã tự nhận ra lỗi của mình và cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường .

Kính mong đc thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

Em xin trân trọng cám ơn !
Học sinh

Trên đây là các mẫu kiểm điểm tự nhận lỗi. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ call_hotline_0712140911-4912149 19006199 để được hỗ trợ.

>> Mẫu bản cam kết được sử dụng nhiều nhất

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận