Các giai đoạn của quá trình dịch mã là? - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Câu hỏi:

 

Các giai đoạn của quá trình dịch mã là?

A. Phiên mã và hoạt hóa axit amin
B. Hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polipeptit

C. Tổng hợp chuỗi polipeptie và loại bỏ axit amin mở đầu

Bạn đang đọc: Các giai đoạn của quá trình dịch mã là?

D. Phiên mã và tổng hợp chuỗi polipeptit

Đáp án đúng B.

Các giai đoạn của quá trình dịch mã là hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi polipeptit, trong đó, quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra theo ba bước ( mở màn, lê dài chuỗi polipeptit, kết thúc ) .

Giải thích lý do chọn đáp án B:

 

Dịch mã là quá trình chuyển từ mã di truyền chứa trong phân tử mARN thành trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit của phân tử prôtêin. Quá trình dịch mã gồm hai giai đoạn : hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit .

– Quá trình hoạt hoá axit amin: Trong tế bào chất, nhờ các enzim đặc hiệu và năng lượng ATP, mỗi axit amin được hoạt hoá và gắn với ARN tương ứng tạo nên phức hợp axit amin – tARN

Xem thêm: Máy phát điện xoay chiều – Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý

– Quá trình tổng hợp Prôtêin là quá trình truyền thông tin di truyền từ mARN sang trình tự sắp xếp của các aa trong chuỗi polipeptid ( Prôtêin ). Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra theo ba bước :
+ Bước 1 : Mở đầu
Tiểu đơn vị chức năng bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận ra đặc hiệu ( gần bộ ba mở màn ) và vận động và di chuyển đến bộ ba mở màn ( AUG ). Ở sinh vật nhân thực bộ ba AUG mã hóa cho a. a Methionin còn ở sinh vật nhân sơ mã AUG mã hóa cho a. a foocmin Methionin. a. a khởi đầu – tARN tiến vào bộ ba mở màn ( đối mã của nó – UAX – khớp với mã mở màn – AUG – trên mARN theo nguyên tắc bổ trợ ), sau đó tiểu phần nhiều gắn vào tạo ribôxôm hoàn hảo .

+ Bước 2: Kéo dài chuỗi polipeptit

Xem thêm: este – Wiktionary

Phức hợp aa1 – tARN vào ribôxôm khớp bổ trợ đối mã với côđon tiếp sau mã mở màn trên mARN, 1 link peptit được hình thành giữa aa khởi đầu và aa1. Ribôxôm di dời qua côđon tiếp theo, tARN mở màn rời khỏi ribôxôm, phức tạp aa2 – tARN vào ribôxôm khớp bổ trợ đối mã với côđon đó, 1 link peptit nữa được hình thành giữa aa1 và aa2. Quá trình cứ tiếp nối như vậy cho đến khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc ( UGA, UAG hay UAA ) .
+ Bước 3. Kết thúc
Khi ribôxôm chuyển dời sang bộ ba kết thúc ( UAA, UAG, UGA ) thì quá trình dịch mã ngừng lại, 2 tiểu phần của ribôxôm tách nhau ra. Một enzim đặc hiệu vô hiệu axit amin mở màn và giải phóng chuỗi pôlipeptit, quá trình dịch mã hoàn tất .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận