Các dạng bài tập về amin - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Cập nhật lúc : 09 : 49 09-09-2015 Mục tin : Hóa học lớp 12

Bài viết đưa ra các dạng bài tập về amin và phương pháp giải các dạng bài tập.

Các dạng bài tập về amin

 

Bạn đang đọc: Các dạng bài tập về amin

Dạng 1: Số đồng phân của amin đơn chức

Với amin no, đơn chức mạch hở : CnH2n + 3NTổng số công thức cấu trúc 2 ( n – 1 )Tổng số công thức cấu trúc bậc 1 : 2 ( n – 2 )Tổng số công thức cấu trúc bậc 2 :

 page0001-8438069

Ví dụ: Cho amin no đơn chức có %N = 23,72%. Tìm số đồng phân bậc 3 của amin đó

A. 1                             B.2                              C.3                              D.4

PP : amin no đơn chức => CT : CnH2n + 3N=> % N = Giải ra được n = 3=> CT : C3H7N2 => Có đồng phân bậc 3 là 1

Dạng 2: So sánh tính bazơ của các amin

( Rthơm ) 3N Ví dụ 1: So sánh tính bazơ của các hợp chất hữu cơ sau: NH3, C2H5NH2, CH3NH2, C6H5NH2, (C6H5)2NH, (C2H5)2NH, C6H5 CH2NH2 ?

(C2H5)2NH > C2H5NH2 > CH3NH2 > NH3 > C6H5> CH2NH2 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH

Ví dụ 2:  Cho các chất: (1) amoniac.  (2) metylamin.            (3) anilin.         (4) dimetylamin.

Tính bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau đây?

A. (1) B. (3)

C. (1) D. (3)

Amoniac : NH3 ; metyamin : CH3NH2 ; anilin : C6H5NH2 ; dimetyl amin : CH3 – NH – CH3Dựa vào đặc thù trên : anilin có vòng benzen ( gốc phenyl ) => Tính bazo yếu nhấtNH3 ở mức trung gian > C6H5NH2Amin bậc I ( CH3NH2 ) Thư tự : C6H5NH2 Dạng 3: Xác định số nhóm chức :

Nếu đề bài cho số mol amin và số mol axit ( H + ) lập tỉ số : Số nhóm chức = ( frac { nH + } { n amin } )Nếu amin chỉ có 1N => số chức = 1

Ví dụ: Để trung hòa 50 ml dd amin no, (trong amin có 2 nguyên tử Nito ) cần 40 ml dd HCl 0,1 M. CM của đimetyl amin đã dùng là :

A.0,08M          B.0,04M          C.0,02M          D.0,06M

Amin có 2 N => amin có số chức = 2 ADCT : namin = nHCl / 2 = 0,002 mol => CM amin = 0,04 M

Dạng 4 : Xác đinh công thức của amin dựa vào phản ứng cháy

2-page0001-9313743        

nO2phản ứng = nCO2 + H2O

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

mamin = mC + mH + mNĐốt amin no 2 chức ta có :

 a-4869426

Lưu ý: Khi đốt cháy 1 amin ngoài không khí thì:

nN2 sau phản ứng = nN2 sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin + nN2 có sẵn trong không khí

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn amol hh X gồm 2 amin no đơn chức liêm tiếp nhau thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 7,2 g H2O. Giá trị của a là :

A. 0,05 mol                 B.0,1 mol                    C.0,15 mol                  D.0,2 mol

Tìm CT 2 amin đó ?

Lời giải

AD CT : namin = ( nH2O – nCO2 ) / 1,5

= ( 0,4 – 0,25 ) / 1,5 = 0,1 molCT amin : n = => Amin có CT : CnH2n + 1NH2n = 2 và n = 3 : C2H5NH2 và C3H7NH2

Ví dụ 2 : Đốt cháy hoàn toàn V lit amin X bằng lượng O2 đủ tạo 8V lit hỗn hợp gồm khí CO2, N2 và hơi nước ( các thể tích khí đo trong cùng điều kiện. Amin X tác dụng HNO2 ở nhiệt độ thường tạo khí N2. X là

A. CH3-CH2-CH2-NH2 B. CH2 = CH-CH2-NH2C. CH3-CH2-NH-CH3 D. CH2 = CH-NH-CH3

Lời giải

Do X tính năng HNO2 ở nhiệt độ thường tạo N2, nên X là amin bậc 1 ( loại C, D )Đặt X : CxHyN .

       2-page0001-1-9392847

Ví dụ 3 : Đốt cháy hoàn toàn amin X thu 4,48 lit CO2 (đkc) và 6,3 gam nước. Tính thể tích không khí tối thiểu để đốt X ?

  1. 24 lit                           B. 34 lit                                               C. 43 lit                       D. 42 lit

Lời giải

Ta có

b-4973920 

Nên suy ra Vkhông khí = 5.22,4. 0,375 = 42 lit

Dạng 5: Cho amin tác dụng với dd muối của kim loại

Một số muối dễ tạo kết tủa hidroxit với dd amin

Ví dụ : AlCl3 + 3CH3 NH2 + 3H2 O Al ( OH ) 3 + 3CH3 NH3Cl

Lưu ý: Tương tự như NH3 các amin cũng tạo phức chất tan với Cu(OH)2, Zn(OH)2, AgCl…

Ví dụ: Khi sục khí CH3NH2 tới dư vào dd CuCl2 thì ban đầu xuất hiện kết tủa Cu(OH)2 màu xanh nhạt, sau đó kết tủa Cu(OH)2 tan trong CH3NH2 dư tạo thành dd phức [Cu(CH3NH2)4](OH)2màu xanh thẫm.

2CH3 NH2 + CuCl2 + H2O Cu ( OH ) 2 + 2CH3 NH3Cl

         Cu(OH)3 + 4CH3NH2   [Cu(CH3NH2)4](OH)2

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 – Xem ngay

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận