Các Công Thức Hình Học Lớp 9 Cả Năm Đầy Đủ Nhất, Tổng Hợp Kiến Thức Hình Học Lớp 9 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

1. Hình trụ

imager_1_481_700-3296843Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 ” width = ” 194 ” >Cho hình tròn trụ có nửa đường kính đáy R và chiều cao h. Khi đó :imager_2_481_700-4849963

2. Hình nón

imager_3_481_700-9552497

Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 (ảnh 2)” width=”501″>Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 (ảnh 3)” width=”422″>

Bạn đang đọc: Các Công Thức Hình Học Lớp 9 Cả Năm Đầy Đủ Nhất, Tổng Hợp Kiến Thức Hình Học Lớp 9

Cho hình nón có nửa đường kính đáy R = OA, đường sinh l = SA, chiều cao h = SO. Khi đó :imager_4_481_700-9028873

3. Hình nón cụt

imager_5_481_700-6820115Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 ( ảnh 4 ) ” width = ” 447 ” > Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 ( ảnh 5 ) ” width = ” 187 ” >Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụtimager_6_481_700-2271363Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 ( ảnh 6 ) ” width = ” 179 ” >

Cho hình nón cụt có các bán kính đáy là R và r, chiều cao h, đường sinh l.

Bạn đang xem: Các công thức hình học lớp 9

imager_7_481_700-4982249Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 ( ảnh 7 ) ” width = ” 444 ” >4. Hình cầu

Định nghĩa

– Khi quanh nửa hình tròn trụ tâm O, nửa đường kính R một vòng quanh đường kính AB cố định và thắt chặt ta thu được một hình cầu .- Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo thành một mặt cầu .- Điểm O gọi là tâm, R là nửa đường kính của hình cầu hay mặt cầu đó .

Chú ý:

– Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng ta được một hình tròn trụ .- Khi cắt mặt cầu nửa đường kính R bởi một mặt phẳng ta được một đường tròn, trong đó :+ Đường tròn đó có nửa đường kính R nếu mặt phẳng đi qua tâm ( gọi là đường kính lớn ) .+ Đường tròn đó có nửa đường kính bé hơn R nếu mặt phẳng không đi qua tâmimager_8_481_700-4417614

Hình

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Thể tích

Lăng trụ đứngimager_9_481_700-7513989

Sxq = 2p.hp: nửa chu vi đáy

Xem thêm: este – Wiktionary

h : chiều cao

Stp = Sxq + 2Sđ V = Sđ. hS : diện tích quy hoạnh đáyh : chiều cao
Hình hộp chữ nhật* Sxq =2(a+b)c Stp = Sxq + 2S­­­đ V = a.b.c
Hình lập phương* Sxq = 4a2 Stp = 6a2 V= a3
Hình chóp đều* Sxq = p. dp : nửa chu vi đáyd : chiều cao của mặt bên . Stp = Sxq + Sđ V = S.h : 3S : diện tích quy hoạnh đáyh : chiều cao

Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 ( ảnh 8 ) ” width = ” 596 ” >

Chú ý :

– Khi tính thể tích hình tròn trụ cần quan tâm : hình tròn trụ được tạo thành khi quay hình chữ nhật quanh một cạnh của nó. Nên chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật chính là độ cao và nửa đường kính đáy của hình tròn trụ .– Khi tính thể tích hình nón cần chú ý quan tâm : hình nón được tạo thành khi quay hình tam giác vuông quanh một cạnh góc vuông của nó. Nên nửa đường kính đáy của hình nón là độ dài của một cạnh góc vuông, chiều cao của hình nón là độ dài của cạnh góc vuông còn lại, độ dài đường sinh của hình nón là cạnh huyền của tam giác vuông .– Khi tính thể tích hình cầu cần quan tâm : nửa đường kính hình cầu là nửa đường kính hình tròn trụ tạo nên hình cầu .

Một số bài tập mẫu và lời giải

*Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 ( ảnh 13 ) ” width = ” 600 ” >

Bài 2. Một hình nón có bán kính đáy bằng R, đường cao bằng 4R. Một mặt phẳng song song với đáy cắt hình nón, thì phần mặt phẳng nằm trong hình nón là một hình tròn có bán kính R/2. Tính thể tích hình tròn cụt theo R.

Giải

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

Ta có : A’B ’ / / AB nên :*Tổng hợp công thức hình học không gian lớp 9 ( ảnh 14 ) ” width = ” 530 ” >

Bài 3.

Xem thêm: Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng, Chuyển Hóa Vật Chất

 Tam giác ABC vuông ở A góc C bằng 30o. Gọi V1 và V2 lần lượt là thể tích của mặt cầu đường kính AB và AC. Tính tỉ số V1/V2.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận