Bội số là gì? Ước số là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và BCNN - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Khái niệm ước là gì? Bội số là gì? Cách tìm bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn nhất như thế nào? Đây là những kiến thức cơ bản cần cho học tập cũng như cuộc sống. Hãy cùng thapgiainhietliangchi tìm hiểu ngay về ước số và bội số qua bài viết sau đây. Một số ví dụ minh họa và các dạng bài tập về cách tìm bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn nhất.

Tìm hiểu ước số và bội số là gì?

Trước khi hiểu được ước chung lớn nhất là gì, bội chung nhỏ nhất là gì, tất cả chúng ta cần nắm được chi tiết cụ thể khái niệm ước số là gì và bội số là gì .

Khái niệm ước số, bội số

Bạn đang đọc: Bội số là gì? Ước số là gì? Cách tìm ước chung lớn nhất và BCNN

Ta có ví dụ minh họa cho dễ hiểu được khái niệm ước số và bội số như sau : một số ít tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b, từ đó ta nói a là bội số của b và b là ước số của a .
Được kí hiệu như sau :
Ư ( a ) : là tập hợp những ước số của a
B ( a ) : là tập hợp những bội số của a
uoc-so-la-gi-5255333
Ví dụ đơn cử như sau :
Ước số của 6 sẽ là những số 1, 2, 3, 6
Bội của 5 sẽ là những số 5, 10, 15, …
Bội số của 10 sẽ là 10, 20, 30, …
Bội số của 50 sẽ là 50, 100, 150, …
Bội số của 100 sẽ là 100, 200, 300, …
Bội số của 1000 sẽ là 1000, 2000, 3000, …
⇒ Suy ra bạn hoàn toàn có thể hiểu một cách đơn thuần :
Ước số là 1 số ít tự nhiên khi có một số ít tự nhiên khác chia cho nó sẽ được chia hết. Còn bội số là những số chia hết cho số a .

Ước chung lớn nhất là gì? Bội chung nhỏ nhất là gì?

Ước chung lớn nhất là gì ? Số nguyên dương b lớn nhất lại là ước của cả hai số nguyên a, b sẽ được gọi là ước số chung lớn nhất ( ƯCLN ) của a và b. Trong trường hợp cả hai số nguyên a và b đều bằng 0, vậy chúng sẽ không có ƯCLN vì khi đó mọi số tự nhiên khác 0 đều là ước chung của cả a và b .
Hiểu rõ hơn khi 1 số ít tự nhiên A sẽ được gọi là ước số của số tự nhiên B nếu số B chia hết cho A .
Ví dụ : 8 chia hết được cho [ 1,2,4,8 ], thì [ 1,2,4,8 ] sẽ được gọi là ước số của 8 .
boi-chung-nho-nhat-9582208
Bội chung nhỏ nhất là gì ? Bội số của A sẽ là những số chia hết cho A. Bội số nhỏ nhất của A sẽ là số nhỏ nhất chia hết cho A
Ví dụ : bội số của 4 là 4, 8,12,16 … Vậy bội số nhỏ nhất của 4 là chính nó

Cách tìm ước số và bội số như nào?

Ta hoàn toàn có thể tìm được những bội của một số ít khác 0 bằng cách nhân số tự nhiên đó lần lượt cho 1, 2, 3, …
Ta hoàn toàn có thể tìm những ước số của một số ít a ( điều kiện kèm theo a > 1 ) bằng cách lần lượt chia số a đó cho số tự nhiên từ 1 cho đến a, để xét xem a chia hết được cho những số nào, khi đó những số ấy sẽ là ước của a .

boi-so-la-gi-5335569

Cách tìm được ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Cách xác định Ước chung lớn nhất (ƯCLN)

Bước 1 : Phân tích mỗi số tự nhiên bất kể ra thừa số nguyên tố
Bước 2 : Chọn ra những thừa số nguyên tố chung của những số đó
Bước 3 : Lập tích cho những thừa số đã được chọn ở trên, mỗi thừa số sẽ lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó chính là ước chung lớn nhất cần tìm .
uoc-chung-lon-nhat-8808494
* * * Lưu ý như sau :
Hai số nguyên tố được gọi là cùng nhau khi và chỉ khi ước chung lớn nhất của hai số bằng 1 .

Cách xác định Bội chung nhỏ nhất là gì?

Bội chung nhỏ nhất ( BCNN ) của hai hay nhiều số tự nhiên bất kể là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp những bội chung .
Cách xác lập Bội chung nhỏ nhất ( BCNN )
Bước 1 : Phân tích mỗi số nguyên bất kể ra thừa số nguyên tố
Bước 2 : Chọn ra được những thừa số nguyên tố chung và riêng đã nghiên cứu và phân tích ở trên
Bước 3 : Lập tích của những thừa số đã chọn ở trên, mỗi thừa số đó lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích trên đó chính là bội chung nhỏ nhất cần tìm .
* * * Lưu ý như sau :
Nếu mà hai số a, b là hai số nguyên tố cùng nhau vậy ta có bội chung nhỏ nhất chính là tích của a và b

Nếu a là bội số của b thì a cũng sẽ là bội chung nhỏ nhất của cả hai số a, b.

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

boi-chung-nho-nhat-1-8176626

Một số dạng bài tập áp dụng của ƯCLN và BCNN

Để giải những dạng bài tập này, ta có giải pháp chung như sau :

  • Từ định nghĩa ước chung lớn nhất, nếu muốn màn biểu diễn được hai số phải tìm, ta cần liên hệ với những yếu tố bài đã cho để tìm ra hai số .
  • Trong 1 số ít trường hợp đơn cử, ta hoàn toàn có thể sử dụng mối quan hệ đặc biệt quan trọng giữa ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất với tích của hai số nguyên dương là a, b .

Cụ thể như sau : ab = ( a, b ). [ a, b ]. Trong đó ( a, b ) sẽ là ước chung lớn nhất và [ a, b ] là bội chung nhỏ nhất của a và b. Cách chứng tỏ được hệ thức này như sau đây :
Từ định nghĩa về ước chung lớn nhất, ta gọi d = ( a, b ) suy ra a = md ; b = nd với m, n thuộc tập Z + ; ( m, n ) = 1 ( # )
Từ ( # ) suy ra ab = mnd2 ; [ a, b ] = mnd
Suy ra ( a, b ). [ a, b ] = d. ( mnd ) = mnd2 = ab
Suy ra ab = ( a, b ). [ a, b ]. ( # # )
Bài tập vận dụng của Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất
Từ những định nghĩa của ước chung lớn nhất là gì ? hay thế nào là bội chung nhỏ nhất, dưới đây sẽ là một số ít bài tập về ước và bội số nổi bật và cơ bản như sau .

Ví dụ minh họa 1: Tìm ước chung lớn nhất của:

a ) 40 và 60
b ) 24, 84, 180

Cách giải như sau:

a ) 40 và 60
Ta có như sau : ( 40 = 2 ^ { 3 }. 5 ) ; ( 60 = 2 ^ { 2 }. 3.5 )
Vậy ( Ước chung lớn nhất ( 40,60 ) = 2 ^ { 2 }. 5 = 20 )
b ) 24,84,180
Ta có : ( 24 = 2 ^ { 3 }. 3 ) ;
( 84 = 2 ^ { 2 }. 3.7 ) ;
( 180 = 2 ^ { 2 }. 3 ^ { 2 }. 5 )
Vậy ( Ước chung lớn nhất ( 24,84,180 ) = 2 ^ { 2 }. 3 = 12 )

Ví dụ minh họa 2: Tìm bội chung lớn nhất của:

a ) 84 và 108
b ) 24, 40, 168

Cách giải như sau:

a ) 84 và 108
Ta có : ( 84 = 2 ^ { 2 }. 3.7 ) ;
( 108 = 2 ^ { 2 }. 3 ^ { 3 } )
Vậy ( Bội chung lớn nhất ( 84,108 ) = 2 ^ { 2 }. 3 ^ { 3 }. 7 = 756 )
b ) 24, 40, 168
Ta có : ( 24 = 2 ^ { 3 }. 3 ) ;
( 40 = 2 ^ { 3 }. 5 ) ;

(168=2^{3}.3.7)

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Vậy ( Bội chung nhỏ nhất ( 24,40,168 ) = 2 ^ { 3 }. 3.5.7 = 840 )
Bài viết trên là tổng hợp những kiến thức và kỹ năng về ước số là gì ? Bội số là gì ? Cách tìm bội chung lớn nhất và ước chung lớn nhất cũng những thông tin tương quan. Nếu bạn còn bất kể câu hỏi gì về yếu tố trên hãy để lại phản hồi cho chúng tôi để nhận được câu vấn đáp sớm nhất nhé. Hy vọng bài viết đã cung ứng cho bạn những thông tin mình đang cần .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận