Biểu hiện nào dưới đây gắn liền với bộ lạc - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
A. Tập hợp một số ít thị tộc .
B. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau .
C. Tập hợp 1 số ít thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhau và cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi .D. Tất cả đều đúng.

Bạn đang đọc: Biểu hiện nào dưới đây gắn liền với bộ lạc

Đáp án đúng C

Biểu hiện nào dưới đây gắn liền với bộ lạc là Tập hợp 1 số ít thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng gắn với nhau và cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi .

Lý giải việc chọn đáp án C là do :

Bộ lạc là hình thức hội đồng người hình thành do những thị tộc có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ hôn nhân gia đình link với nhau. Mỗi bộ lạc gồm có nhiều thị tộc, trong đó có một thị tộc được gọi là bào tộc .

Vì vậy, “một thị tộc đã được coi là một đơn vị cơ sở của xã hội, thì toàn bộ chế độ thị tộc, bào tộc và bộ lạc đều phát triển từ đơn vị ấy với một sự tất yếu hầu như không thể ngăn cản nổi – bởi vì đó là điều hoàn toàn tự nhiên”.

Xem thêm: Anh Bạn Thiên Thần – Angel Buddy Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

Về mặt số lượng người, có những bộ lạc đông hàng vạn người .
Mỗi bộ lạc cũng có tên gọi riêng. Cũng như thị tộc, những thành viên trong bộ lạc có quan hệ hội đồng về ngôn từ, tục lệ, tập quán, tín ngưỡng, văn hóa truyền thống. Những yếu tố văn hóa truyền thống nguyên thủy của bộ lạc đa dạng và phong phú hơn so với thị tộc .
Ngoài ra, mỗi bộ lạc đã có vùng chủ quyền lãnh thổ tương đối không thay đổi. Đây là đặc trưng mới của bộ lạc so với thị tộc .

Đứng đầu bộ lạc là một hội đồng gồm những tù trưởng của các thị tộc trong bộ lạc. Các vấn đề quan trọng của bộ lạc được đưa ra bàn bạc trong hội nghị bộ lạc gồm tất cả các tù trưởng và thủ lĩnh quân sự. Bộ lạc có một vị thủ lĩnh tối cao nhưng quyền hành rất hạn chế.

Xem thêm: 10 năm 3 tháng 30 ngày – Wikipedia tiếng Việt

Nhiều bộ lạc link với nhau tạo thành liên minh bộ lạc .
Thời nguyên thủy, hình thái kinh tế tài chính – xã hội ( công xã nguyên thủy ) thống nhất một cách tự nhiên và tương đối đơn thuần với hình thức cộng đồng tộc ngường ( thị tộc, bộ lạc ). Khi trình độ của lực lượng sản xuất còn rất thấp, sự phân công xã hội ở quy mô lớn chưa diễn ra, chưa có sự trao đổi mẫu sản phẩm tiếp tục thì những mối liên hệ thân tộc – huyết thống là tác nhân tự nhiên và thiết yếu so với việc củng cố và tăng trưởng hình thức hội đồng người .
Với việc sử dụng công cụ lao động bằng sắt kẽm kim loại, lực lượng sản xuất tăng trưởng lên trình độ mới dẫn đến những phân công lao động lớn tiên phong. Đó là phân công giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa nông nghiệp với thủ công nghiệp .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận