Biền ngẫu – Từ điển Wiki - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Biền ngẫu là hình thức cấu trúc của một loại văn chương cổ xưa có cội nguồn từ Trung Quốc (được gọi là biền văn), trong đó lấy đối làm nguyên tắc cơ bản, tạo cho lời văn sự nhịp nhàng cân đối.

Văn biền ngẫu có năm đặc thù. Một là ngôn từ đối ngẫu. Theo nghĩa từ nguyên, biền là “ hai con ngựa chạy song song với nhau ” và ngẫu là “ chẵn đôi ”. Biền ngầu là cách nói hình tượng hóa, chỉ một thể văn, trong đó có những câu văn sóng đôi dối nhau từng cặp. Hai là kiểu câu chỉnh tề : câu 4 chữ so với câu 4 chữ, câu 6 chữ so với câu 6 chữ, hoặc câu 4/4 và câu 6/6 đối nhau ; ba là có vần điệu hài hòa. Bốn là sử dụng điển cố ; năm là từ ngữ bóng bảy, khoa trương. Trong những đặc thù trên nhu yếu đối là quan trọng nhất .

  • Đối ý : Phải tìm được hai ý liên quan với nhau nhưng lại đối nhau để đặt thành hai vế trong câu, hai ý này có thể trái ngược nhau hoặc thuận chiều với nhau. Ví dụ :

Đến nay nước sông tuy vẫn chảy hoài

Mà nhục quân thù không rửa nổi

Bạn đang đọc: Biền ngẫu – Từ điển Wiki

( đối lưu thủy )
Thuyên bè muộn đội, tinh kì phấp phới ,
Hùng hổ ba quân, giáo gươm sáng chói

(đối tương đồng)

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

(Trương Hán Siêu, Bạch Đằng giang phú,
dịch từ nguyên tác Hán văn)

– Đối thanh : nghịch đối ( trắc so với bằng ) .

– Đối từ : đối theo nghĩa (cũng có thuận đối và nghịch đối).

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

– Đối từ loại : thực từ so với thực từ, hư từ so với hư từ .
Văn biền ngẫu có quy trình tăng trưởng truyền kiếp ở Trung Quốc. Thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều ( 220 – 589 ) là thời kì thịnh đạt của văn biền ngẫu. Đặc biệt thời Nam Đắc triều, biền văn chiếm một vị trí rất quan trọng trong văn học, ép chế những loại văn khác như tản văn. Thời đó, biền ngẫu được coi là tứ lục, vì mỗi câu có hai vế, vế trên bốn chữ, vế dưới sáu chữ. Các thể văn như phú, cáo, hịch, văn tế, … đều được viết theo lối biền ngẫu .
Nhìn chung văn biền ngẫu chỉ chú trọng về hình thức. Nhược điểm lớn nhất của nó là rất gò bó trong việc miêu tả tư tưởng, tình cảm. Tuy nhiên, so với những cây bút lão luyện, với cảm hứng mãnh liệt, cũng hoàn toàn có thể tạo ra những bài văn hay như Biệt phú của Giang Yêm, Vu thành phú của Bão Chiếu, … thời Nam Bắc triều ở Trung Quốc, Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu, Bình Ngô đại cáo của Nguyên Trãi, … thời Trần, Lê ở Nước Ta .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận