Bảng báo giá hộp carton đóng hàng, thùng carton giá rẻ tại Hà Nội - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bảng Giá Hộp Carton, Thùng Carton đóng hàng tại Hà Nội

QUY CÁCH

PHÂN LOẠI

Bạn đang đọc: Bảng báo giá hộp carton đóng hàng, thùng carton giá rẻ tại Hà Nội

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ

GS29

8x8x4

Thùng 3 lớpHộp1,100GS83

10x6x6

Thùng 3 lớpHộp

1000

GS1

10x10x8

Thùng 3 lớpHộp

1,200

GS80

10x10x10

Thùng 3 lớpHộp

1,300

GS85

12x10x5

Thùng 3 lớpHộp

1,200

GS87

12x12x8

Thùng 3 lớpHộp

1,400

GS87

12x12x12

Thùng 3 lớpHộp

1,900

GS91

15x10x5

Thùng 3 lớpHộp

1,300

GS91 NG

15x10x5

Thùng 3 lớp nắp gàiHộp

2,300

GS126

15x10x10

Thùng 3 lớpHộp

1,400

GS125

15x12x5

Thùng 3 lớpHộp

1,400

GS6

15x12x10

Thùng 3 lớpHộp

1,600

GS6 2N

15x12x10

Thùng 2 mặt nâuHộp

3,800

GS124

15x12x12

Thùng 3 lớpHộp

1,900

GS112

15x15x15

Thùng 3 lớpHộp

2,400

GS114

16x6x6

Thùng 3 lớpHộp

1,100

GS73

16x9x8

Thùng 3 lớpHộp

1,600

GS8

16x12x8

Thùng 3 lớpHộp

1,700

GS9

18x10x5

Thùng 3 lớpHộp

1,700

GS10

18x10x8

Thùng 3 lớpHộp

1,600

GS10 NG

18x10x8

Thùng 3 lớp nắp gàiHộp

3,700

GS114

18x10x14

Thùng 3 lớpHộp

2,000

GS42 NG

18x12x5

Thùng 3 lớp nắp gàiHộp

2,700

GS92

18x12x10

Thùng 3 lớpHộp

1,800

GS78

20x8x6

Thùng 3 lớpHộp

1,600

GS93

20x10x6

Thùng 3 lớpHộp

1,600

GS52

20x10x10

Thùng 3 lớpHộp

2,000

GS116

20x12x8

Thùng 3 lớpHộp

1,800

GS94

20x12x10

Thùng 3 lớpHộp

2,000

GS53

20x15x5

Thùng 3 lớpHộp

2,000

GS14

20x15x10

Thùng 3 lớpHộp

2,300

GS95

20x15x15

Thùng 3 lớpHộp

3,000

GS55

20x20x10

Thùng 3 lớpHộp

3,000

GS17

20x20x15

Thùng 3 lớpHộp

3,500

GS17 NG

20x20x15

Thùng 3 lớp nắp gàiHộp
GS117

20x20x20

Thùng 3 lớpHộp

3,700

GS96

22x20x6.5

Thùng 3 lớpHộp

3,000

GS59

25x10x10

Thùng 3 lớpHộp

2,500

GS20

25x15x10

Thùng 3 lớpHộp

3,000

GS63

25x15x15

Xem thêm: Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

Thùng 3 lớpHộp

3,300

GS113

25x16x20

Thùng 3 lớpHộp

3,400

GS97

25x17x14

Thùng 3 lớpHộp

3,500

GS109

25x20x10

Thùng 3 lớpHộp

4,300

GS64

25x22x10

Thùng 3 lớpHộp

3,900

GS65

25x20x15

Thùng 3 lớpHộp

4,300

GS118

25x22x15

Thùng 3 lớpHộp

4,300

GS21

25x22x20

Thùng 3 lớpHộp

4,900

GS98

30x10x10

Thùng 3 lớpHộp

3,500

GS31

30x12x10

Thùng 3 lớpHộp

2,900

GS30

30x15x10

Thùng 3 lớpHộp

3,200

GS68

30x15x15

Thùng 3 lớpHộp

4,000

GS115 NG

30x20x5

Thùng 3 lớp nắp gàiHộp

4,600

GS23

30x20x10

Thùng 3 lớpHộp

3,700

GS23 NG

30x20x10

Thùng 3 lớpHộp

5,700

GS100

30x20x14

Thùng 3 lớpHộp

4,300

GS69

30x20x12

Thùng 3 lớpHộp

3,900

GS71

30x20x15

Thùng 3 lớpHộp

4,100

GS119

30x20x20

Thùng 3 lớpHộp

5,000

GS71 NG

30x25x5

Thùng 3 lớp nắp gàiHộp

5,200

GS120

30x25x15

Thùng 3 lớpHộp

5,500

GS24

30x25x20

Thùng 3 lớpHộp

6,100

GS121

31x12x12

Thùng 3 lớpHộp

2,800

GS37

32x22x12

Thùng 3 lớpHộp

4,300

GS122

33x20x12

Thùng 3 lớpHộp

4,200

GS103

35x13x25

Thùng 3 lớpHộp

4,800

GS72

35x15x15

Thùng 3 lớpHộp

4,300

GS104

35x24x18

Thùng 3 lớpHộp

6,200

GS40

35x25x15

Thùng 3 lớpHộp

6,200

GS123

35x25x20

Thùng 3 lớpHộp6,600GS107

35x25x25

Thùng 3 lớpHộp7,500GS108

40x30x20

Thùng 3 lớpHộp8,500GS50

40x30x30

Thùng 3 lớpHộp10,500GS57

45x45x20

Thùng 3 lớpHộp14,500GS58

45x40x40

Thùng 3 lớpHộp26,200GS60

50x40x30

Thùng 3 lớpHộp16,600GS90

60x40x40

Thùng 3 lớpHộp25,000GS77

60x40x40

Thùng 5 lớpHộp35,000GS66

60x50x25

Thùng 3 lớpHộp20,300GS67

60x50x50

Thùng 5 lớpHộp42,000GS70

80x50x40

Thùng 5 lớpHộp47,000

GS51

Xem thêm: Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

40x30x30

Thùng 5 lớpHộp16,500

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận