Bài tập Đại lượng tỉ lệ nghịch chọn lọc, có đáp án | Toán lớp 7 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bài tập Đại lượng tỉ lệ nghịch chọn lọc, có đáp án

Bài tập Đại lượng tỉ lệ nghịch chọn lọc, có đáp án

Bài 1: Khi có xy = a với a là hằng số khác 0, ta nói

A. y tỉ lệ với x

B. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

Bạn đang đọc: Bài tập Đại lượng tỉ lệ nghịch chọn lọc, có đáp án | Toán lớp 7

C. y tỉ lệ thuận với x
D. x tỉ lệ thuận với y
Hiển thị lời giải
Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo thông số tỉ lệ a
Chọn đáp án B

Bài 2: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và y = a/x. Gọi x1, x2, x3, ….là các giá trị của x và y1, y2, y3, …. là các giá trị tương ứng của y. Ta có:

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ nghịch - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hiển thị lời giải
Nếu hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau theo thông số tỉ lệ a thì :
>

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ nghịch - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

Bài 3: Cho bảng sau:

x 10 20 25 30 40
y 10 5 4 10/3 2,5

Khi đó :
A. y tỉ lệ với x
B. y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận
C. y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch .
D. y và x là hai đại lượng bất kể
Hiển thị lời giải
Xét những tích giá trị của x và y ta được : 10.10 = 25.4 = 30. ( 10/3 ) = 40.2,5 = 100
Nên y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Chọn đáp án C

Bài 4: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = 7 thì y = 4. Tìm y khi x = 5

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ nghịch - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Hiển thị lời giải
Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có : 7.4 = 5. y ⇒ y = ( 28/5 ) = 5,6
Chọn đáp án A

Bài 5: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Khi x = -1/2 thì y = 8. Khi đó hệ số tỉ lệ a và công thức biểu diễn y theo x là:

Trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ nghịch - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết
Hiển thị lời giải
Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và x = – 50% thì y = 8
Nên thông số tỉ lệ là a = x. y = ( – 50% ). 8 = – 4
Công thức màn biểu diễn y theo x là y = – 4 / x
Vậy a = – 4 ; y = – 4 / x
Chọn đáp án B

Bài 6: Một đội thợ gồm 35 người ăn hết số gạo được phân phát trong 68 ngày. Hỏi 28 người ăn hết số gạo đó trong mấy ngày?

A. 50 ngày

B. 65 ngày

C. 85 ngày

D. 100 ngày

Hiển thị lời giải
Gọi số ngày ăn hết chỗ gạo của 28 người là x ( ngày )Vì số người và số ngày ăn hết gạo là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án C

Bài 7: Cho biết ba máy cày, cày xong một cánh đồng hết 35 giờ. Hỏi năm máy cày như thế (cùng năng suất) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ?

Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

A. 12 giờ

B. 15 giờ

C. 18 giờ

D. 21 giờ

Hiển thị lời giải
Gọi thời hạn cày xong cánh đồng của năm máy cày là x ( giờ )Vì số máy cày và thời hạn cày xong cánh đồng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án( giờ)

Chọn đáp án D

Bài 8: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì tích hai giá trị tương ứng luôn không đổi

B. Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

C. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ là 3. Khi đó, với x = 3 thì y = 1

D. Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

Hiển thị lời giải
Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì tỉ số giữa hai giá trị tương ứng luôn không đổi. Đáp án A saiNếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Đáp án B saiNếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì tỉ số hai giá trị bất kể của đại lượng này bằng tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Đáp án D saix và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với thông số tỉ lệ là 3 nên xy = 3. Khi đó, với x = 3 thì y = 1. Đáp án C đúngChọn đáp án C

Bài 9: Một xe máy chạy từ A đến B với vận tốc 45 km/h hết 3 giờ. Hỏi xe máy đó chạy từ A đến B với vận tốc 60 km/h sẽ hết bao nhiêu thời gian?

A. 2 giờ 25 phút

B. 2 giờ 15 phút

C. 2,15 giờ

D. 2 giờ

Hiển thị lời giải
Gọi thời hạn xe máy đi từ A đến B với tốc độ 60 km / h là x ( giờ )Vì tốc độ và thời hạn là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên :

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Chọn đáp án B

Bài 10: Cho x và y tỉ lệ nghịch theo hệ số a; y và z tỉ lệ nghịch theo hệ số b. Hỏi x và z là hai đại lượng tỉ lệ thuận hay nghịch và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Hiển thị lời giải

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập Toán 7 có đáp án

Vậy x và z là hai đại lượng tỉ lệ thuận với thông số tỉ lệ là a / bChọn đáp án A
Xem thêm những phần kim chỉ nan, những dạng bài tập Toán lớp 7 có đáp án chi tiết cụ thể hay khác :
Đã có giải thuật bài tập lớp 7 sách mới :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 7 sách mới những môn học

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận