Bài 8. Giao thoa sóng - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

GIAO THOA SÓNG

1. Giao thoa sóng 

a. Hiện tượng

Hiện tượng giao thoa sóng cơ được mô tả như hình

Bạn đang đọc: Bài 8. Giao thoa sóng

giao20thoa202-7084093

Ta quan sát thấy trong vùng gặp nhau ( vùng giao thoa ) của hai sóng Open những điểm mà tại đó mặt nước giao động mạnh và những điểm mà tại đó mặt nước yên bình ( đứng yên không xê dịch ) .
Hiện tượng trên được gọi là hiện tượng kỳ lạ giao thoa sóng .
b. Điều kiện để có giao thoa sóng

 • Hai nguồn phát sóng phải là hai nguồn kết hợp.
 • Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số, cùng pha hoặc có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

2. Khảo sát sự giao thoa của hai nguồn cùng pha

Xét hai nguồn sóng ( S_1 ) và ( S_2 ) có phương trình giao động là : ( u_1 = u_2 = A cos ( omega t ) ). Sóng do hai nguồn tạo ra Viral trên mặt phẳng như hình vẽ dưới .
S S M d d 1 2 1 2 >

 • Phương trình truyền sóng do  ( S_1 rightarrow M ):  ( u_ { 1M } = A cos ( omega t – dfrac { 2 pi d_1 } { lambda } ) )
 • Phương trình sóng do  ( S_2 rightarrow M ):  ( u_ { 2M } = A cos ( omega t – dfrac { 2 pi d_2 } { lambda } ) )
 • Như vậy, điểm M nhận 2 xê dịch do ( S_1 ) và ( S_2 ) truyền đến, phương trình giao động của M là tổng hợp của 2 xê dịch này :
  ( u_M = u_ { 1M } + u_ { 2M } ) ( = A cos ( omega t – dfrac { 2 pi d_1 } { lambda } ) + A cos ( omega t – dfrac { 2 pi d_2 } { lambda } ) )
  ( Rightarrow u_M = 2A cos [ dfrac { pi ( d_2-d_1 ) } { lambda } ] cos [ omega t – dfrac { pi ( d_2 + d_1 ) } { lambda } ] qquad qquad color { red } { vdash qquad A_M qquad dashv } )
  Nhận xét :

  •  Biên độ dao động của  ( M ) là  ( A_M = 2A cos [ dfrac { pi ( d_2-d_1 ) } { lambda } ] )
  • Điểm M dao động với biên độ cực đại là ( 2A ) khi  ( | cos [ dfrac { pi ( d_2-d_1 ) } { lambda } ] | = 1 )  ( Leftrightarrow boxed { d_2-d_1 = k lambda } )( 1 ) (sóng do 2 nguồn truyền đến cùng pha nhau)
  • Điểm M dao động với biên độ cực tiểu là  ( 0 ) khi  ( cos [ dfrac { pi ( d_2-d_1 ) } { lambda } ] = 1 )  ( Leftrightarrow boxed { d_2-d_1 = ( k + 0,5 ) lambda } )( 2 ) (sóng do 2 nguồn truyền đến ngược pha)

  3. Hình ảnh giao thoa

  Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

  Trước hết, ta biết rằng tập hợp những điểm cách 2 điểm cho trước ( S_1, S_2 ) một khoảng chừng ( d_1, d_2 ) và thoả mãn ( d_2-d_1 = 2 a = const ) ( 3 ) là đường Hypebol nhận ( S_1, S_2 ) là tiêu điểm .

  hyperbool-9410436

  Từ phương trình ( 1 ) và ( 2 ) ở trên, nếu ta cho ( k ) những giá trị xác lập thì được dạng như phương trình ( 3 ). Do vậy, tập hợp những điểm M có biên độ cực lớn ( cực tiểu ) là những Hypebol nhận ( S_1, S_2 ) làm tiêu điểm .
  Tập hợp những đường Hypebol được trình diễn trên hình vẽ sau :

  giao20thoa203-5827147

  Lưu ý :

  • Ta gọi các đường cực đại (cực tiểu) là các vân cực đại (cực tiểu).
  • Trung trực của  ( S_1S_2 ) là vân cực đại, trung điểm  ( O ) dao động với biên cực đại.
  • Giao của các vân cực đại với đoạn  ( S_1S_2 )là những điểm dao động với biên độ cực đại. Giao của vân cực tiểu với  ( S_1S_2 ) là những điểm cực tiểu (không dao động).
  • Tại vị trí 2 nguồn  ( S_1 ),  ( S_2 ) nhận dao động cưỡng bức từ bên ngoài (kích thích để tạo sóng) nên 2 điểm này không có cực đại, cực tiểu.
  • Ta dễ dàng chứng minh được khoảng cách giữa hai cực đại (hoặc cực tiểu) liên tiếp trên đoạn  ( S_1S_2 ) là  ( dfrac { lambda } { 2 } )

  4. Bài tập ví dụ

  Câu 1: Hai điểm (S_1), (S_2) trên mặt một chất lỏng dao động cùng pha với pha ban đầu bằng 0, biên độ 1,5 cm và tần số (f) = 20 Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,2 m/s. Điểm (M) cách (S_1), (S_2)  các khoảng lần lượt bằng 30cm và 36cm. Viết phương trình dao động của (M).

  Giải :
  Bước sóng : ( lambda = dfrac { v } { f } = dfrac { 120 } { 20 } = 6 , ) ( cm / s )
  Phương trình xê dịch của nguồn : ( u_1 = u_2 = 1,5. cos ( 40 pi t ) ) ( cm )
  Áp dụng phương trình giao động tổng hợp : ( u = 2A cos [ dfrac { pi ( d_2 – d_1 ) } { lambda } ]. cos [ omega t – dfrac { pi ( d_1 + d_2 ) } { lambda } ] )
  Ta được : ( u = 2.1,5. cos ( dfrac { pi ( 30 – 36 ) } { 6 } ). cos ( 40 pi t – dfrac { pi ( 30 + 36 ) } { 6 } ) ) ( cm )
  ( Rightarrow u = 3.cos ( pi ). cos ( 40 pi t-11 pi ) = – 3 cos ( 40 pi t-11 pi ) = 3 cos ( 40 pi t-10 pi ) ) ( cm )
  Vậy ( u = – 3 cos ( 40 pi t ) , ) ( cm ) .

  Câu 2: Trong giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp (A,B) dao động cùng pha, cùng tần số (f)= 16 Hz. Tại một điểm (M) trên mặt nước cách các nguồn (A,B) những khoảng (d_1) = 30 cm, (d_2) = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa (M) và đường trung trực (AB) có hai dãy cực đại khác. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước.

  Giải :

  (M) nằm trên đường cực đại và giữa (M) và đường trung trực (AB) có hai dãy cực đại khác nên ta suy ra M nằm trên đường cực đại số 3.

  Xem thêm: Công thức tính công suất dễ hiểu nhất 2022

  ⇒ ( d_2 – d_1 = – 3 lambda ) hay ( 30 – 25,5 = 3 lambda ) ( Rightarrow λ = 1,5 ) ( cm )
  Từ đó suy ra ( v = λ. f = 1,5. 16 = 24 ) ( cm / s ) .

  Source: https://thcsbevandan.edu.vn
  Category : Phương pháp học tập

  Bình luận