Bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
 • Bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1
  Áp dụng quy tắc nhân những căn bậc hai, hãy tính .
 • Bài 19 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
  Rút gọn những biểu thức sau :
 • Bài 20 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
  Rút gọn những biểu thức sau :
 • Bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Khai phương tích 12.30.40 được:

  Bạn đang đọc: Bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1 – https://thcsbevandan.edu.vn

 • Bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
  Biến đổi những biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính
 • Bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
  Chứng minh .
 • Bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
  Rút gọn và tìm giá trị ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 ) của những căn thức sau :
 • Bài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1
  Tìm x biết :
 • Bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1
  Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh
 • Bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1So sánh

  Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đế số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đế số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn các biểu thức sau (với a và b không âm)…

  Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1
  Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1. Tính
 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1
  Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Tính …
 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1
  Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1. Tính và so sánh :

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận