Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều và Hệ số công - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

1. Công suất của đoạn mạch xoay chiều

1.1. Biểu thức của công suất

 • Xét đoạn mạch xoay chiều hình sin có điện áp và cường độ dòng điện tức thời :

( u = U sqrt { 2 } cos ( omega t ) )

(i=Isqrt{2}cos(omega t+varphi ))

Bạn đang đọc: Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều và Hệ số công

 • Công suất tức thời trên đoạn mạch :

(begin{array}{l}
p = ui = 2UIcosomega tcos(omega t + varphi )
 = UI(cosvarphi  + cos(2omega t + varphi ))
end{array})

 • Giá trị trung bình của công suất điện tiêu thụ trong một chu kì T :

(begin{array}{l}
P = bar p = ui
 = UI(overline {cosvarphi }  + overline {cos(2omega t + varphi )} )
 = UI(cosvarphi  + 0)
 = UIcosvarphi 
end{array})

⇒ Công thức tính công suất tiêu thụ trung bình của mạch điện xoay chiều trong một thời hạn dài nếu điện áp hiệu dụng U và cường độ hiệu dụng I không đổi :
( P = UIcos varphi )

1.2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện

( W = P.t )

 • Đơn vị : Wh ; KWh hoặc J ( Ws )
 • Trong đó :

  • W là nguồn năng lượng tiêu thụ, đơn vị chức năng J .
  • P. là công suất tiêu thụ, đơn vị chức năng W .
  • t là thời hạn, đơn vị chức năng s .

2. Hệ số công suất

2.1. Biểu thức của hệ số công suất và công suất

 • Trong công thức ( P = UIcos varphi ) thì ( cos varphi ) được gọi là thông số công suất. Vì | φ |

( 0 leq cos varphi leq 1 )

 • Dựa vào giãn đồ véc tơ ta có :

( cos varphi = frac { U_R } { R } = frac { R } { Z } )

 • Công suất của đoạn mạch RLC :

( P = UIcos varphi ) = ( frac { U ^ 2. R } { Z ^ 2 } = I ^ 2. R )

2.2. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng

 • Vì (P=UIcosvarphirightarrow I=frac{P}{Ucosvarphi}) nên công suất hao phí trên đường dây tải (có điện trở r) là :

  Xem thêm: ✅ Công thức nguyên hàm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

( Delta P = I ^ 2. r = frac { r. P ^ 2 } { U ^ 2.cos ^ 2 varphi } ) .

 • Nếu thông số công suất ( cos varphi ) nhỏ thì công suất hao phí trên đường dây tải ( P_ { hp } ) sẽ lớn, do đó người ta phải tìm cách nâng cao thông số công suất. Theo qui định của nhà nước thì thông số công suất ( cos varphi ) trong những cơ sở điện năng tối thiểu phải bằng 0,85 .
 • Với cùng một điện áp U và dụng cụ dùng điện tiêu thụ một công suất P., tăng thông số công suất ( cos varphi ) để giảm cường độ hiệu dụng I từ đó giảm hao phí vì tỏa nhiệt trên dây .
 • Một số chiêu thức để làm giảm hao phí ( tăng ( cos varphi ) ) :

t12-4985485

Lắp tụ bù ở những cơ sở tiêu thụ điện

2.3. Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp

 • ( cos varphi = frac { U_R } { U } Leftrightarrow cos varphi = frac { R } { Z } )
 • Công suất trung bình tiêu thụ trong mạch :

( P = UIcos varphi = RI ^ 2 )

Bài 1: 

Cho hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là : ( U_ { AB } = 10 sqrt { 2 } cos ( 100 pi t – frac { pi } { 4 } ) ( V ) ) và cường độ dòng điện qua mạch : ( i = 3 sqrt { 2 } cos ( 100 pi t + frac { pi } { 12 } ) ( A ) ). Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ?

Hướng dẫn giải: 

 • Ta có :

(begin{array}{l}
I = frac{{{I_0}}}{{sqrt 2 }} = frac{{3sqrt 2 }}{{sqrt 2 }} = 3(A).
U = frac{{{U_0}}}{{sqrt 2 }} = frac{{120sqrt 2 }}{{sqrt 2 }} = 120(V).
end{array})

 • Mặt khác :

(begin{array}{l}
{varphi _u} – {varphi _i} = varphi
 to varphi  = 100pi t – frac{pi }{4} – (100pi t + frac{pi }{{12}})
 to varphi  =  – frac{pi }{3}
 Rightarrow cosvarphi  = cos( – frac{pi }{3}) = frac{1}{2}
end{array})

Suy ra công suất tiêu thụ của đoạn mạch là :
( P = UIcos varphi = 120.3. frac { 1 } { 2 } = 180 ( W ) )

Bài 2: 

Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh. Điện trở R = 50 ( ( Omega ) ), cuộn dây thuần cảm ( L = frac { 1 } { pi } ( H ) ) và tụ ( C = frac { 10 ^ { – 3 } } { 22 pi } ( F ) ). Điện áp hai đầu mạch : ( u = 260 sqrt { 2 } cos ( 100 pi t ) ( V ) ). Tính công suất toàn mạch .

Hướng dẫn giải: 

 • Cảm kháng : ( Z_L = omega L = 100 pi. frac { 1 } { pi } = 100 Omega )
 • Dung kháng :

({Z_C} = frac{1}{{omega C}} = frac{1}{{100pi .frac{{{{10}^{ – 3}}}}{{22pi }}}} = 220Omega )

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

 • Tổng trở : ( Z = sqrt { R ^ { 2 } + ( Z_L-Z_C ) ^ { 2 } } = 130 Omega )

Vậy công suất toàn mạch :

(begin{array}{l}
P = UIcosvarphi
 = R{I^2} = frac{{{U_{AB}}}}{{{Z_{AB}}}}.R
 = {(frac{{260}}{{130}})^2}.50 = 200W
end{array})

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận