Bài 1,2,3 trang 13 đại số lớp 10: Tập hợp - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Đáp án bài tập trong SGK đại số lớp 10: Bài 1,2,3 SGK trang 13. Đây là những bài tập về tập hợp.

Bài 1. a) Cho A = {x ∈ N| x
Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp A.

b ) Cho tập hợp B = { 2, 6, 12, 20, 30 } .

Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

Bạn đang đọc: Bài 1,2,3 trang 13 đại số lớp 10: Tập hợp

c ) Hãy liệt kê những thành phần của tập hợp những học viên lớp em cao dưới 1 m60 .

Hướng dẫn :a) A = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18}.

b) B = {x ∈ N / x = n(n+1), n ∈ N, 1 ≤ n ≤ 5}.

c ) Học sinh tự thực thi .

Bài 2. Trong hai tập hợp A và B dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại ? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không ?

a ) A là tập hợp những hình vuông vắn
B là tập hợp những hình thoi .

b) A = {n ∈ N / n là một ước chung của 24 và 30}

Quảng cáo

B = { n ∈ N/ n là một ước của 6}.

Giải: a) Mỗi hình vuông là một hình thoi (có một góc vuông). Vậy A ⊂ B, A ≠ B.

b ) Mỗi số là ước của 6 là một ước chung của 24 và 30 .
n ∈ B => n ∈ A. Vậy B ⊂ A. Mặt khác mỗi ước chung của 24 và 30 là một ước của 6. Vậy A ⊂ B. Suy ra A = B .

Bài 3. Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

a ) A = { a, b } ;
b ) B = { 0, 1, 2 } .

Giải: a) {a}, {b}, Ø, A.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

Quảng cáo
b ) { 0 }, { 1 }, { 2 }, { 0, 1 }, { 0, 2 }, { 1, 2 }, Ø, B .
Ghi chú : Tập hợp Ø là tập hợp con của tập hợp bất kỳ. Mỗi một tập hợp là tập hợp con của chính nó .
— — — — — –

Ôn lại lý thuyết phần tập hợp

Lý thuyết về tập hợp – Chương 1: Mệnh đề tập hợp – Đại số lớp 10

Tóm tắt kiến thức

1. Khái niệm tập hợp

Tập hợp là một khái niệm cơ bản (không định nghĩa) của toán học. Các tập hợp thường được kí hiệu bằng những chữ cái in hoa: A, B, …, X, Y. Các phần tử của tập hợp được kí hiệu bằng các chữ in thường a, b, …, x, y. Kí hiệu a ∈ A để chỉ a là một phần tử của tập hợp A hay a thuộc tập hợp A. Ngược lại a ly-thuyet-ve-tap-hop_1-6052062 A để chỉ a không thuộc A.

Một tập hợp hoàn toàn có thể được cho bằng cách liệt kê những thành phần của nó hoặc được cho bằng cách nêu đặc thù đặc trưng của những phân tử của nó .

Ví dụ: A = {1, 2} hay A = {x ∈ R/ x2– 3 x +2=0}. Một tập hợp không có phân tử nào được gọi là tập hợp rỗng, kí hiệu Ø .

2. Biểu đồ Ven

Để minh họa một tập hợp người ta dùng một đường cong khép kín số lượng giới hạn một phần mặt phẳng. Các điểm thuộc phần mặt phẳng này chỉ những thành phần của tập hợp ấy .

taphop-6361484

3. Tập hợp con

Ta gọi A là tập hợp con của B, kí hiệu A ⊂ B ⇔ x ∈ A => x ∈ B

Xem thêm: Top 120+ tin nhắn gửi yêu thương ngọt ngào, lãng mạn ghi điểm trong lòng đối phương

4. Hai tập hợp bằng nhau

Hai tập hợp A và B bằng nhau, kí hiệu A = B, nếu toàn bộ những thành phần của chúng như nhau
A = B ⇔ A ⊂ B và B ⊂ A .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận