Bài 1,2,3, 4 trang 147 Hóa 9: Chất béo - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bài 47 chương 5 hóa 9: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Hóa 9.

A. Lý thuyết

1. Trạng thái tự nhiên và đặc thù vật lí .
a ) Trạng thái tự nhiên

Chất béo gồm mỡ lấy từ động vật và dầu ăn lấy từ thực vật.

Bạn đang đọc: Bài 1,2,3, 4 trang 147 Hóa 9: Chất béo

Trong khung hình động vật hoang dã, chất béo tập trung chuyên sâu nhiều ở mô mỡ, còn trong thực vật chất béo có ở hạt và quả .
b ) Tính chất vật lí .
Mỡ ở thể rắn, còn dầu ở thể lỏng. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan được trong dầu hỏa, xăng …
2. Thành phần và cấu trúc của chất béo .
– Glixerol ( glixerin ) có công thức cấu trúc sau :

2014-07-242010_57_12-scan006920-20windows20photo20viewer-3202429

– Axit béo là axit hữu cơ có công thức chung là R – COOH, trong đó R là gốc hiđrocacbon .
Thí dụ : C17H35 ­ COOH : axit stearic ;
C17H33 ­ COOH : axit oleic ;
C15H31 ­ COOH : axit panmitic ; …
– Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với những axit béo và có công thức chung là :
( R-COO ) 3C3 H5 .Quảng cáo
3. Tính chất hóa học .
Phản ứng quan trọng nhất của chất béo là phản ứng thủy phân .
a ) Thủy phân trong môi trường tự nhiên axit : Khi đun nóng chất béo với nước, có axit xúc tác, chất béo công dụng với nước tạ ra những axit béo và glixerol .
( RCOO ) 3C3 H5 + 3H2 ­ O – axit – tº → 3RCOOH + C3H5 ( OH ) 3
b ) Thủy phân trong môi trường tự nhiên kiềm : Khi đun chất béo với dung dịch kiềm, chất béo cũng bị thủy phân sinh ra muối của những axit béo và glixerol .
( RCOO ) 3C3 H5 + 3N aOH — tº → 3RCOON a + C3H5 ( OH ) 3 .
Hỗn hợp muối natri ( hoặc kali ) của axit béo là thành phần chính của xà phòng, vì thế phản ứng thủy phân của chất béo trong thiên nhiên và môi trường kiềm còn gọi là phản ứng xà phòng hóa .
4. Ứng dụng của chất béo .
– Làm thức ăn cho người và động vật hoang dã .

– Dùng để sản xuất xà phòng, glixerol.

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

Quảng cáo

 Hướng dẫn giải bài tập Hóa 9 trang 147 bài 47 Chất béo

Bài 1 trang 147: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:
A. Dầu ăn là este
B. Dầu ăn là este của glixerol
C. Dầu ăn là một este của glixerol và axit béo
D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo

Đáp án đúng: D.Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo

Bài 2:Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp vào chỗ trống
a) Chất béo … tan trong nước nhưng … trong benzen, dầu hỏa
b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng … este trong môi trường… tạo ra … và …
c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng … nhưng không phải là phản ứng…

Giả: a) Chất béo .không tan… tan trong nước nhưng .tan. trong benzen, dầu hỏa

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng .thủy phân… este trong môi trường.kiềm.. tạo ra ..glixerol. và .các muối của axit béo

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng ..thủy phân.. nhưng không phải là phản ứng..xà phòng hóa..

Bài 3 : Hãy chọn phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo :

a ) Giặt bằng nước ;
b ) Giặt bằng xà phòng ;
c ) Tẩy bằng cồn 96 o ;
d ) Tẩy bằng giấm ;
e ) Tẩy bằng xăng .
Hãy lý giải sự lựa chọn đó .

Giải: Để tẩy sạch vết dầu ăn dính vào quần áo, ta phải dùng các chất có thể hòa tan được dầu nhưng không phá hủy quần áo.

Xà phòng, cồn 96 o, xăng là những chất hòa tan được dầu và không làm hư hại quần áo nên những chiêu thức b ), c ), e ) là dùng được .
Giấm tuy hòa tan được dầu ăn nhưng hủy hoại quần áo nên không dùng được .
Nước không hòa tan được dầu ăn nên cũng không dùng được .

Bài 4: Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn hợp muối của axit béo.

a ) Tính m .
b ) Tính khối lượng xà phòng bánh hoàn toàn có thể thu được từ m kg hỗn hợp những muối trên. Biết muối của những axit béo chiếm 60 % khối lượng xà phòng .

Giải bài 4:

a) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

mRCOONa = mchất béo + mNaOH – mglixerol = 8,58 + 1,2 – 0,92 = 8,86 kg .
b ) Ta có : mRCOONa chiếm 60 % khối lượng xà phòng, suy ra khối lượng xà phòng là :
mxà phòng = 8,86. 100 / 60 = 14,77 ( kg ) .

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận