Bài 1, 2, 3, 4 trang 60 SGK Toán 3 – https://thcsbevandan.edu.vn - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

Bạn đang đọc: Bài 1, 2, 3, 4 trang 60 SGK Toán 3 – https://thcsbevandan.edu.vn

a ) 8 x 6 = 8 x 7 = 8 x 8 = 8 x 9 =
48 : 8 = 56 : 8 = 64 : 8 = 72 : 8 =
b ) 16 : 8 = 24 : 8 = 32 : 8 = 40 : 8 =
16 : 2 = 24 : 3 = 32 : 4 = 40 : 5 =

Phương pháp giải:

Dùng kỹ năng và kiến thức đã học về bảng nhân, chia trong khoanh vùng phạm vi 8, nhẩm rồi điền số thích hợp vào chỗ trống .

Lời giải chi tiết:

a ) 8 x 6 = 48 8 x7 = 56 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72
48 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 9
b ) 16 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 5
16 : 2 = 8 24 : 3 = 8 32 : 4 = 8 40 : 5 = 8.

Bài 2

Tính nhẩm :
32 : 8 = 24 : 8 = 40 : 5 = 16 : 8 =
42 : 7 = 36 : 6 = 48 : 8 = 48 : 6 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại những bảng chia trong khoanh vùng phạm vi 8 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống .

Lời giải chi tiết:

32 : 8 = 4 24 : 8 = 3 40 : 5 = 8 16 : 8 = 2
42 : 7 = 6 36 : 6 = 6 48 : 8 = 6 48 : 6 = 8

Bài 3

Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nhốt đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

Nuôi : 42 con thỏ
Bán : 10 con
Số còn lại nhốt vào 8 chuồng .
Mỗi chuồng : … con ?

Phương pháp giải

– Số con thỏ còn lại sau khi bán = Số thỏ khởi đầu – Số thỏ đã bán .
– Số con ở mỗi chuồng = Số vừa tính được : 8 .

Lời giải chi tiết:

Sau khi bán còn lại số con thỏ là :
42 – 10 = 32 ( con )
Mỗi chuồng nhốt số con thỏ còn lại là :
32 : 8 = 4 ( con )
Đáp số : 4 con.

Bài 4

Tìm ( displaystyle { 1 over8 } ) số ô vuông của mỗi hình :

b4-tr-60-sach-toan-3-2885461

Phương pháp giải:

– Đếm số ô vuông ở mỗi hình rồi lấy số đó chia cho 8 .

Lời giải chi tiết:

Hình a ) đã cho có 16 ô vuông
( displaystyle { 1 over 8 } ) số ô vuông ở hình a ) là :
16 : 8 = 2 ( ô vuông )
Hình b ) đã cho có 24 ô vuông

Vậy (displaystyle{1 over 8}) số ô vuông ở hình b) là:

Xem thêm: Danh sách bảng đơn vị đo khối lượng

24 : 8 = 3 ( ô vuông )

 Loigiaihay.com

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận