Anđehit propionic có công thức cấu tạo nào trong số các công thức cấu tạo dưới đây - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Giải bài 5 trang 69 SBT Hóa 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton giúp học viên biết cách làm bài tập trong SBT Hóa 11 .

Nội dung chính

Bạn đang đọc: Anđehit propionic có công thức cấu tạo nào trong số các công thức cấu tạo dưới đây

 • Anđehit propionic có công thức cấu tạo là :
 • Trắc nghiệm 50 phút Hóa lớp 11 – Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic – Đề số 17
 • Video liên quan

Bài 44.5 trang 69 Sách bài tập Hóa học 11: Anđehit propionic có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây?

A. CH3 – CH2 – CH2 – CHO .
B. CH3 – CH2 – CHO .
C .D .

Lời giải:

Đáp án : B.

Câu hỏi : Anđehit propionic có công thức cấu trúc nào trong số những công thức dưới đây ?

Lớp 11 Hoá học Lớp 11 – Hoá học Trong những chất có công thức cấu trúc ghi ở dưới đây, chất nào không phải là anđehit ?A. H – CH = O .B. O = CH – CH = O .

C. 

D. C H 3 – C H = O. Benzyl bromua có công thức cấu trúc nào trong số những công thức dưới đây ?

A. 

B. 

C. 

D. 

Anđehit propionic có công thức cấu trúc là

A. CH3CH2CHO

B. HCOOCH2CH3

C. CH3CH(CH3)2

D. CH3CH2CH2CHO

Anđehit propionic có công thức cấu trúc là :

A. CH3-CH2-CH2-CHO

B. CH3-CH2-CHO

C. CH3-CH(CH3)-CHO

D. H-COO-CH2-CH3

Anđehit propionic có công thức cấu trúc là A. CH3CH2CHO B. HCOOCH2CH3 C. CH3CH ( CH3 ) 2 D. CH3CH2CH2CHO Anđehit propionic có công thức cấu trúc là

A. CH3CH2CHO

B. HCOOCH2CH3

C. CH3CH(CH3)2

D. CH3CH2CH2CHO

Anđehit propionic có công thức cấu trúc là :

A. CH3-CH2-CH2-CHO.

B. CH3-CH2-CHO.

C. CH3-CH(CH3)-CHO.

D. H-COO-CH2-CH3.

Cho những công thức cấu trúc dưới đây, chất nào không phải anđehit ?

A.  H − C H = O  .

B.  O = C H − C H = O  .

C. C H 3 − C O − C H 3  .

D.  C H 3 − C H = O  .

Thế nào là anđehit ? Viết công thức cấu trúc của những anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.

Anđehit propionic có công thức cấu tạo là :

A.CH3 – CH2 – CH2 – CHO .

B.CH3 – CH2 – CHO

C.

D.HCOOCH2 – CH3 .

Đáp án và lời giải
Đáp án : B
Lời giải :CH3 – CH2 – CHO
Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Trắc nghiệm 50 phút Hóa lớp 11 – Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic – Đề số 17

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Trong các chất dưới đây, chất nào không phải là anđehit?

  Xem thêm: Công thức tính thể tích khối nón chuẩn kèm ví dụ dễ hiểu

 • b ) C2H2Phát biểu nào dưới đây là sai ?

 • CTCT của X, Y lần lượt là :

 • Tên hợp chất đó theo danh pháp IUPAC là :

 • X hoàn toàn có thể là :
  CH3CH2CH2Cl ( 1 ) ; CH3-CH = CH2 ( 2 ) ; CH3-CH2-CHO ( 3 ) .

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Tậpngiệmcủabấtphươngtrình:

  Xem thêm: Định lý pytago – Hướng dẫn giải bài tập Hình học lớp 7

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận