Ag có tác dụng với h2so4 loãng không - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post
Đáp án :

Nội dung chính

Bạn đang đọc: Ag có tác dụng với h2so4 loãng không

  • Tính chất hóa học của kim loại
  • 1. Tác dụng với phi kim
  • 2. Tác dụng với axit
  • 3. Tác dụng với dung dịch muối
  • 4. Tác dụng với nước
  • Câu hỏi chuyên đề vận dụng liên quan H2SO4
  • Video liên quan

Bạn nên học kĩ tính chất của Axit hơn là như này .

H2SO4 đặc nóng có tính oxi hoá mạnh
Hầu hết những sắt kẽm kim loại phản ứng được với H2SO4 đặc nóng ( trừ Pt, Au ) và H2SO4 đặc nguội ( trừ Pt, Au, Fe, Al, Cr … ), khi đó S + 6 trong H2SO4 bị khử thành S + 4 ( SO2 ) ; So hoặc S-2 ( H2S )

1 kết quả được tìm thấy – Hiển thị kết quả từ 1 đến 1
Trang 1 – Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

1 kết quả được tìm thấy – Hiển thị kết quả từ 1 đến 1 Trang 1

Cập Nhật 2022 – 05-28 06:10:28 am
Đáp án giải thuật, hướng dẫn giải chi tiết cụ thể :

Đáp án A.

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với những sắt kẽm kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa. Vậy sắt kẽm kim loại Cu không phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng .
Ag có tác dụng với h2so4 loãng không

Tính chất hóa học của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

a. Với oxi

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit .
3F e + 2O2 Fe3O4
Trừ Ag, Au, Pt không phản ứng được với oxi

b. Với lưu huỳnh

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua ( = S )
2A l + 2S Al2S3

c. Phản ứng với clo

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua ( – Cl ) 2F e + 3C l2 2F eCl3

2. Tác dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng ( chỉ có sắt kẽm kim loại đứng trước H mới phản ứng )
2A l + 6HC l 2A lCl3 + 3H2
Tác dụng với HNO3, H2SO4 trong điều kiện kèm theo kèm theo đặc, nóng .
Tác dụng với HNO3 : tính năng tạo thành muối nitrat và nhiều khí khác nhau .
M + HNO3 M ( NO3 ) n + { NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O ) + H2O
Tác dụng với H2SO4 : tính năng tạo thành muối sunfat và nhiều loại khí .
M + H2SO4 M2 ( SO4 ) n + { S, SO2, H2S } + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, Ba không đẩy được sắt kẽm kim loại vì hiệu quả ngay với nước. Kim loại đứng trước đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng .
2A l + 3F eSO4 Al2 ( SO4 ) 3 + 3F e

4. Tác dụng với nước

Những sắt kẽm kim loại mạnh gồm : R = { K, Na, Ca, Li, Ba, Sr, } trong điều kiện kèm theo kèm theo thường thuận tiện tính năng với nước tạo ra dung dịch bazơ. R + nH2O H2 + R ( OH ) n
Ag có tác dụng với h2so4 loãng không

Câu hỏi chuyên đề vận dụng liên quan H2SO4

Câu 1. Dãy gồm các kim loại nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Fe, Cu, Mg B. Zn, Fe, Cu C. Zn, Fe, Al .D. Fe, Zn, Ag

Đáp án C (Cu, Ag không công dụng với axit loãng).

Câu 2. Dãy các chất không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Fe2O3, Ba ( OH ) 2. B. Ag, CuO, Cu ( OH ) 2. C. K2O, Fe ( OH ) 2, K2CO3. D. MgO, MgCO3, Mg ( OH ) 2X em đáp án

Đáp án B

Oxit bazo, bazo và 1 số ít muối hiệu quả được với dung dịch H2SO4 loãng => Đáp án : B vì có Ag đứng sau H2 không tác dụng được với H2SO4

Câu 3. Axit H2SO4 loãng không tác dụng với kim loại nào sau đây?

A. Al B. Fe. C. Mg .D. Ag

Đáp án D (Ag là kim loại đứng sau H trong dãy điện hóa nên không phản ứng được với dd H2SO4 loãng)

Câu 4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

A. Cho hỗn hợp Cu, CuO vào dung dịch H2SO4 loãng. B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3. C. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội .D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O .

Đáp án B

Như vậy Mindovermetal vừa chia sẻ cho bạn các kim loại không phản ứng được với H2SO4 loãng. Hy vọng qua bài viết và các tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho bạn để góp phần chinh phục môn hóa khó nhằn này nhé!

Câu hỏi : Cho biết loại sản phẩm tạo thành khi cho Ag công dụng với H2SO4 loãng

Trả lời:

Xem thêm: 99+ Hình Avatar Mèo Cặp cute và Cực Chất Cho Các Couple | TTTVM – Thamtrangtraivinamilk

Phản ứng Ag + H2SO4 loãng không xảy ra vì Ag là sắt kẽm kim loại yếu đứng sauH2 trong dãy hoạt động hóa học nên không tính năng được với axit trung bình yếu ( HCl, H2SO4 loãng ) chỉ công dụng được với axit mạnh nhưH2SO4 đặc, HNO3 .

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về axit sunfuric H2SO4 nhé!

I.Tính chất vật lý củaaxit sunfuric H2SO4
– Axit sunfuricH2SO4là chất lỏng, sánh như dầu, nặng gấp 2 lần nước, khó bay hơi và tan vô hạn trong nước .
– Axit sunfuric H2SO4đặchút nước mạnh và tỏa nhiều nhiệt nênkhi pha loãng phải cho từ từ axit đặc vào nước. Nếu làm ngược lại sẽ làm nước sôi bất ngờ đột ngột bắn ra ngoài kèm theo những giọt axit làm bỏng da hoặc cháy quần áo .
– Cấu tạo phân tử của axit sunfuric H2SO4 :
II. Tính chất hóa học của axit sunfuric

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4loãng)

+ H2SO4loãng là một axit mạnh, có khá đầy đủ những đặc thù hóa học chung của một axit .
+ Axit sunfuric loãng làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ .
+ Axit sunfuric có năng lực làm quỳ tím hóa đỏ do tính axit mạnh của nó .
+ Axit sunfuric loãng công dụng với sắt kẽm kim loại
+ Axit sunfuric loãng có năng lực công dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại
K > Ba > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe2 + > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg + > Ag > Pt > Au

Ví dụ:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 ↑
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
2A l + 3H2 SO4 → Al2 ( SO4 ) 3 + 3H2
H2SO4 + Ba → BaSO4 + H2
+ Axit sunfuric loãng tính năng với bazơ
2N aOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2 O
H2SO4 + Fe ( OH ) 2 → FeSO4 + 2H2 O
Cu ( OH ) 2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2 O
Ba ( OH ) 2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2 O
+ Axit sunfuric loãng công dụng với oxit bazơ
H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O
H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O
+ Axit sunfuric loãng tính năng với muối
H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O
H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + CO2 + H2O
H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HC l

2. Axit sunfuric đặc (H2SO4 đặc)

* Số oxi hóa của mà lưu huỳnh ( S ) hoàn toàn có thể có là : – 2 ; 0 ; + 4 ; + 6. Trong H2SO4 thì S có mức oxi hóa + 6 cao nhất nên → H2SO4 đặc có tính axit mạnh, oxi hóa mạnh và có tính háo nước .
a ) Axit sunfuric đặc tính năng với sắt kẽm kim loại
– Thí nghiệm : Cho mảnh Cu vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc
– Hiện tượng : dung dịch chuyển sang màu xanh và khí bay ra có mùi sốc .
– Phương trình hóa học :
2H2 SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2 O
– H2SO4 đặc, nóng công dụng với những sắt kẽm kim loại khác
2F e + 6H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3SO2 ↑ + 6H2 O
5H2 SO4 + 4Z n → 4Z nSO4 + H2S ↑ + 4H2 O

*Lưu ý:

– Trong những bài tập vận dụng, sắt kẽm kim loại công dụng với axit sunfuric đặc thường gặp nhất là tạo khí SO2, khi giải thường vận dụng bảo toàn e và bảo toàn nguyên tố :
ne = nkim loại. ( hóa trị ) sắt kẽm kim loại = 2 nSO2nH2SO4 pứ = 2 nSO2 muối = mkim loại + 96 nSO2
– H2SO4 đặc nguội thụ động ( không phản ứng ) với Al, Fe, Cr
– H2SO4đặc phản ứng được với hầu hết những sắt kẽm kim loại ( trừ Au và Pt ) → muối ( trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị cao ) + H2O + SO2 ↑ ( S, H2S ) .
– Sản phẩm khử của S + 6 tùy thuộc vào độ mạnh của sắt kẽm kim loại : sắt kẽm kim loại có tính khử càng mạnh thì S + 6 bị khử xuống mức oxi hóa càng thấp .
b ) Axit sunfuric đặc tính năng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2 ↑
– PTPƯ : H2SO4 đặc + Phi kim → Oxit phi kim + H2O + SO2 ↑
S + 2H2 SO4 → 2H2 O + 3SO2 ↑
C + 2H2 SO4 → CO2 + 2H2 O + 2SO2 ↑
2P + 5H2 SO4 → 2H3 PO4 + 5H2 O + 2SO2 ↑
c ) Axit sunfuric đặc tính năng với những chất khử khác
– PTPƯ : H2SO4 đặc + chất khử ( FeO, FeSO4 ) → Muối + H2O + SO2 ↑
2H2 SO4 + 2F eSO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 ↑ + 2H2 O
2F eO + 4H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 ↑ + 4H2 O
d ) Tính háo nước của axit sunfuric
– Thí nghiệm : Cho H2SO4đặc vào cốc đựng đường

-Hiện tượng:Đường chuyển sang màu đen và sôi trào

Xem thêm: Anh Bạn Thiên Thần – Angel Buddy Full Tiếng Việt Bản Đẹp | Truyện Mới

– Phương trình hóa học :
C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4. 11H2 O

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận