55 câu Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 có đáp án: Thoát hơi nước - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Tailieumoi. vn xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 3 : Thoát hơi nước tinh lọc, có đáp án. Tài liệu có 25 trang gồm 55 câu trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Sinh học 11. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện trắc nghiệm để đạt tác dụng cao trong bài thi trắc nghiệm môn Sinh học 11 .
Giới thiệu về tài liệu :
– Số trang : 25 trang

– Số câu hỏi trắc nghiệm: 55 câu

Bạn đang đọc: 55 câu Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 có đáp án: Thoát hơi nước

– Lời giải và đáp án : có
Mời quí bạn đọc tải xuống để xem khá đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 có đáp án : Thoát hơi nước – Sinh Học lớp 11 :

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 11

 

Bài giảng Sinh học 11 Bài 3: Thoát hơi nước

BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC

Câu 1 : Cơ quan thoát hơi nước của cây là :
A. Cành
B. Lá
C. Thân
D. Rễ

Lời giải:

Cơ quan thoát hơi nước đa phần của cây là lá .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 2 : Ở ngô, quy trình thoát hơi nước hầu hết diễn ra ở cơ quan nào sau đây ?
A. Lá .
B. Rễ .
C. Thân .
D. Hoa .

Lời giải:

Ở ngô, quy trình thoát hơi nước hầu hết diễn ra ở lá
Đáp án cần chọn là : A
Câu 3 : Quá trình thoát hơi nước qua lá giúp tạo :
A. Động lực đầu trên của dòng mạch rây
B. Động lực đầu dưới của dòng mạch rây .
C. Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ .
D. Động lực đầu dưới của dòng mạch gỗ .

Lời giải:

Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 4 : Vai trò quan trọng nhất của thoát hơi nước là gì ?
A. Giảm nhiệt độ mặt phẳng lá
B. Để mở khí khổng
C. Để hút khoáng
D. Để có động lực hút nước

Lời giải:

Vai trò quan trọng của thoát hơi nước là tạo động lực hút nước .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 5 : Vai trò quy trình thoát hơi nước của cây là :
A. Tăng lượng nước cho cây
B. Giúp cây luân chuyển nước, những chất từ rễ lên thân và lá
C. Cân bằng khoáng cho cây
D. Làm giảm lượng khoáng trong cây

Lời giải:

Vai trò quy trình thoát hơi nước của cây là giúp cây luân chuyển nước, những chất từ rễ lên thân và lá .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 6 : Thoát hơi nước có những vai trò nào trong những vai trò sau đây ?
( 1 ) Tạo lực hút đầu trên .
( 2 ) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng .
( 3 ) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá phân phối cho quy trình quang hợp .
( 4 ) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí. Phương án vấn đáp đúng là :
A. ( 1 ), ( 3 ) và ( 4 ) .
B. ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 ) .
C. ( 2 ), ( 3 ) và ( 4 ) .
D. ( 1 ), ( 2 ) và ( 4 ) .

Lời giải:

Thoát hơi nước có những vai trò là :

  • Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ
  • Có công dụng hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng
  • Giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá cần cho quang hợp

Đáp án cần chọn là : B
Câu 7 : Thoát hơi nước có những vai trò nào trong những vai trò sau đây ?
( 1 ) Tạo lực hút đầu trên .
( 2 ) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng .
( 3 ) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung ứng cho quy trình quang hợp .
( 4 ) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí Phương án trà lời đúng là :
A. ( 2 ), ( 3 ) và ( 4 )
B. ( 1 ), ( 2 ) và ( 4 )
C. ( 1 ), ( 3 ) và ( 4 )
D. ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 )

Lời giải:

Thoát hơi nước có những vai trò 1,2,3
Đáp án cần chọn là : D
Câu 8 : Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì so với cây ?
A. Làm cho không khí ẩm và dịu mát nhất là trong những ngày nắng nóng
B. Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời
C. Tạo ra sức hút để luân chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá
D. Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời và tạo ra sức hút để luân chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá

Lời giải:

Sự thoát hơi nước qua lá làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời và tạo ra sức hút để luân chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 9 : Quá trình thoát hơi nước ở lá cây có bao nhiêu vai trò sau đây ?
( 1 ) Tạo ra lực hút phía trên để hút nước và chất khoáng từ rễ lên .
( 2 ) Tạo điều kiện kèm theo cho sự luân chuyển của những chất hữu cơ đi xuống rễ .
( 3 ) Tạo điều kiện kèm theo cho CO2 khuyếch tán vào lá phân phối cho quang hợp .
( 4 ) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng .
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Lời giải:

Thoát hơi nước có những vai trò là :
– Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ
– Có tính năng hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng
– Giúp cho khí CO2khuếch tán vào bên trong lá cần cho quang hợp
Đáp án cần chọn là : C

Câu 10: Quá trình thoát hơi nước qua lá không có vai trò

A. Cung cấp nguồn năng lượng cho lá .
B. Cung cấp phân phối CO2 cho quy trình quang hợp .
C. Hạ nhiệt độ cho lá .
D. Vận chuyển nước, ion khoáng

Lời giải:

Quá trình thoát hơi nước qua lá không có vai trò phân phối nguồn năng lượng cho lá
Đáp án cần chọn là : A
Câu 11 : Vai trò nào sau đây không thuộc quy trình thoát hơi nước ?
A. Kích thích quy trình quang hợp và hô hấp diễn ra với vận tốc thông thường .
B. Tạo ra trạng thái hơi thiếu nước của mô, tạo điều kiện kèm theo cho những quy trình trao đổi chất diễn ra can đảm và mạnh mẽ .
C. Là động lực bên trên của quy trình hút và luân chuyển nước .
D. Tránh sự đốt nóng lá cây bởi ánh sáng mặt trời .

Lời giải:

Thoát hơi nước có những vai trò là :

  • Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ
  • Có tính năng hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng
  • Giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá cần cho quang hợp

Đáp án cần chọn là : A
Câu 12 : Khi tế bào khí khổng no nước thì
A. Thành mỏng mảnh căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra .
B. Thành dày căng ra làm cho thành mỏng dính căng theo, khí khổng mở ra .
C. Thành dày căng ra làm cho thành mỏng dính co lại, khí khổng mở ra .
D. Thành mỏng mảnh căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra

Lời giải:

Khi no nước, thành mỏng dính của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo → khí khổng mở .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 13 : Khi tế bào khí khổng mất nước thì
A. Thành mỏng hết căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại .
B. Thành dày căng ra làm cho thành mỏng mảnh cong theo, khí khổng đóng lại .
C. Thành dảy căng ra làm cho thành mỏng dính co lại, khí khổng đóng lại .
D. Thành mỏng mảnh căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng khép lại .

Lời giải:

Khi mất nước, thành mỏng dính hết căng và thành dày duỗi thẳng → khí khổng đóng lại. Khí khổng không khi nào đóng trọn vẹn .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 14 : Thoát hơi nước qua lá bằng con đường
A. qua khí khổng, mô giậu
B. qua khí khổng, cutin
C. qua cutin, biểu bì
D. qua cutin, mô giậu

Lời giải:

Thoát hơi nước qua lá qua 2 con đường : Qua khí khổng là đa phần và lớp cutin là thứ yếu
Đáp án cần chọn là : B
Câu 15 : Thoát hơi nước qua lá qua những con đường nào ?
A. Qua khí khổng là đa phần và lớp cutin là thứ yếu
B. Qua khí khổng là thứ yếu và lớp cutin là hầu hết
C. Qua lớp biểu bì là hầu hết và qua lông hút là thứ yếu
D. Qua mạch gỗ là đa phần và qua mạch rây là thứ yếu

Lời giải:

Thoát hơi nước qua lá qua 2 con đường : Qua khí khổng là hầu hết và lớp cutin là thứ yếu
Đáp án cần chọn là : A
Câu 16 : Cho những đặc thù sau :
( 1 ) Được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng .
( 2 ) Vận tốc lớn .
( 3 ) Không được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng .
( 4 ) Vận tốc nhỏ. Con đường thoát hơi nước qua cutin có bao nhiêu đặc thù trên ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Lời giải:

Thoát hơi nước qua cutin có đặc thù : tốc độ nhỏ và không được kiểm soát và điều chỉnh
Đáp án cần chọn là : B
Câu 17 : Con đường thoát hơi nước qua mặt phẳng lá ( qua cutin ) có đặc thù là
A. tốc độ lớn, không được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng .
B. tốc độ nhỏ, không được kiểm soát và điều chỉnh .
C. tốc độ lớn, được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng .
D. tốc độ nhỏ, được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng .

Lời giải:

Con đường thoát hơi nước qua mặt phẳng lá ( qua cutin ) có đặc thù là tốc độ nhỏ, không được kiểm soát và điều chỉnh mà nhờ vào vào từng loại cây và độ tuổi sinh lý của lá cây ( lá non có lớp cutin mỏng dính hơn lá già )
Đáp án cần chọn là : B
Câu 18 : Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc thù là
A. Vận tốc lớn, được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng .
B. Vận tốc nhỏ, được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng .
C. Vận tốc lớn, không được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng
D. Vận tốc nhỏ, không được kiểm soát và điều chỉnh

Lời giải:

Thoát hơi nước qua khí khổng có đặc thù tốc độ lớn và được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 19 : Qua con đường nào, quy trình thoát hơi nước có tốc độ lớn và được kiểm soát và điều chỉnh ?
A. Con đường qua bề một lá, qua cutin .
B. Con đường qua bì khổng .
C. Con đường qua cành và lá .
D. Con đường qua khí khổng .

Lời giải:

Thoát hơi nước qua khí khổng có đặc thù tốc độ lớn và được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 20 : Đặc điểm của con đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là :
A. lượng nước thoát ra lớn, không hề kiểm soát và điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng
B. lượng nước thoát ra nhỏ, không hề kiểm soát và điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng
C. lượng nước thoát ra nhỏ, hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh được sự đóng mờ của khí khổng
D. lượng nước thoát ra lớn, hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng

Lời giải:

Thoát hơi nước qua khí khổng có đặc thù tốc độ lớn và được kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 21 : Hiện tượng ứ giọt ở những thực vật là ?
A. Những giọt nước Open trên đầu tận cùng của lá khi không khí bão hòa hơi nước .
B. Thoát hơi nước quá mạnh, lá không thoát kịp nên hơi nước bị ứ đọng thành giọt .
C. Thoát hơi nước mạnh qua cutin
D. Chất lỏng hình thành từ nhựa cây .

Lời giải:

Qua những đêm khí ẩm vào buổi sáng thường có những giọt nước Open trên đầu tận cùng của lá ( đặc biệt quan trọng, thường thấy ở lá cây một lá mầm ) → hiện tượng kỳ lạ đó gọi là sự ứ giọt .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 22 : Hiện tượng ứ giọt là
A. Cắt ngang thân hoặc cành cây sẽ có những giọt nhựa đọng lại ở chỗ cắt .
B. Khi cây thừa nước sẽ tạo những giọt nhỏ để thải ra ngoài .
C. Khi không khí bão hòa hơi nước, cây thoát nước thành giọt ở mép lá .
D. Nước hút vào rễ nhưng không luân chuyển được lên trên .

Lời giải:

Hiện tượng ứ giọt là khi không khí bão hòa hơi nước, cây thoát nước thành giọt ở mép lá .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 23 : Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng kỳ lạ ứ giọt ở những thực vật ?
A. Ứ giọt chỉ Open ở những loài thực vật nhỏ .
B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng kỳ lạ ứ giọt .
C. Ứ giọt xảy ra khi nhiệt độ không khí tương đối cao .
D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng kỳ lạ ứ giọt là nhựa cây .

Lời giải:

Ứ giọt là những giọt nước được hình thành ở đầu tận cùng của lá chứ không phải là nhựa cây .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 24 : Phát biểu nào dưới đây đúng về hiện tượng kỳ lạ ứ giọt ở những thực vật ?
A. Ứ giọt Open ở mọi loài thực vật .
B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng kỳ lạ ứ giọt .
C. Ứ giọt xảy ra khi nhiệt độ không khí tương đối thấp .
D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng kỳ lạ ứ giọt là nhựa cây .

Lời giải:

Ý A sai vì Ứ giọt Open ở 1 số ít loài thực vật ( cây thân thảo ) .
Ý C sai vì Hiện tượng ứ giọt là khi không khí bão hòa hơi nước
Ý D sai vì Ứ giọt là những giọt nước được hình thành ở đầu tận cùng của lá chứ không phải là nhựa cây .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 25 : Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về hiện tượng kỳ lạ ứ giọt ở thực vật ?
A. Áp suất rễ có tương quan đến hiện tượng kỳ lạ ứ giọt .
B. Ứ giọt Open ở thực vật nhiệt đới gió mùa .
C. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém .
D. Ứ giọt xảy ra khi nhiệt độ trong không khí tương đối cao .

Lời giải:

Ứ giọt : là do môi trường tự nhiên có nhiệt độ cao, bão hòa hơi nước, nước trong cây không thoát qua lá ở dạng hơi được nên có hiện tượng kỳ lạ ứ giọt nhờ áp suất rễ .
Phát biểu sai về hiện tượng kỳ lạ ứ giọt là : B, ứ giọt Open ở thực vật ôn đới .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 26 : Cho những tác nhân sau :
( 1 ) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng .
( 2 ) Độ dày, mỏng mảnh của lớp cutin .
( 3 ) Nhiệt độ môi trường tự nhiên .
( 4 ) Gió và những ion khoáng .
( 5 ) Độ pH của đất. Có bao nhiêu tác nhân tương quan đến điều tiết độ mở khí khổng ? Nhân tố nào là hầu hết ?
A. ( 3 ) và ( 1 ) .
B. ( 3 ) và ( 2 ) .
C. ( 2 ) và ( 1 ) .
D. ( 2 ) và ( 3 ) .

Lời giải:

Nhân tố tương quan đến điều tiết độ mở khí khổng là ( 1 ), ( 3 ), ( 4 ), tác nhân đa phần là ( 1 ) .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 27 : Phát biểu nào dưới đây đúng về hiện tượng kỳ lạ ứ giọt ở những thực vật ?
A. Ứ giọt Open ở mọi loài thực vật .
B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng kỳ lạ ứ giọt .
C. Ứ giọt xảy ra khi nhiệt độ không khí tương đối thấp .
D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng kỳ lạ ứ giọt là nhựa cây .

Lời giải:

Ý A sai vì Ứ giọt Open ở một số ít loài thực vật ( cây thân thảo ) .

Ý C sai vì Hiện tượng ứ giọt là khi không khí bão hòa hơi nước

Xem thêm: NGỮ PHÁP MINNA NO NIHONGO BÀI 35 – JES

Ý D sai vì Ứ giọt là những giọt nước được hình thành ở đầu tận cùng của lá chứ không phải là nhựa cây .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 28 : Các nhân hầu hết điều tiết độ mở khí khổng là
A. nhiệt độ .
B. ánh sáng .
C. hàm lượng nước .
D. ion khoáng .

Lời giải:

Tác nhân hầu hết điều tiết độ mở khí khổng là hàm lượng nước. Nhân tố tương quan đến điều tiết độ mở khí khổng là : nhiệt độ, ánh sáng, ion khoáng .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 29 : Tác nhân đa phần điều tiết độ mở của khí khổng là
A. Hàm lượng N trong tế bào khi khổng
B. Hàm lượng H2O trong tế bào khí khổng
C. Hàm lượng CO2 trong tế bào khí khổng
D. Hàm lượng O2 trong tế bào khí khổng

Lời giải:

Tác nhân đa phần điều tiết độ mở của khí khổng là hàm lượng H2O trong tế bào khí khổng .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 30 : Khi xét về tác động ảnh hưởng của nhiệt độ không khí đến sự thoát hơi nước, điều nào sau đây đúng ?
A. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra .
B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu .
C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh .
D. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh .

Lời giải:

Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 31 : Độ ẩm không khí càng thấp thì sự thoát hơi nước ?
A. không đổi khác .
B. càng yếu .
C. ngừng hẳn .
D. càng mạnh .

Lời giải:

Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh
Đáp án cần chọn là : D
Câu 32 : Độ ẩm không khí càng thấp thì sự thoát hơi nước ?
A. không đổi khác .
B. càng yếu .
C. ngừng hẳn .
D. càng mạnh .

Lời giải:

Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh
Đáp án cần chọn là : D
Câu 33 : Hiện tượng ứ giọt thường xảy ra ở những loại cây nào ?
A. Cây bụi thấp và cây thân thảo
B. Cây thân bò
C. Cây thân gỗ
D. Cây thân cột

Lời giải:

– Các cây bụi thấp và thân thảo thường mọc ở dưới những cây lớn hơn do đó khu vật sống của nó thường có nhiệt độ cao do đó khi hơi nước từ những bộ phận của nó thoát ra khó bay hơi hơn nên nó ngưng tụ lại trên lá thành giọt ( do sự chênh lệch nông độ hơi nước trong cây và ngoài môi trường tự nhiên ) .
– Các cây thân thảo và những cây bụi thấp có thân ngắn do đó thời hạn để nước luân chuyển đến những bộ phận thoát hơi nước của cây ngắn, do đó hơi nước liên tục tích tụ thành giọt ( vận tốc bốc hơi Lời giải:

Hiện tượng ứ giọt chỉ xuất hiên ở cây thân thảo vì : những cây này thấp, gần mặt đất dễ xảy ra bão hòa hơi nước vào đêm hôm nhất là khi trời lạnh và áp suất rễ đủ đẩy nước lên mép lá .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 35 : Độ ẩm đất tương quan ngặt nghèo đến quy trình hấp thụ nước của rễ như thế nào ?
A. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn .
B. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng .
C. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn
D. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít .

Lời giải:

Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 36 : Độ ẩm đất càng cao thì quy trình hấp thụ nước của rễ ?
A. càng lớn .
B. ngừng .
C. không đổi khác .
D. càng thấp .

Lời giải:

Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn
Đáp án cần chọn là : A
Câu 37 : Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ ứ giọt là do :
A. Các phân tử nước có liên kểt với nhau tạo nên sức căng mặt phẳng
B. Sự thoát hơi nước yếu
C. Độ ẩm không khí cao gây bão hòa hơi nước
D. Cả A và C

Lời giải:

Những đêm ẩm ước, nhiệt độ tương đối của không khí quá cao, bão hoà hơi nước, không hề hình thành hơi nước để thoát vào không khí như ban ngày, do đó nước ứ qua mạch gỗ ở tận những đầu cuối của lá, nơi có khí khổng. Hơn nữa do những phân tử nước có lực link với nhau tạo nên sức căng mặt phẳng, hình thành nên giọt nước treo đầu tận cùng của lá .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 38 : Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ ứ giọt là do :
I. Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra
II. Có sự bão hòa hơi nước trong không khí
III. Hơi nước thoát từ lá rơi lại trên phiến lá
IV. Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá
A. I, II.
B. I, III.
C. II, III.
D. II, IV .

Lời giải:

Nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ ứ giọt là do :
+ Có sự bão hòa hơi nước trong không khí
+ Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá
Đáp án cần chọn là : D
Câu 39 : Ion nào điều tiết độ mở khí khổng :
A. K + .
B. Mg2 + .
C. Mn2 + .
D. Ca2 + .

Lời giải:

Ion điều tiết độ mở khí khổng là K + .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 40 : Ion khoáng có công dụng làm tăng quy trình thoát hơi nước là
A. K +
B. Mg2 + .
C. Fe2 +
D. Na +

Lời giải:

Ion khoáng có công dụng làm tăng quy trình thoát hơi nước là K +
Đáp án cần chọn là : A
Câu 41 : Ion khoáng có công dụng làm tăng quy trình thoát hơi nước là
A. K +
B. Mg2 + .
C. Fe2 +
D. Na +

Lời giải:

Ion khoáng có tính năng làm tăng quy trình thoát hơi nước là K +
Đáp án cần chọn là : A
Câu 42 : Nhân tố nội tại nào quyết định hành động nhất đến thoát hơi nước ?
A. Số lượng khí khổng
B. Kích thước khí khổng
C. Phân bố của khí khổng
D. Sự đóng mở khí khổng

Lời giải:

Sự thoát hơi nước nhờ vào vào sự đóng mở của khí khổng .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 43 : Sự thoát hơi nước nhờ vào vào ?
A. Số lượng khí khổng
B. Sự đóng mở khí khổng
C. Độ dày của tầng cutin
D. Tuổi của lá

Lời giải:

Sự thoát hơi nước nhờ vào vào sự đóng mở của khí khổng .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 44 : Đặc điểm nào của lá không tương quan đến thoát hơi nước qua cutin ?
A. Tuổi lá
B. Độ dày của lá
C. Độ dày của cutin
D. Diện tích lá .

Lời giải:

Độ dày của lá không ảnh hưởng tác động tới sự thoát hơi nước qua cutin .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 45 : Thoát hơi nước qua cutin chịu ảnh hưởng tác động của ?
A. Tuổi lá
B. Diện tích lá .
C. Độ dày của cutin
D. Cả A, B và C

Lời giải:

Sự thoát hơi nước qua cutin có tốc độ nhỏ và không được kiểm soát và điều chỉnh, nhờ vào vào tuổi lá, diện tích quy hoạnh lá ; độ dày của cutin, …
Đáp án cần chọn là : D
Câu 46 : Một lá cây có khối lượng 0,15 g, sau 15 phút thoát hơi nước thì khối lượng lá giảm mất 0,07 g. Xác định cường độ thoát hơi nước của lá cây trên. Biết diện tích quy hoạnh lá 0,5 dm2 .
A. 0,009 g / dm2 / giờ
B. 0,56 g / dm2 / giờ .
C. 0,64 g / dm2 / giờ .
D. 0,01 g / dm2 / giờ

Lời giải:

Sử dụng công thức tính cường độ thoát hơi nước : khối lượng nước thoát ra / diện tích quy hoạnh / thời hạn
Đổi đơn vị chức năng :
T = 15 phút = 0,25 h
Cường độ thoát hơi nước là : 0,07 : 0,5 : 0,25 = 0,56 g / dm2 / giờ
Đáp án cần chọn là : B
Câu 47 : Một lá cây có khối lượng 0,15 g, sau 15 phút thoát hơi nước thì khối lượng lá giảm mất 0,08 g. Xác định cường độ thoát hơi nước của lá cây trên. Biết diện tích quy hoạnh lá 0,5 dm2 .
A. 0,009 g / dm2 / giờ .
B. 0,56 g / dm2 / giờ .
C. 0,64 g / dm2 / giờ .
D. 0,01 g / dm2 / giờ .

Lời giải:

Sử dụng công thức tính cường độ thoát hơi nước : khối lượng nước thoát ra / diện tích quy hoạnh / thời hạn
Đổi đơn vị chức năng :
T = 15 phút = 0,25 h
Cường độ thoát hơi nước là : 0,64 g / dm2 / giờ
Đáp án cần chọn là : C
Câu 48 : Cấu tạo của một khí khổng có đặc thù nào sau đây ?
1. Mỗi khí khổng có hai tế bào bình hạt đậu xếp úp vào nhau .
2. Mồi tế bào của khí khổng có chứa rất nhiều lục lạp .
3. Tế bào khí khổng có vách dày mỏng dính không đều ; thành trong sát lỗ khí dày hơn nhiều so với thành ngoài .
4. Các tế bào hạt đậu của khí khổng xếp gần tế bào nhu mô của lá .
Hai đặc thù cấu trúc quan trọng nào tương thích với công dụng đóng mở của khí khổng ?
A. 1, 3
B. 2, 3
C. 1,2
D. 3,4

Lời giải:

Mỗi khí khổng gồm hai tế bào bình hạt đậu xếp úp vào nhau ; thành trong dày hơn rất nhiều so với thành ngoài. Cấu tạo này giúp khí khổng thực thi được tính năng đóng mở của mình một cách thuận tiện .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 49 : Đặc điểm cấu trúc nào của khí khổng thuận tiện cho quy trình đóng mở ?
A. Mép ( Vách ) trong của tế bào dày, mép ngoài mỏng mảnh
B. Mép ( Vách ) trong và mép ngoài của tế bào đều rất dày
C. Mép ( Vách ) trong và mép ngoài của tế bào đều rất mỏng mảnh
D. Mép ( Vách ) trong của tế bào rất mỏng dính, mép ngoài dày

Lời giải:

Khí khổng gồm : 2 tế bào hình hạt đậu nằm cạnh nhau tạo thành lỗ khí, trong những tế bào này chứa hạt lục lạp, nhân và ti thể. Thành bên trong của tế bào dày hơn thành bên ngoài của tế bào .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 50 : Nguyên nhân dẫn đến tế bào khí khổng cong lại khi trương nước là
A. vận tốc di chỉ những chất qua màng tế bào khí khổng không đều nhau
B. màng tế bào khí khổng có tính thấm tinh lọc
C. áp suất thẩm thấu trong tế bào khí khổng luôn đổi khác
D. mép ngoài và mép trong của tế bào khí khổng có độ dày khác nhau

Lời giải:

Thành bên trong của tế bào dày hơn thành bên ngoài của tế bào dẫn đến tế bào khí khổng cong lại khi trương nước .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 51 : Có mấy tác nhân ngoại cảnh sau đây tác động ảnh hưởng đến quy trình thoát hơi nước ở cây ?
I. Các ion khoáng
II. Ánh sáng
III. Nhiệt độ
IV. Gió
V. Nước
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5

Lời giải:

Tất cả những tác nhân trên đều ảnh hưởng tác động tới quy trình thoát hơi nước ở cây .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 52 : Quá trình thoát hơi nước ở cây chịu tác động ảnh hưởng của những tác nhân ngoại cảnh nào ?
A.Các ion khoáng, ánh sáng, nhiệt độ, gió, nước
B. Ánh sáng, nhiệt độ, gió, nước, con người
C. Độ pH, ánh sáng, thực trạng sinh lí của cây
D. Các ion khoáng, nhiệt độ, nước, con người

Lời giải:

Các tác nhân từ môi trường tự nhiên tác động ảnh hưởng đến độ mở khí khổng sẽ tác động ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước : Các ion khoáng, ánh sáng, nhiệt độ, gió, nước
Đáp án cần chọn là : A

Câu 53: Vì sao dưới bóng cây mát hơn mái che bằng vật liệu xây dựng?

A. Mái che ít bóng mát hơn .
B. Lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ môi trường tự nhiên xung quanh .
C. Cây có năng lực hấp thụ nhiệt .
D. Cây tạo bóng mát .

Lời giải:

Dưới bóng cây mát hơn mái che bằng vật tư kiến thiết xây dựng vì có lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ thiên nhiên và môi trường xung quanh .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 54 : Ở cây trưởng thành thoát hơi nước đa phần qua :
A. Cả hai con đường qua khí khổng và cutin
B. Lớp cutin
C. Khí khổng
D. Biểu bì thân và rễ .

Lời giải:

Ở cây trưởng thành thoát hơi nước hầu hết qua khí khổng, lớp cutin của cây đã dày .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 55 : Để so sánh vận tốc thoát hơi nước ở 2 mặt của lá người ta triển khai làm những thao tác như sau :
( 1 ) dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép 2 tấm kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt của lá tạo thành mạng lưới hệ thống kín
( 2 ) Bấm giây đồng hồ đeo tay để so sánh thời hạn giây chuyển màu từ xanh da trời sang hồng
( 3 ) Dùng 2 miếng giấy lọc có tẩm coban clorua đã sấy khô ( màu xanh da trời ) đặt đối xứng nhau qua 2 mặt của lá
( 4 ) so sánh diện tích quy hoạnh giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt duới của lá trong cùng thời hạn ,
Các thao tác triển khai theo trình tự đúng là :
A. ( 3 ) → ( 1 ) → ( 2 ) → ( 4 )
B. ( 1 ) → ( 2 ) → ( 3 ) → ( 4 )
C. ( 2 ) → ( 3 ) → ( 1 ) → ( 4 )

D. (3)→(2)→(1)→(4)

Xem thêm: Ảnh vú đẹp căng tròn xem BỎNG MẮT của các em gái còn trinh

Lời giải:

Trình tự đúng là : ( 3 ) → ( 1 ) → ( 2 ) → ( 4 )
Đáp án cần chọn là : A

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Thông tin cần biết

Bình luận