3 Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 – Online Library GoSpring - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 gồm 3 đề thi môn Toán, có đáp án và bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình theo 4 mức độ của Thông tư 22.

Đồng thời, cũng giúp những em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả thuận tiện hơn để ôn thi học kì 1 đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý, Khoa học. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download. vn :

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Bạn đang đọc: 3 Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 – Online Library GoSpring

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1
Số học
Số câu
02
01
01
01
01
01
05
02
Câu số
1,2
4
5
7
8
9
Số điểm
2 đ
1 đ
1 đ
1 đ
1 đ
1 đ
Read more : Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Bảo vệ thiên nhiên và môi trường trang 88, 89 Vở bài tập ( VBT ) Tiếng Việt lớp 5 tập 1
5 đ
2 đ
2
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
01
01
02
Câu số
3
6
Số điểm
1 đ
1 đ
2 đ
3
Yếu tố hình học
Số câu
01
01
Câu số
10
Số điểm
1 đ
1 đ
Tổng số câu
02
02
02
01
01
02
07
03
Tổng số
02
02
03
03
10
Tổng số điểm
2 điểm
2 điểm
Read more : Giải Toán lớp 5 trang 128, Luyện tập chung – Giải bài 1, 2, 3 SGK
3 điểm

Read more: Giải Toán lớp 5 trang 128, Luyện tập chung – Giải bài 1, 2, 3 SGK

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Khối Cầu Nhanh Và Chính Xác Nhất – VUIHOC

3 điểm
10 điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 – 2022

Ủy Ban Nhân Dân THÀNH PHỐ … …

TRƯỜNG TH…….

Họ và tên :
Lớp 5 … … … … … … … … … … … .

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC: 2021 – 2022

Môn: TOÁN 5.Thời gian: 40 phút(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng(Trắc nghiệm số học mức 1)

a ) Số thập phân nào màn biểu diễn đúng một trăm linh ba đơn vị chức năng, bảy phần nghìn ?
A. 103,37
B. 103,007
C. 103,307
D. 137,003
b ) Số bé nhất trong những số dưới đây là số nào ?
A. 0,18 B. 0,178 C. 1,087 D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. (Trắc nghiệm số học mức 1)

Tìm biểu thức hoặc số có giá trị khác nhất
A. 84,36 x 10 B. 84,36 : 0,1 C. 84,36 x 0,1 D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng mức 2)

a. 400 dm2 = … … … … … …. mét vuông
A. 400 mét vuông
B. 40 mét vuông
C. 4 mét vuông
D. 1 mét vuông
b. 7 tấn 23 kg = … … … … …. tấn
A. 7,023 tấn
B. 72,30 tấn
C. 7,23 tấn
D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải bài toán sau: (Tự luận số học mức 1)

Mẹ mua một bao gạo 50 kg loại 15 % tấm. Hỏi trong bao gạo đó có bao nhiêu kg tấm ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Câu 5: (1 điểm) Điền các số 0,3; 0,7 và 1 vào chỗ trống để có biểu thức đúng (Trắc nghiệm số học mức 3)

… … … … x ( … … … + … … … .. ) = … … …

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng mức 3)

Viết lại những số đo : 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 mét vuông và 25 dm2 theo thứ tự tăng dần .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học mức 3)

a ) 758,45 + 41,28
b ) 93,84 – 32,507
c ) 7,42 x 3,7
d ) 25,85 : 2,5
Read more : Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 Vở bài tập ( VBT ) Toán 3 tập 2

Câu 8: (1 điểm) Điền kết quả cho phép tính sau: (Trắc nghiệm số học mức 4)

Tháng 10, một lượng vàng có giá là 55000000 đồng, tháng 11 giá vàng tăng 5 %, đến tháng 12, giá vàng lại giảm 5 %. Như vậy, tháng 12 giá của 1 lượng vàng là … … … … … … … … … … .. đồng
1585,269 x 73 + 1585,269 + 5 × 1585,269 + 1585,269 x 21 = … … … … … … … … … … … … .

Câu 9: (1 điểm) Mẹ đi siêu thị mua sắm. Vì hôm nay siêu thị giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì mẹ được miễn phí vì giá hộp mứt bằng với số tiền giảm giá. Hỏi hôm nay mẹ đã trả cho siêu thị bao nhiêu tiền? (Tự luận số học mức 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học mức 4)

de-thi-hk1-mon-toan-1-3125167

Hãy tính diện tích quy hoạnh của hình tam giác không tô đậm

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 – 2022

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng

a ) Số một trăm linh ba phẩy không trăm linh bảy được viết như thế nào ?
B. 103,007
b ) Số bé nhất trong những số dưới đây là số nào ?
D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh đúng được 1 điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm.

a ) C. 4 mét vuông ;
b ) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm trong bao gạo là :
50 × 15 : 100 = 7,5 ( kg )
Đáp số : 7,5 kg tấm

Câu 5: (1 điểm) Học sinh điền đúng cả 4 vị trí mới có điểm

1 x ( 0,7 + 0,3 ) = 1 ( Có thể đổi vị trí giữa 0,3 và 0,7 )

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại những số đo : 2,5 ha ; 0,15 km2 ; 1500 mét vuông và 25 dm2 theo thứ tự tăng dần .
1500 mét vuông ; 25 dm2 ; 2,5 ha ; 0,15 km2 ( 0,5 điểm )

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi ý được 0,25 điểm.

toan-5-1-2240631

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số tiền mẹ đã mua là:(0,25) đ

35000 : 7×100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

( HS hoàn toàn có thể giải theo nhiều cách )

Câu 10:(1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác chưa tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Xem thêm: Ví dụ quần thể sinh vật là gì

Đáp số : 53,96 cm2
… ..
>> > Tải file để tìm hiểu thêm trọn bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận