100 Đề thi Toán lớp 4 năm 2021 – 2022 có đáp án | Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 - HocVienKhoiNghiep.Edu.Vn
Rate this post

100 Đề thi Toán lớp 4 năm 2021 – 2022 Học kì 1, Học kì 2 có đáp án

Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 – 2022 chọn lọc, có đáp án

Tải xuống

Bộ Đề thi Toán lớp 4 học kì 1 và học kì 2 năm học 2021 – 2022 cơ bản, nâng cao có đáp án được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn và sưu tầm từ đề thi của những trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng với bộ đề thi Toán lớp 4 này sẽ giúp Thầy / Cô có thêm tài liệu giúp học viên ôn luyện và đạt được điểm trên cao trong những bài thi môn Toán lớp 4. Bộ đề thi Toán lớp 4 vừa đủ đề khảo sát chất lượng đầu năm, đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2, những phiếu bài tập, đề kiểm tra cuối tuần. Mời quí Thầy / Cô và những em học viên tìm hiểu thêm !

Giữa học kì 1

Bạn đang đọc: 100 Đề thi Toán lớp 4 năm 2021 – 2022 có đáp án | Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1, Học kì 2

Học kì 1

Giữa học kì 2

Học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ:

A. 40000 B. 4000 C. 400 D. 400000

Câu 2: Năm 1984 thuộc thế kỉ:

A. XVIII B. XIX C. XX D. XVII

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5tấn 85kg =………………….kg

A. 585 B. 5850 C. 5085 D. 5805

Câu 4: Số trung bình cộng của các số: 20; 35; 37; 65 và 73

A. 40 B. 42 C. 44 D. 46

Câu 5: Những phát biểu nào dưới đây em cho là đúng.

A. Góc bẹt nhỏ hơn góc tù .B. Góc tù lớn hơn góc vuông .C. Góc nhọn lớn hơn góc bẹt .D. Góc nhọn lớn hơn góc vuông .

Câu 6: Một mảnh đất trồng rau hình vuông có chu vi 240m. Tính diện tích mảnh đất đó.

A. 36 mét vuông B. 360 mét vuông C. 3600 mét vuông D. 120 mét vuông

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đặt tính và tính.

56897 + 28896
78652 – 4689
586 x 6
726 : 6

Câu 2: Tính giá trị biểu thức m – 187 + n, với m = 348 và n =156

Câu 3: Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 18 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 4: Hai số có tổng là số lớn nhất có hai chữ số, biết số thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số thứ hai.

Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 có đáp án (nâng cao – 1)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cho 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số thích hợp là:

A. 700 B. 7000 C. 70 D. 7

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Hình bên có:

A. 4 tam giác
B. 5 tam giác
C. 5 tứ giác
D. 3 tứ giác

Câu 3: Hai số có tổng là 390. Số bé là số có 2 chữ số, nếu viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Số lớn là:

A. 90 B. 387 C. 345 D. 336

Câu 4: Cho 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

A. 6 số B. 12 số C. 18 số D. 24 số

Câu 5: Hôm nay là thứ năm ngày 23 tháng 4, hỏi 100 ngày nữa là thứ mấy:

A. Thứ tư B. Thứ năm C. Thứ sáu D. Thứ bảy

Câu 6: Có 2135 quyển vở được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu quyển vở?

A. 305 B. 350 C. 1525 D. 525

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức

a. 25178 + 2357 x 3
b. 42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết hàng đơn vị là 7. Nếu chuyển chữ số 7 từ hàng đơn vị lên đầu ta được số mới gấp 2 lần số cũ và thêm 21 đơn vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A có 5 tổ đi trồng cây, số người mỗi tổ là bằng nhau. Mỗi bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi có bao nhiêu bạn trồng được 4 cây, bao nhiêu bạn trồng được 6 cây, biết số học sinh lớp 4A ít hơn 50 bạn và nhiều hơn 40 bạn.

Câu 4 (1 điểm): Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê. Cứ 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì đổi được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Xem thêm: Phương thức biểu đạt là gì? Có mấy loại? Cách nhận biết?

(cơ bản – Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

14 mét vuông = … … .. cm 2
A. 140 B. 1400 C. 14000 D. 140000

Câu 2: Viết số sau: Hai trăm mười ba triệu sáu trăm hai mươi tư nghìn bảy trăm.

A. 213 624 700
B. 213 624 070
C. 21 362 470
D. 21 362 700

Câu 3: Số chia hết cho 9 là:

A. 2341 B. 1034 C. 240 D. 9810

Câu 4: Số chia hết cho cả 2,3,5 là:

A. 2346 B. 4510 C. 6219 D. 6360

Câu 5: Kết quả của phép tính nhẩm: 26 x 11= …….. là:

A. 260 B. 280 C. 286 D. 296

Câu 6: Chọ đáp án đúng

Trong hình vẽ bên :
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 2)
A. Cạnh AB song song với cạnh DC
B. Cạnh AD song song với cạnh BC
C. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC
D. Cạnh AB vuông góc với cạnh DC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a ) 423 x 25
b ) 7168 : 56

Câu 2: Một hồ cá có 156 con cá chép và cá rô. Tính số cá mỗi loại, biết rằng số các rô nhiều hơn số cá chép là 34 con.

Câu 3: Một cái sân vườn hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều rộng và chiều dài là 15m, chiều rộng là 10m. Tính diện tích của sân vườn đó.

Câu 4: Tính nhanh: 751 x 68 + 751 x 32

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm :

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A D D C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Mỗi ý đúng được 1 điểm. Đặt tính và ra hiệu quả đúng như sau :
a. 10575
b. 128

Câu 2 (2 điểm):

Số con cá chép trong hồ là
( 156 – 34 ) : 2 = 61 ( con )
Số cá rô trong hồ là
156 – 61 = 95 ( con )
Đáp số : con cá chép : 61 con, cá rô : 95 con .

Câu 3 (2 điểm):

Tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là
15 x 2 = 30 ( m )
Chiều dài hình chữ nhật là
30 – 10 = 20 ( m )
Diện tích hình chữ nhật là
20 x 10 = 200 ( mét vuông )
Đáp số : 2 s00 mét vuông

Câu 4 (1 điểm):

751 x 68 + 751 x 32
= 751 x ( 68 + 32 )
= 751 x 100
= 75100 .
……………………
……………………
……………………

Tải xuống

Xem thêm những đề kiểm tra, đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 4 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Xem thêm: 9+ Tính chất đường cao trong tam giác đều: Định Nghĩa, tính chất

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://thcsbevandan.edu.vn
Category : Phương pháp học tập

Bình luận